П Р И С Ъ Д А

№ 41

гр. Севлиево, 13.06.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд……………………………….

на тринадесети юни през две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:

Председател: Павел Неделчев

              

                                                       Съдебни заседатели: 1.

 

          2.

 

при секретаря СИЛВИЯ СТАНЕВА

в присъствието на прокурора ……………,

като разгледа докладваното от съдията Неделчев Н.Ч.Х. дело № 86 по описа за 2017 г., въз основа на данните по делото и закона, съдът

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ф.М.А. ***, ЕГН **********, за НЕВИНЕН в това на 18.02.2017 г., около 21.30 часа, в с. Душево, общ. Севлиево, чрез удари в областта на главата и стискане в областта на шията, да е причинил на И.П.К. ***, телесни увреждания, изразяващи се в болезнен оток в дясната област на главата над ушната мида с площ от 2,5 см в диаметър, охлузване на дясната ушна мида с кръвотечение в тази област в следствие на охлузването, както и слабо изразено кръвонасядане с бледоморав цвят с площ от 0,5 см, разположено по лявата предностранична област на шията, с което да ѝ е причинил болка и страдание, без разстройство на здравето, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 130, ал. 2 от НК.

ОТХВЪРЛЯ предявения от И.П.К., ЕГН **********, непълнолетна и действаща със съгласието на майка си П.И.К., ЕГН **********,***, против Ф.М.А. ***, ЕГН **********, граждански иск, с който се претендира присъждане на обезщетения за причинени вреди, от които 3 000 лв., съставляващи обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания в резултат на извършено престъпление, а сумата 40 лв. - обезщетение за имуществени вреди за закупени лекарства, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА И.П.К., ЕГН **********, непълнолетна и действаща със съгласието на майка си П.И.К., ЕГН **********,***, за заплати на Ф.М.А. ***, ЕГН **********, направените от него разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 400 (четиристотин) лв., на основание чл. 190, ал. 1 от НПК.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Габрово в 15-дневен срок от днес.

 

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: