П Р И С Ъ Д А

   55           

                                   гр. Севлиево, 07.08.2017 г.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на    седми август

през две хиляди   и   седемнадесета  година в състав:

 

                                                  Председател: Гергана Божилова

                                        Съдебни заседатели:  1. М.П.  

                                                                                      2. В.К.

 

при секретаря  Силвия  Георгиева

В   присъствието на   прокурора  Тихомир  Петков…...................…

разгледа докладваното от         съдията  БОЖИЛОВА            наказателно дело    205  по описа за 2017 година и въз основа на данните по делото и закона  съдът

            

                                         П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Д.Н. ***, **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.09.2016 година вечерта, в гр. Севлиево, на улица „Люляк“ № 5, в предварителен сговор с непълнолетните Й.З.А. и Е.Ю.Д., и с помощта на малолетния и наказателно неотговорен Ф.Л.К., роден на *** година, на 13 години, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, собственост на М.Г.М. ***, паркиран пред дома му на ул. „Люляк“ № 5, от владението му, без негово съгласие, с намерение да го ползват, като е последвала повреда на л.а. „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, изразяваща се в счупване на ключалката на дясната врата, скъсване на водното съединение към радиатора на парното вътре в купето, изкривяване на лята алуминиева предна лява джанта и скъсване на предна лява гума, марка „Дайтона“ с размери 165/65/14 – всички части на обща стойност 443,00 лева, като автомобилът е изоставен без надзор на улица „П. Ковачев“ в гр. Севлиево и отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от НК чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на ключалката на дясната врата на автомобила, чрез използване на техническо средство – ключ, като деянието е извършено в предварителен сговор помежду им и не представлява маловажен случай, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 346, ал. 2, т. 1 и т. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от НК и чл. 58а, ал. 4 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на А.Д.Н. наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.

ПРИЗНАВА подсъдимия Й.З.А. ***, роден на *** ***,  ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.09.2016 година вечерта, в гр. Севлиево, на улица Люляк“ № 5, като непълнолетен, можещ да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в предварителен сговор с А.Д.Н. и непълнолетния Е.Ю.Д., и с помощта на   малолетния и наказателно неотговорен Ф.Л.К., роден на *** година, на 13 години, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, собственост на М.Г.М. ***, паркиран пред дома му на ул. „Люляк“ № 5, от владението му, без негово съгласие, с намерение да го ползват, като е последвала повреда на л.а. „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, изразяваща се в счупване на ключалката на дясната врата, скъсване на водното съединение към радиатора на парното вътре в купето, изкривяване на лята алуминиева предна лява джанта и скъсване на предна лява гума, марка „Дайтона“ с размери 165/65/14 – всички части на обща стойност 443,00 лева, като автомобилът е изоставен без надзор на улица „П. Ковачев“ в гр. Севлиево и отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от НК чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на ключалката на дясната врата на автомобила, чрез използване на техническо средство – ключ, като деянието е извършено в предварителен сговор помежду им и не представлява маловажен случай, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 346, ал. 2, т. 1 и т. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и чл. 58а, ал. 4 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК съдът го ОСЪЖДА на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

Наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ да се изтърпи чрез прочитане на присъдата по Общинско радио гр. Севлиево.

ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Ю.Д. ***, роден на *** ***, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.09.2016 година вечерта, в гр. Севлиево, на улица Люляк“ № 5, като непълнолетен, можещ да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в предварителен сговор с А.Д.Н. и непълнолетния Й.З.А., и с помощта на   малолетния и наказателно неотговорен Ф.Л.К., роден на *** година, на 13 години, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, собственост на М.Г.М. ***, паркиран пред дома му на ул. „Люляк“ № 5, от владението му, без негово съгласие, с намерение да го ползват, като е последвала повреда на л.а. „Опел Корса“ с рег. № ЕВ 0352 ВА, изразяваща се в счупване на ключалката на дясната врата, скъсване на водното съединение към радиатора на парното вътре в купето, изкривяване на лята алуминиева предна лява джанта и скъсване на предна лява гума, марка „Дайтона“ с размери 165/65/14 – всички части на обща стойност 443,00 лева, като автомобилът е изоставен без надзор на улица „П. Ковачев“ в гр. Севлиево и отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от НК чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на ключалката на дясната врата на автомобила, чрез използване на техническо средство – ключ, като деянието е извършено в предварителен сговор помежду им и не представлява маловажен случай, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 346, ал. 2, т. 1 и т. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и чл. 58а, ал. 4 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК съдът го ОСЪЖДА на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

Наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ да се изтърпи чрез прочитане на присъдата по Общинско радио гр. Севлиево.

ОСЪЖДА подсъдимите А.Д.Н., Й.З.А., действащ със съгласието на майка си З.А.Й. *** и Е.Ю.Д., действащ със съгласието на майка си Н.М.М. ***, да заплатят по сметка на Окръжна прокуратура гр. Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 237,82лв. /двеста тридесет и седем лева и осемдесет и две стотинки/ за всеки един от тях.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и/или протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

                                                                 

                                                        РАЙОНЕН  СЪДИЯ:

 

                     

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                               2.