МОТИВИ: Срещу подсъдимия А.М.А. *** е предявено обвинение по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4 предложение първо във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.

Предаден е на съд за това, че на 09.10.2016 година в с. Буря, община Севлиево, от къща, собственост на Г.К.Г. – британски гражданин, постоянно пребиваващ на територията на Република България, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот /счупване на насрещник на входна врата и изкривяване на заключващата скоба на катинар/ и чрез използване на МПС – лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“ с рег. № ЕВ *** АМ, отнел чужди движими вещи: моноблок; мивка; душ батерия с подвижен душ; стояща батерия за мивка; алуминиева стълба; ударна бормашина марка „Бош“; монофазен удължител – 50 метра; 1 торба цимент 25 кг.; 6 броя торби лепило за плочки по 25 кг. всяка; 1 торба гипс – 5 кг.; винтоверт марка „Райдър“ и моторна косачка – вещи на обща стойност 1205,32 лева, собственост и от владението на Г., както и поялник за полипропиленови тръби и ножица; ъглошлайф марка „Райдър“ и 2 броя тръбни ключове-  вещи на обща стойност 110,00 лева, собственост и от владението на Д.Й.Д. ***, или всички вещи на обща стойност 1315,32 лева, без съгласието на Г. и Д., с намерение противозаконно да ги присвои, като отнетите вещи са върнати до приключване на съдебното следствие.

Прокурорът поддържа предявеното обвинение.

От обясненията на подс. А., показанията на разпитаните свидетели и останалите доказателства, събрани в хода на досъдебното производство и по време на съдебното следствие се установи следната фактическа обстановка:

Подсъдимият А. *** и често ходел на гости у свои познати в село Буря, община Севлиево. На 09.10.2016 година същият бил на гости на свидетеля П.П. и там употребил алкохол.

Около 21:00 часа подсъдимият си тръгнал от дома на П., като се качил и започнал да управлява собствения си лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № ЕВ *** АМ, като с него стигнал до къщата на свид. Г.Г. ***, за която А. знаел, че не се ползвала от него постоянно. В къщата, собственост на постоянно пребиваващия в Република България британски гражданин Г., се правело ремонт по това време, поради което той живеел в гр. Велико Търново. Поради ремонта в къщата били складирани редица строителни материали и други вещи.

След като решил да отнеме най – различни вещи от къщата, подсъдимият А. паркирал автомобила си пред нея и след като се уверил, че в имота няма никой, дръпнал катинара на дворната врата, при което халката, с която бил закачен, се извадила. Входната врата на къщата също била заключена с катинар, но подсъдимият го дръпнал и заключващата скоба на същия се изкривила. В резултат на това вратата се отворила и А. проникнал в къщата. Тъй като в нея било тъмно, подсъдимият си светел с фенерчето на запалка, която носел със себе си.

От стаите в къщата А. взел следните вещи, собственост на Г.: моноблок; мивка; душ батерия с подвижен душ; стояща батерия за мивка; ударна бормашина марка „Бош“; монофазен удължител – 50 м.; една торба цимент 25 кг.; 6 броя лепило за плочки по 25 кг. Всяка; една торба гипс – 5 кг. И винтоверт марка „Райдър“.

Освен това подсъдимият разбил и външна заключена врата на къщата, която водела към стая, и до която се стигало от една от терасите на къщата. За да проникне в помещението подсъдимият натиснал вратата и изкривил насрещника на бравата. След като влязъл в стаята, А. изнесъл от там една алуминиева стълба, също собственост на Г..

От стаите в къщата на свид. Г.А. отнел и следните инструменти, собственост на свид. Д., който правел ремонта на водопроводната инсталация в къщата: поялник за полипропиленови тръби и ножица; ъглошлайф марка „Райдър“ и два броя тръбни ключове.

От двора на къщата А. взел и моторна бензинова косачка за трева, която също била собственост на свид. Г..

След като натоварил всички отнети вещи в автомобила си, подсъдимият се прибрал с тях в дома си в село Добромирка, община Севлиево, и ги скрил в гаража си.

На следващия ден – 10.10.2016 година, около 10:00 часа, свидетелката П.В., която живеела в съседство на къщата на британския гражданин и била помолена от него да наглежда къщата му, разбрала, че от имота била извършена кражба на вещи. За извършеното деяние бил уведомен свид. Г. и подаден сигнал в РУ на МВР – Севлиево. Бил извършен оглед на местопроизшествие, което следствено действие поставило началото на настоящото наказателно производство.

Същия ден, след като прегледали записа от камерата, монтирана срещу къщата на Г.,  и разбрали от него, че извършител на деянието е подсъдимият,  свидетелите Д.Д. и П.П. се свързали с А.. Той си признал, че е извършил кражбата и върнал всички отнети вещи на пострадалия Г., като ги оставил в двора на имота, след като свид. В. му отключила същия с ключ, който й бил оставен от свид. Г..

Според заключението на назначената в хода на ДП съдебно – оценъчна експертиза, което не бе оспорено от страните и съдът прие като правилно и мотивирано, се установява, че стойността на всички отнети вещи е 1315,32 лева, от които 1205,32 лева е стойността на вещите, собственост на Г., а 110,00 лева е стойността на вещите на Д..

Подсъдимият А.А. дава обяснения по повдигнатото му обвинение. Същият признава вината си и прави пълни самопризнания, като обясни подробно как е проникнал в имота на Г., кои вещи е отнел от там и как ги е превозил до село Добромирка и скрил в гаража си. 

В подкрепа на обвинението са и показанията на пострадалите свидетели Г. и Д., както и на свидетелите В., П. и Д.. Деянието на А. се доказва по несъмнен начин и от приетите по делото писмени доказателства: Протокол за оглед на местопроизшествие – стр. 6 и 7 от ДП и Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот – стр. 25 и 26 от ДП.

След преценка на изтъкнатите по – горе фактически обстоятелства съдът прави следните правни изводи: по делото безспорно се установи, че отнетите движими вещи са собственост на свидетелите Г.Г. и Д.Д. и че те са отнети от подсъдимия с намерението противозаконно да ги присвои и без съгласието на собствениците им. За да проникне в помещенията къщата и в двора й подсъдимият е разрушил прегради, здраво направени за защита на имот, като изкривил заключващата скоба на катинара на вратата, както и входната врата откъм терасата, водеща до помещение в същата сграда. За извършване на деянието подсъдимият е използвал и собствения си лек автомобил марка „Фолксваген Пасат“. Деянието е осъществено при форма на вина пряк умисъл, тъй като А. е съзнавал обществената опасност на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им.

След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът счита за установено и доказано по един безспорен и положителен начин, че подс. А.А., след като на 09.10.2016 година в с. Буря, община Севлиево, от къща, собственост на Г.К.Г. – британски гражданин, постоянно пребиваващ на територията на Република България, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот /счупване на насрещник на входна врата и изкривяване на заключващата скоба на катинар/ и чрез използване на МПС – лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“ с рег. № ЕВ *** АМ, отнел чужди движими вещи: моноблок; мивка; душ батерия с подвижен душ; стояща батерия за мивка; алуминиева стълба; ударна бормашина марка „Бош“; монофазен удължител – 50 метра; 1 торба цимент 25 кг.; 6 броя торби лепило за плочки по 25 кг. всяка; 1 торба гипс – 5 кг.; винтоверт марка „Райдър“ и моторна косачка – вещи на обща стойност 1205,32 лева, собственост и от владението на Г., както и поялник за полипропиленови тръби и ножица; ъглошлайф марка „Райдър“ и 2 броя тръбни ключове-  вещи на обща стойност 110,00 лева, собственост и от владението на Д.Й.Д. ***, или всички вещи на обща стойност 1315,32 лева, без съгласието на Г. и Д., с намерение противозаконно да ги присвои, като отнетите вещи са върнати до приключване на съдебното следствие, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4 предложение първо във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.

При определяне вида и размера на наказанието на подс. А.А. за извършеното от него престъпление, съдът има предвид обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

            Извършеното от подс. А. деяние е тежко престъпление по смисъла на НК и се характеризира с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени дадените от подсъдимия обяснения както в хода на досъдебното производство, така и по време на съдебното следствие, с които същият е съдействал за разкриване на обективната истина в пълнота, изразеното критично отношение към деянието, признаването на вината и чистото му съдебно минало предвид настъпилата през 2002 година реабилитация по единственото му осъждане. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита високата стойност на отнетите вещи. При съвкупната преценка на тези обстоятелства, съдът намира, че е обществено оправдано и целесъобразно на подс. А. да се определи наказание по реда на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК и поради това му наложи наказанието ПРОБАЦИЯ, което той следва да изтърпи чрез пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и т. 2 от  НК, както следва:

      - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител два пъти седмично и

      - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл. 36 от НК.

Тъй като за извършване на деянието е използвано моторно превозно средство, ½ идеална част от което е собственост на подсъдимия А.А. поради обстоятелството, че същият е придобит по време на дългогодишния му брак, съдът на основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК отне в полза на държавата ½ идеална част от лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № ЕВ *** АМ, собственост на подсъдимия А..

Подсъдимият А.А. следва да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 159,80лв. /сто петдесет и девет лева и осемдесет стотинки/, както и по сметка на Районен съд гр. Севлиево направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 40,00лв. /четиридесет/ лева.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: