П Р И С Ъ Д А

 

№ 62

 

   гр.Севлиево 20.09.2017 год.    

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание

на двадесети септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

       Председател: Станислав Цветков

      

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА, в присъствието на прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.О.Х. дело № 113 по описа за 2017 год., въз основа на данните по делото и закона съдът

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Р.В.Т.-М. ***,  ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 06.01.2016 г., около 10.05 часа, в гр.Севлиево, в класна стая на 2“а“ клас и в коридор на ***„***” гр.Севлиево, чрез нанасяне на удари и драскане с ръце в областта на главата и лицето, както и чрез удари с драскане и дърпане с ръце отпред в ляво по гръдния кош на свид.Е.И.К. – старши учител, начален етап на основното образование в ***„***” гр.Севлиево, при и по повод изпълнение на службата и функциите й, й причинила леки телесни повреди по смисъла на чл.130, ал.1 от НК, изразяващи се в: контузия на главата с клинични данни за мозъчно сътресение-лека степен; оток и болезненост по дясната половина на лицето, с множество охлузвания по дясната буза; рана над дясното око; контузия на дясното око с кръвоизлив под конюнктивита; оток на клепачите; нараняване на роговицата на дясно око, съпроводено с дразнене и временно нарушение на зрението му; контузия на гръдния кош вляво с оток и болезненост; пет линейни охлузвания в областта на ключицата към шията; оток и болезненост на китката на дясната ръка, с множество охлузвания / девет броя /; синдром на прекарана психотравма от инцидента, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като уврежданията били съчетани с болка, с което е извършила престъпление, за което на осн. чл.131, ал.2, т.3 във вр. с чл.130, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, съдът я ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На осн.чл.66, ал.1 от НК, съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Р.В.Т.-М., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимата Р.В.Т.-М., със снета по-горе самоличност, да заплати на пострадалата Е.И. ***, ЕГН **********, сумата от ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, пряка и непосредствена последица от престъплението по чл.131, ал.2, т.3 във вр. с чл.130, ал.1 от НК, ведно със законната лихва, считано от 06.01.2016 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск,  в частта му за претендираните неимуществени вреди до размера на 7 000.00 / седем хиляди / лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА подсъдимата Р.В.Т.-М., със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд гр.Севлиево, държавна такса върху уважения размер на гражданския иск за престъплението по чл.131, ал.2, т.3 във вр. с чл.130, ал.1 от НК в размер на 80,00 /осемдесет/ лева.

ОСЪЖДА подсъдимата Р.В.Т.-М., със снета по-горе самоличност, да заплати на пострадалата Е.И. ***, ЕГН **********, направените от нея разноски по делото в размер на 2 200.00 / две хиляди и двеста / лева.

ОСЪЖДА подсъдимата Р.В.Т.-М., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на Окръжна прокуратура - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 457.08 / четиристотин петдесет и седем лв. и 8 ст. / лева. 

ОСЪЖДА подсъдимата Р.В.Т.-М., със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – Севлиево направените по делото разноски в размер на 77.00 / седемдесет и седем / лева.    

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

                                  

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: