МОТИВИ:

Подсъдимият М.И.Н. *** е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл.второ и т.4, предл.второ във вр. с чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 14.06.2015 г., около 01.00часа, в землището на гр.Севлиево, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот – отковаване на дъска, поставена от вътрешната страна на прозорец, след демонтиране на стъклото чрез отстраняване на гвоздеите, които го придържат и чрез използване на техническо средство-ножовка, от трафопост на територията на бивш завод „Механика и монтаж“, отнел чужди движими вещи – 60м. високоволтови електропроводници със сечение 16мм. и 5бр. електропроводници, всеки от тях с дължина от по 10м. и със сечение 95кв.мм, всичко на обща стойност 4793.20лева, собственост на „Корпорация Топливо“ АД София, от владението на дружеството, без съгласие на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои.

Прокурорът поддържа обвинението, като го счита за установено и доказано по безспорен начин.

В съдебно заседание подсъдимият заявява, че е получил препис от обвинителния акт и, че разбира обвинението.Не се признава за виновен, но дава обяснения като твърди, че е влизал на територията на бившият военен завод един-единствен път, с цел да събере стари железа, но бил заловен и пребит от охраната.Отрича да е носил със себе си каквито и да било инструменти, както и да е извършвал кражба на вещи.

От обясненията на подсъдимия М.И.Н., дадени в съдебно заседание, неговите обяснения, снети по реда на чл.279, ал.1, т.3 от НПК, показанията на свидетелите Г.Д.Д., И.Ц.Ц., Р.П.Д., Н.Ю.М., М.М.Д., К.Н.Г., А.П.А., В.Т.Ц., М.С.И., П.М.И., К.Т.Т., В.О.Щ., С.Р.С. и Х.С.Г. и от останалите доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното:

В местността „Вран“, в землището на гр.Севлиево, в непосредствена близост до града и до местността „Севлиевски лозя“, се намирал бившият завод „Механика и монтаж“, който в миналото произвеждал специална продукция за военнопромишленият комплекс.С Постановление № 214/2001/306892 от 05.01.2007 год. на публичен изпълнител при Регионална дирекция – Русе на Агенцията за държавни вземания, собствеността върху група от недвижими имоти, подробно описани в постановлението и собственост на длъжника „Механика и монтаж“ АД в несъстоятелност, била възложена на ощетеното юридическо лице – „Корпорация Топливо“ АД, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Красно село“, ул.“Хайдушка гора“ № 38, ет.6, ЕИК 131573846, представлявано от управителя му – свид.В.О.Щ..След придобиването на имота, от страна на собственика била наета охранителна фирма, който да осъществява охраната му.Тъй като на територията на бившия завод били извършени множество престъпни набези и кражби на различни вещи, в последствие охраната била поверена на лица, наети от дружеството, сред които и свидетелите И.Ц.Ц., Р.П.Д. и Н.Ю.М..В средата на 2015 год. подсъдимият М.И.Н. живеел и в местността „Севлиевски лозя“, в землището на гр.Севлиево, която, както вече бе посочено по-горе, се намирала в близост до имота на ощетеното юридическо лице.Нямал постоянна работа и не разполагал с парични средства, поради което изпитвал нужда от такива.Поради това решил да си набави пари чрез противозаконно отнемане на чужди вещи от имота на бившия завод „Механика и монтаж“.На 14.06.2015 г., около 01.00 часа, подс.Н., заедно с друго лице, с неустановена по делото самоличност, проникнал на територията на дружеството, като прескочили една от вратите.Със себе си подс.Н. носел ножовка, която била негова собственост.След това двамата се придвижили до един от трафопостовете, находящи се в двора на бившия военен завод.Подс.Н. демонтирал стъклото на прозорец на трафопоста, като за целта свалил гвоздеите, които го придържали.След това отковал /изкъртил/ една от дъските, поставени от вътрешната страна на прозореца, за да ограничи достъпа до трафопоста.През образувалия се отвор подс.Н. проникнал във вътрешността на трафопоста.През това време лицето с неустановена по делото самоличност стояло отвън, за да наблюдава да не дойде някой от охранителите.След като проникнал в трафопоста и с помощта на носената от него ножовка, подс.Н. отрязъл част от намиращите се в трафопоста електропроводници и представляващи 60м. високоволтови електропроводници със сечение 16мм. и 5бр. електропроводници, всеки от тях с дължина от по 10м. и със сечение 95кв.мм.Част от проводниците били с черна изолация, а друга част от тях с червена / поради избеляването от слънцето към розова /изолация/.След като отрязъл посочените по-горе проводници, подс.Н. ги прехвърлил извън трафопоста през отвора, през който влязъл в него.След това в близост до трафопоста двамата с лицето с неустановена самоличност обелили червената / розовата / изолация на единия вид проводници.Подс.Н. поставил обратно откованата от него дъска, както и сваленото от него стъкло на прозореца.Двамата заедно изнесли отнетите проводници, като напуснали територията на завода от мястото, от където проникнали преди това.В последствие обгорили изолацията и на останалите проводници.Отнетите вещи били продадени от лицето с неустановена самоличност на друго такова, а получените пари двамата с подс.Н. си поделили.Тъй като чрез отнемането на посочените по-горе проводници било прекъснато ел.захранването на част от сградите на територията на дружеството, кражбата била установена от охранителите.С цел възстановяване на захранването бил извикан свид.Г.Д.Д., който работел в дружество, която поддържало ел.инсталациите на територията на бившия военен завод.При отиването му на място, въпросният свидетел посетил трафопоста, като бил запознат със състоянието му преди извършването на кражбата и по оставените на място обелки, както и по срязаната част от тях, която била останала на място след кражбата, установил вида и количеството на проводниците, отнети от подс.Н. и лицето с неустановена по делото самоличност.За случилото се било сигнализирано и в РУ на МВР–Севлиево.Образувано било досъдебно производство, а на място от разследващ полицай бил извършен оглед на местопроизшествието.При извършения оглед били открити и оставените на място обелки от изолацията на част от отнетите проводници.Изготвени били съответният протокол и фотоалбум, представляващ неразделна част от него.В началото на месец юли служителите от охраната на бившия военен завод установили, че има ново проникване на територията на същия и предположили, че в близките дни извършителите отново ще влязат, за да извършат нови кражби.Същевременно разполагали с информация, че престъпните посегателства са дело на подс.Н. и друго лице, с неустановена по делото самоличност.За да предотвратят извършването на нови кражби и за да заловят извършителите свидетелите И.Ц.Ц., Р.П.Д. и Н.Ю.М. предприели действия по засилена охрана от проникване на територията на дружеството.През нощта на 04-ти срещу 05-ти юли 2015 год. посочените по-горе свидетели забелязали, че две лица прескачат една от вратите на бившия завод и навлизат в територията му.Опитали се да задържат двете лица, но успяли да хванат само едното, а другото успяло да избяга.След задържането му, посочените по-горе свидетели установили, че това е подс.Н..Със себе си същият носел инструменти, а при разговора с охранителите признал, че той, заедно с лице на име М. са извършили кражбата на ел.проводници на 14.06.2015 г.Признал също така, че лицето, което успяло да избяга е същият този М..Междувременно за случилото се било сигнализирано в дежурната част на РУ на МВР-Севлиево.До пристигането на полицейски служител подс.Н. останал при охраната на дружеството.От РУ на МВР Севлиево на мястото бил изпратен свид.Х.С.Г..Последният отвел в сградата на полицейското управление подс.Н., където с Протокол за доброволно предаване от 05.07.2015 г. последният предал доброволно един брой кози крак, един брой ножовка и един брой гаечен ключ 19-22.В протокола за доброволно предаване подс.Н. собственоръчно вписъл, че с тази ножовка прерязвал кабелите от трафопоста, а гаечният ключ и козия крак са от предната вечер и тези работи щял да ползва като ходи във Военния завод в гр.Севлиево.Същият ден свид.Г. провел беседа с подс.Н. по време на която последният признал за извършената от него, предния месец, кражба на проводници от трафопост в дружеството.    

От заключението на съдебно-оценъчната експертиза, изготвена от вещото лице Д.Г.Д., което не се оспорва от страните и се приема от съда за мотивирано и законосъобразно, се установява, че стойността на вещите, отнети от подс.Н. е в размер общо на 4793.20лева.

От заключението на съдебно-трасологичната експертиза, изготвена от вещото лице Т.Е.П., което не се оспорва от страните и се приема от съда за мотивирано и законосъобразно, се установява, че поради спецификата на рязане с ножовка, срязването е било извършено с подобен инструмент, но индивидуализиране на инструмента при такъв вид изследване не може да се направи.В съдебно заседание вещото лице поддържа представеното от него заключение, като допълва, че в конкретният случай не може да се индивидуализира режещият инструмент, може само да се допусне, че е бил извършен с такъв.Възможно е да е извършено с него, но не е сигурно.Трябва да бъде намерен счупен зъб от него, да съвпада мястото на счупване и тогава може да се каже със сигурност.В случая много е корозирал.Възможно е той да е бил.

В съдебните прения подс.Н. твърди, че е невинен и отправя молба към съда да го оневини по така предявеното му обвинение.В обясненията си заявява, че никога не бил извършвал кражба на вещи от територията на бившия военен завод.Съдът не кредитира с доверието си обясненията, дадени от подс.Н. в съдебно заседание, а тези дадени от него пред съдия на досъдебното производство и снети по настоящото по реда на чл.279, ал.1, т.3 от НПК.Следва на първо място да се отбележи, че не може да бъде споделено заявеното от подс.Н., че е направил тези самопризнания в следствие на употребената спрямо него физическа сила от заловилите го на 04.07.2015 г. охранители, както и в следствие на оказан му натиск от страна на полицията.На първо място, по делото липсват категорични доказателства за нанесен му именно от охранителите побой.На следващо място тези обяснения за извършената от него кражба в средата на месец юни 2015 г. са дадени от него пред съдия.Производството по чл.222 от НПК е гаранция, че обвиняемият дава обяснения доброволно, и след като е запознат подробно с всички свои права.Нелогично е да се приеме, че пред присъстващия при разпита съдия, на обвиняемия към този момент, ще бъдат внушени поредица от констатираните при огледа на местопроизшествието фактически обстоятелства.Направените от него самопризнания при разпита му пред съдия са последователни, логични, конкретни и напълно относими към констатираните от свид.Д. фактически обстоятелства при констатиране на кражбата и в последствие отразени в изготвения от разследващия полицай Протокол за оглед на местопроизшествие относно начина на проникване в помещението, начина на срязване на проводниците, изнасянето им от трафопоста и обелването на обвивките им на място.Няма как тези факти да бъдат игнорирани при преценката за авторството на деянието и предмета на престъплението, още повече, че при разпита му свид.Д. обяснява, че посочените от него вид и количество на откраднатите проводници е определил след премерване на парчетата от обелената изолация, която е била намерена при огледа на 14.06.2015 г. и за която самият подсъдим обяснява при разпита си пред съдия.Съпоставката на констатираните при огледа обстоятелства и обясненията на подс.Н., дадени от него пред съдия, дават основание според съда да се приеме, че те кореспондират с поредица от факти, обективно установени при огледа на местопроизшествието – начина на проникване в трафопоста, чрез премахването на гвоздеи на стъклото на прозореца; отковаване на една от дъските, поставени от вътрешната му страна; срязването на кабели, намиращи се под таблата, цвета на обвивката на кабелите, намерените зад трафопоста червени /розови/ обелки от изолация на проводник, за които в обясненията си подсъдимият изрично заявява, че са били обелени от него и съучастника му зад трафопоста.Обясненията, дадени от подс.Н. пред съдия се подкрепят и от Протокола за доброволно предаване, с който са предадени веществените доказателства по делото, едното от които е и въпросната ножовка, с която са прерязани проводниците.Както вече бе отбелязано по-горе, в този протокол подс.Н. собственоръчно е вписал, че именно с тази ножовка е прерязал проводниците в трафопоста.Тези именно негови обяснения се подкрепят и от свидетелските показания на свидетелите И.Ц.Ц., Р.П.Д., Н.Ю.М. и Х.С.Г., пред които подс.Н. признал авторството на деянието.Не следва да се пренебергва и заключението на вещото лице по назначената съдебно-трасологическа експертиза, което макар и да не дава категоричен отговор дали именно това е инструмента, с който са били прерязани проводниците, заявява, че е напълно възможно именно тази ножовка да е била използвана за тяхното прерязване.

При така изложеното, съдът намира, че в хода на съдебното производство се събраха доказателства, от които по безспорен и несъмнен начин се установява, че подс.Н. е осъществил деянието, за което от страна на прокуратурата му е повдигнато обвинение.

Подсъдимият М.И.Н. е осъществил деянието чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот – отковаване на дъска, поставена от вътрешната страна на прозорец, след демонтиране на стъклото чрез отстраняване на гвоздеите, които го придържат.Поради тези съображения, съдът прие, че е осъществен квалифициращия признак по чл.195, ал.1, т.3, предл.второ от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия М.И.Н. чрез използване на техническо средство-ножовка.Поради това съдът прие, че е осъществен квалифициращия признак по чл.195, ал.1, т.4, предл.второ от НК.

При така установената фактическа обстановка съдът счита от правна страна, че подсъдимият М.И.Н., след като на 14.06.2015 г., около 01.00часа, в землището на гр.Севлиево, от трафопост на територията на бивш завод „Механика и монтаж“, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот – отковаване на дъска, поставена от вътрешната страна на прозорец, след демонтиране на стъклото чрез отстраняване на гвоздеите, които го придържат и чрез използване на техническо средство-ножовка, отнел чужди движими вещи – 60м. високоволтови електропроводници със сечение 16мм. и 5бр. електропроводници, всеки от тях с дължина от по 10м. и със сечение 95кв.мм, всичко на обща стойност 4793.20лева, собственост на „Корпорация Топливо“ АД София, от владението на Управителя на дружеството, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението кражба от НК.

Поради гореизложените съображения съдът призна подсъдимия М.И.Н. за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл.второ и т.4, предл.второ във вр. с чл.194, ал.1 от НК, за което следва да носи наказателна отговорност.Подсъдимият е осъществил деянието при форма на вината пряк умисъл.

За вида и размера на наказанието

При определяне на вида и размера на наказанието съдът отчита обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.Извършеното от подс.М.И.Н. престъпление е тежко по смисъла на чл.93, т.7 от НК и е с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления.Не е завишена обаче обществената опасност на подсъдимия, което следва от чистото му съдебно минало.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита стойността на отнетите вещи и тяхното невъзстановяване.Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени чистото съдебно минало на подсъдимия.Съдът счита, че не са налице многобройни или изключителни смекчаващи вината обстоятелства, обуславящи приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК.Предвид тежестта на престъплението, размера на вредата, материалното и имотно състояние, мотивите и подбудите, съдът определи на подсъдимия М.И.Н. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

За поправянето и превъзпитанието на подс.М.И.Н., съдът счита, че така наложеното му наказание лишаване от свобода не следва да се изтърпява ефективно.По тези съображения и на осн.чл.66, ал.1 от НК отложи изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода, като определи на подс.Н. тригодишен изпитателен срок, начиная от влизане на присъдата в сила.

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл.36 от НК.

За гражданският иск

Предявеният от ощетеното юридическо лице „Корпорация Топливо“ АД гр.София против подсъдимия М.И.Н. граждански иск, с който се претендират 4793.20лева, имуществени вреди от престъплението, следва да се уважи според съда в пълния му размер.Същият е своевременно предявен и бе приет за съвместно разглеждане.По делото безспорно се установи, че в резултат на престъпното деяние на подсъдимия М.И.Н. на ощетеното юридическо лице „Корпорация Топливо“ АД гр.София са причинени имуществени вреди на обща стойност 4793.20лева.С приетия граждански иск се претендират имуществени вреди на обща стойност 4793.20лева.По делото подс.Н. бе признат за виновен за отнемането на вещи на обща стойност 4793.20лева.Установено бе, че до настоящият момент подс.Н. не е върнал или възстановил на гражданския ищец отнетите от него вещи на обща стойност 4793.20лева.Въз основа на тези изводи съдът намира, че искът, с който се претендират имуществени вреди е основателен и доказан в пълния му размер от 4793.20лева.Поради изложеното съдът осъди подсъдимия М.И.Н. да заплати на ощетеното юридическо лице „Корпорация Топливо“ АД, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Красно село“, ул.“Хайдушка гора“ № 38, ет.6, ЕИК 131573846, представлявано от управителя му В.О.Щ., сумата от 4793.20 / четири хиляди седемстотин деветдесет и три лв. и 20ст. / лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, пряка и непосредствена последица от престъплението по чл.195, ал.1, т.3, предл.второ и т.4, предл.второ във вр. с чл.194, ал.1 от НК, ведно със законната лихва, считано от 14.06.2015 г. до окончателното й изплащане. 

Подсъдимият М.И.Н. следва да заплати на на ощетеното юридическо лице „Корпорация Топливо“ АД, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Красно село“, ул.“Хайдушка гора“ № 38, ет.6, ЕИК 131573846, представлявано от управителя му В.О.Щ., направените от него разноски по делото в размер на 750.00 / седемстотин и петдесет / лева.

Подсъдимият М.И.Н. следва да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд гр.Севлиево държавна такса върху уважения размер на гражданския иск за престъплението по чл.195, ал.1, т.3, предл.второ и т.4, предл.второ във вр. с чл.194, ал.1 от НК в размер на 191,73 / сто деветдесет и един лв. и 73ст. / лева.

За разноските по делото

Тъй като бе признат за виновен и осъден за извършено престъпление от общ характер подсъдимият М.И.Н., следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 144.15 / сто четиридесет и четири лв. и 15 ст. / лева.

За веществените доказателства

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, което принадлежи на подс.Н. и е послужило за извършването на престъплението – 1 бр. ножовка, на осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК следва да се отнеме в полза на държавата.След влизане на присъдата в сила, същото следва да се унищожи.

 ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. кози крак и 1 бр. гаечен ключ, след влизане на присъдата в сила, следва да се върнат на собственика им - подсъдимия М.И.Н..

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 бр. черен на цвят алуминиев електропроводник с дължина 3 м., след влизане на присъдата в сила, следва да се унищожи.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: