МОТИВИ: Срещу подсъдимия А.Д.Н. *** е предявено обвинение по чл. 346, ал. 2, т. 1 и т. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от НК.

Предаден е на съд за това, че на 24.09.2016 година вечерта, в гр. Севлиево, на улица „***“ № 5, в предварителен сговор с непълнолетните Й.З.А. и Е.Ю.Д., и с помощта на малолетния и наказателно неотговорен Ф.Л.К., роден на *** година, на 13 години, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, собственост на М.Г.М. ***, паркиран пред дома му на ул. „***“ № 5, от владението му, без негово съгласие, с намерение да го ползват, като е последвала повреда на л.а. „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, изразяваща се в счупване на ключалката на дясната врата, скъсване на водното съединение към радиатора на парното вътре в купето, изкривяване на лята алуминиева предна лява джанта и скъсване на предна лява гума, марка „Дайтона“ с размери 165/65/14 – всички части на обща стойност 443,00 лева, като автомобилът е изоставен без надзор на улица „П. Ковачев“ в гр. Севлиево и отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от НК чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на ключалката на дясната врата на автомобила, чрез използване на техническо средство – ключ, като деянието е извършено в предварителен сговор помежду им и не представлява маловажен случай.

Срещу подсъдимия Й.З.А. *** е предявено обвинение по чл. 346, ал. 2, т. 1 и т. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.

Предаден е на съд за това, че на 24.09.2016 година вечерта, в гр. Севлиево, на улица ***“ № 5, като непълнолетен, можещ да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в предварителен сговор с А.Д.Н. и непълнолетния Е.Ю.Д., и с помощта на   малолетния и наказателно неотговорен Ф.Л.К., роден на *** година, на 13 години, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, собственост на М.Г.М. ***, паркиран пред дома му на ул. „***“ № 5, от владението му, без негово съгласие, с намерение да го ползват, като е последвала повреда на л.а. „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, изразяваща се в счупване на ключалката на дясната врата, скъсване на водното съединение към радиатора на парното вътре в купето, изкривяване на лята алуминиева предна лява джанта и скъсване на предна лява гума, марка „Дайтона“ с размери 165/65/14 – всички части на обща стойност 443,00 лева, като автомобилът е изоставен без надзор на улица „П. Ковачев“ в гр. Севлиево и отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от НК чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на ключалката на дясната врата на автомобила, чрез използване на техническо средство – ключ, като деянието е извършено в предварителен сговор помежду им и не представлява маловажен случай.

Срещу подсъдимия Е.Ю.Д. *** е предявено обвинение по чл. 346, ал. 2, т. 1 и т. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.

Предаден е на съд за това, че на 24.09.2016 година вечерта, в гр. Севлиево, на улица ***“ № 5, като непълнолетен, можещ да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в предварителен сговор с А.Д.Н. и непълнолетния Й.З.А., и с помощта на   малолетния и наказателно неотговорен Ф.Л.К., роден на *** година, на 13 години, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, собственост на М.Г.М. ***, паркиран пред дома му на ул. „***“ № 5, от владението му, без негово съгласие, с намерение да го ползват, като е последвала повреда на л.а. „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, изразяваща се в счупване на ключалката на дясната врата, скъсване на водното съединение към радиатора на парното вътре в купето, изкривяване на лята алуминиева предна лява джанта и скъсване на предна лява гума, марка „Дайтона“ с размери 165/65/14 – всички части на обща стойност 443,00 лева, като автомобилът е изоставен без надзор на улица „П. Ковачев“ в гр. Севлиево и отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от НК чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на ключалката на дясната врата на автомобила, чрез използване на техническо средство – ключ, като деянието е извършено в предварителен сговор помежду им и не представлява маловажен случай.

Производството е по Глава ХХVІІ от НПК.

      Прокурорът поддържа предявените обвинения.

В съдебно заседание, при решаване на въпроса за даване ход на делото, защитниците на тримата подсъдими и те самите заявиха, че правят искане делото да бъде разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие - Глава 27 от НПК. Подсъдимите Н., А. и Д. заявиха, че са получили препис от обвинителния акт и че разбират обвинението. Съдът счете, че искането следва да бъде уважено и след като разясни на подсъдимите разпоредбата на чл. 372, ал. 1 от НПК, на основание чл. 371, т. 2 пристъпи към предварителното им изслушване. При изслушването те признават вината си, признават изцяло фактите, които са изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и заявяват, че са съгласни да не се събират доказателства за тези факти.

От направените самопризнания на подсъдимите А.Н., Й.А. и Е.Ю., показанията на свидетелите М.М., Ф.К., З.Й. и Н.М. и от останалите доказателства, събрани в хода на досъдебното производство, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното: Подсъдимите А.Д.Н., Й.З.А., Е.Ю.Д. и малолетният и наказателно неотговорен Ф.Л.К. живеели в гр. Севлиево.

Пострадалият свидетел М.Г.М. притежавал лек автомобил марка “Опел“, модел „Корса“ с рег.№ ЕВ 0352 ВА, който обичайно паркирал в гр. Севлиево пред дома си на ул. “***“ №5. На 24.09.2016 година около обяд свидетелят М. паркирал собственият си автомобил, посочен по- горе, на обичайното място пред дома си на ул. “***“ № 5 в гр. Севлиево. Вечерта на 24.09.2016 година, подсъдимият А.Д.Н. и непълнолетните подсъдими Й.З.А. и Е.Ю.Д., както и малолетният свидетел Ф.Л.К. се събрали в кв. “Балабанца“, след което решили да се разходят в града. На 24.09.2016 година късно вечерта подсъдимият Н., заедно с другите двама подсъдими А. и Д. и малолетният свидетел К. преминали по посочената улица „***“ в гр. Севлиево, където установили, че е паркирано посоченото по - горе МПС. Тримата подсъдими и малолетният свидетел решили да го отнемат и ползват, като след това го върнат на мястото, на което се намирал. В изпълнение на така взетото решение подсъдимите отишли до посоченото превозно средство. Малолетният свидетел Ф.К. се опитал да отвори вратата, намираща се до седалката на водача, но не успял. Поради това и след като установили, че вратата на багажника се отваря, малолетният К. проникнал през нея в купето на автомобила, след което отворил вратите на същия. Подсъдимите и свидетелят установили, че в автомобила се намират контактните ключове за същия. След като свидетелят К. отворил вратите на автомобила, на мястото на водача седнал подсъдимият Н., а останалите трима - подсъдимите Д. и А. и малолетният К. започнали да бутат автомобила към съседна улица, където Н. привел в работен режим двигателя на същия. Останалите двама подсъдими и малолетният свидетел се качили на седалките в автомобила, след което със същия, управляван от Н., отишли на поляна до кв. “Балабанца“. След като пристигнали на посочената поляна, в продължение на около един час, подсъдимият Н. управлявал автомобила по нея, преминавайки през неравности, а останалите трима - подсъдимите Д. и А. и малолетният К. се возели, при което усещали удари по ходовата част на автомобила. В последствие видели, че в купето тече някаква течност. Поради тази причина тримата подсъдими и  К. се върнали обратно до гр. Севлиево, където на ул. “П.Ковачев“ изоставили без надзор отнетото МПС.

В резултат на извършеното деяние, по процесния автомобил били нанесени повреди, изразяващи се в счупване на ключалката на дясната врата, скъсване на водното съединение към радиатора на парното вътре в купето, изкривяване на лята алуминиева предна лява джанта и скъсване на предна лява гума марка „Дайтона“ с размери 165/65/14. Видно от заключението на изготвената в хода на досъдебното производство оценъчна експертиза общата стойност на всички части е 443.00 лв.

Към момента на извършване на деянието подсъдимите Й.З.А. и Е.Ю.Д. били непълнолетни, но разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си. Изводът за последното се формира както от обясненията им, снети по време на досъдебното производство, така и от заключението по назначените в хода на същото съдебно психиатрично-психологични експертизи.

И тримата подсъдими дават обяснения по повдигнатите им обвинения като признават изцяло фактите, изложени по – горе. Те заявиха, че признават вината си.

В подкрепа на обвинението са освен обясненията на подсъдимите, така и показанията на пострадалия свидетел М..

Въз основа на описаните по – горе фактически обстоятелства съдът прави следните правни изводи: По делото безспорно се установи, че на посочената по – горе дата тримата подсъдими са отнели противозаконно лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, който е собственост на свидетеля М.М.. Отнемането на автомобила е извършено при условията на чл. 195, ал. 1, т.3 4 и 5 от НК чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на ключалката на дясната врата на автомобила; чрез използване на техническо средство – ключ и в предварителен сговор между тримата подсъдими. Безспорно е установено също и че след отнемането на автомобила същият е бил ползван от тримата подсъдими и малолетния К., като при управлението му са му били нанесени повреди в размер на 443,00 лева, подробно описани по – горе. След използването на автомобила същият е бил оставен без надзор на улица „П. Ковачев“ в гр. Севлиево. Деянието, извършено от тримата подсъдими, не представлява маловажен случай.

 

За подсъдимия А.Н.:

 

След преценка на изтъкнатите по – горе фактически обстоятелства и направените въз основа на тях правни изводи съдът намира за установено по безспорен начин, че подс. А.Н., след като на 24.09.2016 година вечерта, в гр. Севлиево, на улица „***“ № 5, в предварителен сговор с непълнолетните Й.З.А. и Е.Ю.Д., и с помощта на малолетния и наказателно неотговорен Ф.Л.К., роден на *** година, на 13 години, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, собственост на М.Г.М. ***, паркиран пред дома му на ул. „***“ № 5, от владението му, без негово съгласие, с намерение да го ползват, като е последвала повреда на л.а. „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, изразяваща се в счупване на ключалката на дясната врата, скъсване на водното съединение към радиатора на парното вътре в купето, изкривяване на лята алуминиева предна лява джанта и скъсване на предна лява гума, марка „Дайтона“ с размери 165/65/14 – всички части на обща стойност 443,00 лева, като автомобилът е изоставен без надзор на улица „П. Ковачев“ в гр. Севлиево и отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от НК чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на ключалката на дясната врата на автомобила, чрез използване на техническо средство – ключ, като деянието е извършено в предварителен сговор помежду им и не представлява маловажен случай, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. 346, ал. 2, т. 1 и т. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от НК. Деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл.

При определяне вида и размера на наказанието на подс. А.Н. за извършеното от него престъпление, съдът има предвид обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

Извършеното от подс. Н. деяние е тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, което се  характеризира с изключително висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът взима предвид предишното осъждане на подсъдимия, което явно не е изиграло възпиращ ефект върху подсъдимия. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени признаването на вината, направените самопризнания както в хода на досъдебното производство, така и в хода на съдебното следствие, с което подсъдимият оказва съдействие за установяване на фактическата обстановка и разкриване на обективната истина в пълнота и не на последно място изразеното критично отношение към деянието. При съвкупната преценка на тези обстоятелства, съобразявайки се с разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК за определяне на наказанието при приложение на чл. 58а от НК, съдът достига до извода, че на подс. Н. ще следва да се определи наказание по реда на чл. 58а, ал. 4 от НК, тъй като са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства по смисъла на чл. 55 от НК. Именно поради това и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът наложи на Н. наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Налице са основанията на чл. 66, ал. 1 от НК поради което съдът отложи изпълнението на така наложеното на Н. наказание лишаване от свобода, като определи ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл. 36 от НК.

 

За подсъдимия Й.А.:

 

След преценка на изтъкнатите по – горе фактически обстоятелства и направените въз основа на тях правни изводи съдът намира за установено по безспорен начин, че подс. Й.А., след като на 24.09.2016 година вечерта, в гр. Севлиево, на улица ***“ № 5, като непълнолетен, можещ да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в предварителен сговор с А.Д.Н. и непълнолетния Е.Ю.Д., и с помощта на   малолетния и наказателно неотговорен Ф.Л.К., роден на *** година, на 13 години, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, собственост на М.Г.М. ***, паркиран пред дома му на ул. „***“ № 5, от владението му, без негово съгласие, с намерение да го ползват, като е последвала повреда на л.а. „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, изразяваща се в счупване на ключалката на дясната врата, скъсване на водното съединение към радиатора на парното вътре в купето, изкривяване на лята алуминиева предна лява джанта и скъсване на предна лява гума, марка „Дайтона“ с размери 165/65/14 – всички части на обща стойност 443,00 лева, като автомобилът е изоставен без надзор на улица „П. Ковачев“ в гр. Севлиево и отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от НК чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на ключалката на дясната врата на автомобила, чрез използване на техническо средство – ключ, като деянието е извършено в предварителен сговор помежду им и не представлява маловажен случай, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. 346, ал. 2, т. 1 и т. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. Деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл.

При определяне вида и размера на наказанието на подс. Й.А. за извършеното от него престъпление, съдът има предвид обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

Извършеното от подс. А. деяние е тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, което се  характеризира с изключително висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът взима предвид наличието на множество възпитателни дела, водени по отношение на подсъдимия А., наложените по които възпитателни мерки явно не са изиграли превъзпитателен и възпиращ ефект върху Й.А.. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени признаването на вината, направените самопризнания както в хода на досъдебното производство, така и в хода на съдебното следствие, с което подсъдимият оказва съдействие за установяване на фактическата обстановка и разкриване на обективната истина в пълнота, изразеното критично отношение към деянието, чистото съдебно минало на подсъдимия и не на последно място неговата млада възраст предвид обстоятелството че деянието е извършено малко преди подсъдимият да навърши 16 години. При съвкупната преценка на тези обстоятелства, съобразявайки се с разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК за определяне на наказанието при приложение на чл. 58а от НК, съдът достига до извода, че на подс. А. ще следва да се определи наказание по реда на чл. 58а, ал. 4 от НК, тъй като са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства по смисъла на чл. 55 от НК. Именно поради това и след редукция на наказанието по реда на чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК съдът наложи на А. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което следва да се изтърпи с прочитане на присъдата по Общинско радио гр. Севлиево.

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл. 36 от НК.

 

За подсъдимия Е.Д.:

 

След преценка на изтъкнатите по – горе фактически обстоятелства и направените въз основа на тях правни изводи съдът намира за установено по безспорен начин, че подс. Е.Д., след като на 24.09.2016 година вечерта, в гр. Севлиево, на улица ***“ № 5, като непълнолетен, можещ да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в предварителен сговор с А.Д.Н. и непълнолетния Й.З.А., и с помощта на   малолетния и наказателно неотговорен Ф.Л.К., роден на *** година, на 13 години, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, собственост на М.Г.М. ***, паркиран пред дома му на ул. „***“ № 5, от владението му, без негово съгласие, с намерение да го ползват, като е последвала повреда на л.а. „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, изразяваща се в счупване на ключалката на дясната врата, скъсване на водното съединение към радиатора на парното вътре в купето, изкривяване на лята алуминиева предна лява джанта и скъсване на предна лява гума, марка „Дайтона“ с размери 165/65/14 – всички части на обща стойност 443,00 лева, като автомобилът е изоставен без надзор на улица „П. Ковачев“ в гр. Севлиево и отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от НК чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на ключалката на дясната врата на автомобила, чрез използване на техническо средство – ключ, като деянието е извършено в предварителен сговор помежду им и не представлява маловажен случай, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. 346, ал. 2, т. 1 и т. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. Деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл.

При определяне вида и размера на наказанието на подс. Е.Д. за извършеното от него престъпление, съдът има предвид обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

Извършеното от подс. Д. деяние е тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, което се  характеризира с изключително висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът взима предвид наличието на множество възпитателни дела, водени по отношение на подсъдимия Д., наложените по които възпитателни мерки явно не са изиграли превъзпитателен и възпиращ ефект върху Е.Д.. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени признаването на вината, направените самопризнания както в хода на досъдебното производство, така и в хода на съдебното следствие, с което подсъдимият оказва съдействие за установяване на фактическата обстановка и разкриване на обективната истина в пълнота, изразеното критично отношение към деянието, чистото съдебно минало на подсъдимия и не на последно място неговата млада възраст предвид обстоятелството че деянието е извършено малко след като същият е навършил 14 години. При съвкупната преценка на тези обстоятелства, съобразявайки се с разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК за определяне на наказанието при приложение на чл. 58а от НК, съдът достига до извода, че на подс. Д. ще следва да се определи наказание по реда на чл. 58а, ал. 4 от НК, тъй като са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства по смисъла на чл. 55 от НК. Именно поради това и след редукция на наказанието по реда на чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК съдът наложи на Д. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което следва да се изтърпи с прочитане на присъдата по Общинско радио гр. Севлиево.

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл. 36 от НК.

Подсъдимите А.Д.Н., Й.З.А., действащ със съгласието на майка си З.А.Й. *** и Е.Ю.Д., действащ със съгласието на майка си Н.М.М. ***, следва да заплатят по сметка на Окръжна прокуратура гр. Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 237,82лв. /двеста тридесет и седем лева и осемдесет и две стотинки/ за всеки един от тях.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: