П Р И С Ъ Д А

 

№ 68

 

   гр.Севлиево 04.10.2017 год.    

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание

на четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

       Председател: Станислав Цветков

      

Съдебни заседатели: 1. Т.К.

 

                                          2. И.Д.

 

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА, в присъствието на прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.О.Х. дело № 186 по описа за 2017 год., въз основа на данните по делото и закона съдът

 

                              П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.И. ***, роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, не работи, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода 08.09.2016 г. - 09.09.2016 г., при условията на продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК, на три пъти: първият път на 08.09.2016 год., около 23.00 часа, в гр.Севлиево, от ул.“Любен Каравелов“ пред дом № *; вторият път за времето от 01.00 часа до 02.30 часа на 09.09.2016 год. в с.Добромирка, общ.Севлиево и третият път за времето от 03.00 часа до 03.30 часа на 09.09.2016 год., в с.Крушево, общ.Севлиево, от ул.“Българо-съветска дружба“ пред дом № 14; противозаконно отнел чужди МПС: първият път - лек автомобил „Субаро Импреза” с рег. № ЕВ ****АН; вторият път - лек автомобил „Волво 440” с рег. № ЕВ ****АС и третият път - лек автомобил „Лада” без регистрационни табели, от владението: първият път - на В.К.С. ***; вторият път – на А.С.Д. *** и третият път – на К.С. ***, без тяхно съгласие, с намерение да ги ползува, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.346, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 и чл.54 от НК, съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ на осн. чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС.

На основание чл.68, ал.1 от НК съдът ПРИВЕЖДА в изпълнение Присъда № 16 от 12.04.2016 год. по НОХД № 83/2016 г. по описа на Районен съд гр.Севлиево, влязла в законна сила на 27.04.2016 г., с която подсъдимият А.И.И. е ОСЪДЕН за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл.първо, т.5 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр.с чл.28, ал.1 от НК на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ на осн. чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС.

ОСЪЖДА подсъдимия А.И.И., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 118.44 / сто и осемнадесет лв. и 44ст. / лева. 

ОСЪЖДА подсъдимия А.И.И., със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – Севлиево направените по делото разноски в размер на 40.00 / четиридесет / лева.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

                                  

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                  

               СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:1.         

 

 

                                                                                                2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Подсъдимият А.И.И. *** е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.346, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за това, че в периода 08.09.2016 г. - 09.09.2016 г., при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК, в гр.Севлиево, в с.Добромирка, общ.Севлиево и с.Крушево, общ.Севлиево противозаконно отнел чужди МПС както следва:

на 08.09.2016 год., около 23.00 часа, в гр.Севлиево, от ул.“Любен Каравелов“ пред дом № 4, противозаконно отнел чуждо МПС - лек автомобил „Субаро Импреза” с рег. № ЕВ ****АН, от владението на В.К.С., без негово съгласие, с намерение да го ползва;

за времето от 01.00 часа до 02.30 часа на 09.09.2016 г. в с.Добромирка, общ.Севлиево, противозаконно отнел чуждо МПС - лек автомобил „Волво 440” с рег. № ЕВ ****АС, собственост на А.С.Д., от владението й, без нейно съгласие, с намерение да го ползва;

за времето от 03.00 часа до 03.30 часа на 09.09.2016 г., в с.Крушево, общ.Севлиево, от ул.“Българо-съветска дружба“ пред дом № 14, противозаконно отнел чуждо МПС - лек автомобил „Лада” без регистрационни табели, собственост на К.С. Кънев, от владението му, без негово съгласие, с намерение да го ползва.

Прокурорът поддържа обвинението, като го счита за установено и доказано по безспорен начин.

В съдебно заседание подсъдимият заявява, че е получил препис от обвинителния акт и, че разбира обвинението.Признава се за виновен и дава обяснения по фактическата обстановка на деянието и своето поведение.

От обясненията на подсъдимия А.И.И., показанията на свидетелите В.К.С., А.С.Д., И.К.С., Ф.Л.К., Й.З.А., Г.Н.А. и К.С. Кънев и от останалите доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното:

През месец септември 2016 г. подс.А.И.И. *** и свид.В.К.С., който притежавал лек автомобил „Субаро Импреза” с рег. № ЕВ ****АН.Същият свидетелят обичайно паркирал пред дом № 4, на ул.“Любен Каравелов“ в гр.Севлиево, където живеел.На 08.09.2016 г., около 18.30 часа, свид.С., както обичайно, паркирал посоченото по-горе МПС на същото място, като оставил ключа за запалване на двигателя на таблото, а вратите на автомобила заключил с друг ключ.Около 23.00 часа на същата дата, подс.И. минал по посочената по-горе улица и забелязъл паркираният лек автомобил, собственост на С..Решил да го отнеме и ползва, след което успял да отвори вратата на водача и влязъл вътре.С помощта на оставения на таблото ключ запалил превозното средство и го привел в движение.С автомобила се придвижил до центъра на гр.Севлиево, където видял свидетеля Г.Н.А. и лицето Ердинч Джелилов, след което спрял до тях.Подс.И. ги извикал при себе си и им казал, че ще ги закара до кв.“Балабанца“ в гр.Севлиево, където двамата живеели.Същите се качили на задната седалка на автомобила, след което подс.И. потеглил в посока посочения по-горе жилищен квартал.По пътя, в близост до Дом на културата в гр.Севлиево, подс.И. видял свидетелите Ф.Л.К. и Й.З.А., които познавал, и извикал и тях да се качат в автомобила.С отнетият от него лек автомобил и заедно с лицата, посочени по-горе, подс.И. се придвижил до с.Добромирка, общ.Севлиево, след което тръгнал в посока главен път I-4 София-Варна.В местността „Кална кория“ управляваният от подс.И. аварирал, поради което последният и пътуващите заедно с него го изтикали в посока обратна на движението им, след което оставили превозното средство и се върнали пеша до с.Добромирка, общ.Севлиево.

Свид.А.С.Д. притежавала лек автомобил „Волво 440” с рег. № ЕВ ****АС, който придобила по наследство от своя баща Стефан Ангелов Минчев и, който често паркирала пред дома си в с.Добромирка, общ.Севлиево.На 08.09.2016 г. автомобилът бил ползван от съпруга на свид.Д., който го паркирал на обичайното му място.Една от вратите на автомобила не била заключена, а ключът му се намирал оставен на таблото.Около 01.00 часа на 09.09.2016 г. подс.И., заедно с останалите лица, посочени по-горе преминал покрай автомобила и след като го забелязъл решил да го отнеме и ползва.Подс.И. изостанал от останалите, след което проникнал в автомобила през незаключената му врата, след което с контактния ключ запалил двигателя и го превел в движение.С управлявания от него автомобил подс.И. застигнал останалите, след което спрял е те се качили в превозното средство.Подс.И. продължил да управлява автомобила и с него достигнали до с.Крушево, общ.Севлиево, където горивото на превозното средство свършило и то угаснало.Подс.И. ***, където го изоставил.След това петимата продължили да се движат пеша в с.Крушево.В същото село, на ул.“Българо-съветска дружба“ № 14, живеел свид.К.С. Кънев.Последният притежавал лек автомобил „Лада“, който бил бракуван, поради което бил и без регистрационни табели.Автомобилът бил паркиран на поляна в близост до дома на свид.Кънев.Двигателят на автомобила бил в изправно състояние, но бензиновата му помпа била аварирала, поради което същият не бил в движение.В периода 03.00-03.30 часа на 09.09.2016 г. подс.И., заедно с останалите лица, посочени по-горе преминал покрай автомобила и след като го забелязъл решил да го отнеме и ползва, за да се придвижи с него до гр.Севлиево.Вратата на водача не била заключена и подс.И. проникнал в купето.Контактният ключ на автомобила бил на местото си и подс.И. извикал останалите да се качат при него.След като всички се качили, подс.И. привел в движение по инерция автомобила, като същевременно се опитал да приведе в работен режим двигателя му, но не успял.Действията му били чути и забелязани от свид.И.К.С. – дъщеря на свид.К.С. Кънев, която събудила баща си и му съобщила, че неизвестни се опитват да отнемат автомобила му.Свид.Кънев излазъл от дома си и подгонил автомобила и намиращите се в него лица.Междувременно бил забелязан от подс.И. и останалите, поради което подс.И. спрял автомобила, слезнали от него и побягнали, след което пеша се придвижили до гр.Севлиево.

За случилото се били уведомени органите на РУ на МВР Севлиево, образувано било досъдебно производство, а разследващ полицай извършил огледи на местопроизшествията, за което съставил съответните протоколи.Изготвени били и фотоалбуми, представляващи неразделна част от протоколите.  

В съдебните прения представителят на прокуратурата поддържа обвинението по отношение на подсъдимия, така, както му е повдигнато с обвинителния акт.Същевременно защитникът на подсъдимия отправят молба към съда деянието на подзащитния му да бъде преквалифицирано по привилигирования състав на чл.346а, т.1 от НК, тъй като в случая противозаконно отнетити леки автомобили били върнати на техните собственици до приключване на съдебното следствие в първоинстанционният съд.Съдът не споделя доводите на защитника на подсъдимия.В конкретния случай не може да се приеме, че противозаконно отнетите от подс.И. моторни превозни средства са били върнати на техните собственици.По делото по безспорен и несъмнен начин се установява, че лекият автомобил „Субаро Импреза” с рег. № ЕВ ****АН, собственост на свид.С. е бил оставен без надзор, извън населено място и то след като е последвала повреда на автомобила.В последствие, от мястото на изоставянето му, въпросният автомобил е бил прибран от неговия собственик.По безспорен и несъмнен начин се установява също така, че лекият автомобил „Волво 440” с рег. № ЕВ ****АС, собственост на свид.Д. също е бил оставен без надзор от страна на подс.И., като от мястото на изоставянето му в с.Крушево е бил прибран от неговия собственик.С оглед правна прецизност, съдът държи да отбележи, че в случая деянието е следвало да бъде квалифицирано от разследващите органи и прокуратурата по текста на чл.346, ал.2, т.1 и т.2, предл.второ във вр. с ал.1 от НК, което обаче не е било сторено.Не е в правомощията на съда обаче да повдига, поддържа и изменя обвинението спрямо едно лице, поради което настоящият съдебен състав се ограничи в рамките на обвинението, предявено на подс.И. от страна на прокуратурата.   

Подсъдимият А.И.И. е осъществил три деяния, които са извършени през един непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като второто, последващо деяние се явява от обективна и субективна страна продължение на предшествуващото го такова.Поради тези съображения, съдът прие, че деянието, извършено от подсъдимия А.И.И. е извършено при условията на продължаваното престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК.

При така установената фактическа обстановка съдът счита от правна страна, че подсъдимият А.И.И., след като в периода 08.09.2016 г. - 09.09.2016 г., при условията на продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК, на три пъти: първият път на 08.09.2016 год., около 23.00 часа, в гр.Севлиево, от ул.“Любен Каравелов“ пред дом № 4; вторият път за времето от 01.00 часа до 02.30 часа на 09.09.2016 год. в с.Добромирка, общ.Севлиево и третият път за времето от 03.00 часа до 03.30 часа на 09.09.2016 год., в с.Крушево, общ.Севлиево, от ул.“Българо-съветска дружба“ пред дом № 14; противозаконно отнел чужди МПС: първият път - лек автомобил „Субаро Импреза” с рег. № ЕВ ****АН; вторият път - лек автомобил „Волво 440” с рег. № ЕВ ****АС и третият път - лек автомобил „Лада” без регистрационни табели, от владението: първият път - на В.К.С. ***; вторият път – на А.С.Д. *** и третият път – на К.С. ***, без тяхно съгласие, с намерение да ги ползува, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението противозаконно отнемане на МПС от НК.

Поради гореизложените съображения съдът призна подсъдимия А.И.И. за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.346, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което следва да носи наказателна отговорност.Подсъдимият е осъществил деянието при форма на вината пряк умисъл.

За вида и размера на наказанието

При определяне на вида и размера на наказанието съдът отчита обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.Извършеното от подс.А.И.И. престъпление е тежко по смисъла на чл.93, т.7 от НК и е с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления.Завишена е обществената опасност и на подсъдимия, тъй като от приложената справка за съдимост се установява, че до момента многократно е осъждан за престъпления от общ характер.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита предходните осъждания на подс.А.И.И. за престъпления от общ характер, както и обстоятелството, че деянието по настоящото производство е извършено в изпитателния срок на предходно негово осъждане, за което му е наложено наказание лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено на осн. чл.66, ал.1 от НК.Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени направените самопризнания на досъдебното и съдебното производство, оказаното съдействие за разкриването на обективната истина в досъдебното и съдебното производство, ниската обща и правна култура на подсъдимия и изразеното съжаление за извършеното.Съдът счита, че не са налице многобройни или изключителни смекчаващи вината обстоятелства, обуславящи приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК.При съвкупната преценка на изложените смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, съобразявайки и размера на налаганите му до момента наказания, съдът счете, че на подс.И. следва да се наложи наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Не са налице условията за приложението на чл.66, ал.1 от НК, поради което подс.А.И.И. следва да изтърпи наложеното наказание лишаване от свобода при ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ на осн. чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС.

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл.36 от НК.

Деянието, осъществено от подс.А.И.И., е извършено в изпитателният срок, определен му с Присъдата по НОХД № 83/2016 год. по описа на Районен съд гр.Севлиево, поради което и на основание чл.68, ал.1 от НК, съдът приведе в изпълнение Присъда № 16 от 12.04.2016 г. по НОХД № 83/2016 г. по описа на Районен съд гр.Севлиево, влязла в законна сила на 27.04.2016 г., с която подсъдимият А.И.И. е ОСЪДЕН за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл.първо, т.5 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр.с чл.28, ал.1 от НК на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание същият следва да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ на осн. чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС.

За разноските по делото

Тъй като бе признат за виновен и осъден за извършено престъпление от общ характер подсъдимият А.И.И. следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 118.44 / сто и осемнадесет лв. и 44ст. / лева.

Подсъдимият А.И.И., следва да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – Севлиево направените по делото разноски в размер на 40.00 /четиридесет/ лева.

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: