П Р И С Ъ Д А

№ 39             

                                    гр. Севлиево, 02.06.2017 година

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на   втори юни

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                  Председател: Гергана Божилова

                             

                                             Съдебни заседатели:  1.

                                                                                                  2.

 

при секретаря        Силвия  Георгиева

В   присъствието на  прокурора  …Тихомир Петков…

разгледа докладваното от         съдията  БОЖИЛОВА               наказателно дело  № 207  по описа за 2017 година и въз основа на данните по делото и закона  съдът

           

                                     П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Х.П.Г. ***, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.05.2017 година около 18:25 часа в гр. Севлиево, на ул. „Стара планина“, пред дом № 143а, в посока село Сенник, община Севлиево, управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „KYMCO“ със заличен номер на рама, с двигател  SFIOA8200672, нерегистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № I-45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като МУ НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т. 1 и 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител два пъти седмично и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а, ал.3, т.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия Х.П.Г., със снета по – горе самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 13.05.2017 година около 18:25 часа в гр. Севлиево, на ул. „Стара планина“, пред дом № 143а, в посока село Сенник, община Севлиево, управлявайки моторно превозно средство – мотопед марка „KYMCO“, си служил с табела с регистрационен номер ЕВ 1463 Р, издадена за дрвуго МПС – мотопед „Сузуки“ с рама №SC11AD101827, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 345, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като МУ НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т. 1 и 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител два пъти седмично и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а, ал.3, т.1 от НК.

 На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание от така определените по – горе, като НАЛАГА на подсъдимия Х.П.Г. наказанието ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител два пъти седмично и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Регистрационна табела с номер ЕВ 1463 Р, след влизане на присъдата в сила да се върне на собственика й С.И.Б. ***.

ОСЪЖДА подсъдимия Х.П.Г., със снета по – горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 7,50лв. /седем лева и петдесет стотинки/.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и/или протестиране пред Габровски окръжен съд в 7 дневен срок от днес.

                                                  

 

                                                     РАЙОНЕН  СЪДИЯ:                                                                                                                   

                

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ: Срещу подсъдимия Х.П.Г. *** са предявени две обвинения по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК и по чл. 345, ал. 1 от НК.

Предаден е на съд за това, че на 13.05.2017 година около 18:25 часа в гр. Севлиево, на ул. „Стара планина“, пред дом № 143а, в посока село Сенник, община Севлиево, управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „KYMCO“ със заличен номер на рама, с двигател  SFIOA8200672, нерегистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № I-45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС и за това, че

на 13.05.2017 година около 18:25 часа в гр. Севлиево, на ул. „Стара планина“, пред дом № 143а, в посока село Сенник, община Севлиево, управлявайки моторно превозно средство – мотопед марка „KYMCO“, си служил с табела с регистрационен номер ЕВ 1463 Р, издадена за друго МПС – мотопед „Сузуки“ с рама №SC11AD101827.

Прокурорът поддържа предявените обвинения.

От обясненията на подсъдимия, показанията на разпитаните свидетели и останалите доказателства, събрани на досъдебното производство и на съдебното следствие, съдът установи следната фактическа обстановка:

Подсъдимият Х.П.Г. не притежавал свидетелство за управление на МПС. На неустановена дата и месец през 2017 година същият закупил от неустановено по делото лице мотопед марка „KYMCO“ със заличен номер на рама и с двигател SFIOA8200672, който не регистрирал по надлежния ред, определен с Наредба № I-45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС.

В началото на месец април 2017 година Г. поискал от съседа си – свид. Б., да му предостави регистрационната табела на неговия мотопед „Сузуки“ под предлог да възстанови мястото, където се поставя табелата на неговия мотопед, тъй като същото било счупено. Свидетелят Б. дал табелата на подсъдимия, след което последният я поставил на своя мотопед. Табелата била с рег. № ЕВ 1463 Р.

 Независимо от това, че мотопедът не бил регистриран и с поставена табела за друго МПС, подсъдимият решил да го управлява на 13.05.2017 година. Така към 18:25 часа на посочената дата същият го управлявал в гр. Севлиево, като се движел с него в посока село Сенник, община Севлиево.

В същото време пред дом № 143а на улица „Стара планина“ в гр. Севлиево свидетелят К. и други негови колеги - полицейски служители, изпълнявали служебните си задължения по КАТ. Същите видели мотопедът и свид. К. подал на водача му стоп – палка по образец. След като преустановил движението на мотопеда, на подсъдимия била извършена проверка на документите, при която се установило, че същият не притежава СУМПС, че регистрационната табела на мотопеда е на друго превозно средство и че управлявания от Г. мотопед не е регистриран. За констатациите от проверката бил съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/.

Видно от приложената по ДП Справка от Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Габрово в масивите на АИС – КАТ – Централна база липсва регистрирано ППС – мотопед марка „KYMCO“ със заличен номер на рама и с двигател SFIOA8200672. По делото е приложена и справка, че табелата с регистрационен номер ЕВ 1463 Р е издадена за друго МПС – мотопед „Сузуки“ с рама № SC11AD101827, собственост на свидетеля С.Б..

Подсъдимият Г. дава обяснения по повдигнатите му обвинения като призна вината си и изрази съжаление за случилото се. Същият заяви, че е извършил деянията само поради това, че имал желание да поуправлява мотопеда, който си е закупил, за съвсем кратко време, въпреки че знаел, че не притежава СУМПС, както и че същият не е регистриран и с табела от друг мотопед.

 

За престъплението по чл. 345, ал.2, във връзка с ал. 1 от НК:

 

В подкрепа на обвинението досежно това престъпление съдът взима предвид обясненията на подсъдимия, показанията на свидетеля К. – полицейскиут служител, който е извършил проверката, както и приложените по делото писмени доказателства: Протокол за оглед на местопроизшествие и приложения към него фотоалбум -  на стр. 5 – 8 от ДП; Протокол за доброволно предаване – стр. 12; АУАН – стр. 13 от ДП; Справка, издадена от Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Габрово, от която е видно, че в Република България няма регистриран мотопед марка „KYMCO“ със заличен номер на рама и с двигател SFIOA8200672 - стр. 15 от ДП; Справка за нарушител/водач – стр. 16  и Справка за собственика на мотопед „Сузуки“, от която е видно, че същият е собственост на свидетеля С.И.Б. – стр. 24 от ДП.

 Преценката на изложените по – горе фактически обстоятелства даде на съда основание да приеме за безспорно установено, че подс. Х.П.Г., след като на 13.05.2017 година около 18:25 часа в гр. Севлиево, на ул. „Стара планина“, пред дом № 143а, в посока село Сенник, община Севлиево, управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „KYMCO“ със заличен номер на рама, с двигател  SFIOA8200672, нерегистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № I-45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК. Деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл.

 При определяне вида и размера на наказанието на подс. Х.Г. за извършеното от него престъпление, съдът има предвид обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

Извършеното от подс. Г. деяние не е тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, но се характеризира с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени признаването на вината, осъзнаването й, изразеното критично отношение към деянието, съдействието на подсъдимия за разкриване на обективната истина в пълнота още от началото на наказателното производство и не на последно място чистото му съдебно минало. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът взима предвид факта, че подсъдимият е управлявал мотопеда без да притежава СУМПС. При съвкупната преценка на тези обстоятелства, съдът счита, че в случая са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, поради което и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК наложи на подсъдимия Г. наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т. 1 и 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител два пъти седмично и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а, ал.3, т.1 от НК.

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл. 36 от НК.

 

За престъплението по чл. 345, ал. 1 от НК:

 

В подкрепа на обвинението досежно това престъпление съдът взима предвид обясненията на подсъдимия, показанията на свидетелите К., както и приложените по делото писмени доказателства: Протокол за оглед на местопроизшествие и приложения към него фотоалбум -  на стр. 5 – 8 от ДП; Протокол за доброволно предаване – стр. 12; АУАН – стр. 13 от ДП; Справка, издадена от Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Габрово, от която е видно, че регистрационната табела, която е била поставена на мотопеда, управляван от подсъдимия на инкриминираната дата, е на мотопед „Сузуки“, собственост на свид. Б. - стр. 15 от ДП; Справка за нарушител/водач – стр. 16  и Справка за собственика на мотопед „Сузуки“, от която е видно, че същият е собственост на свидетеля С.И.Б. – стр. 24 от ДП.

 Преценката на изложените по – горе фактически обстоятелства даде на съда основание да приеме за безспорно установено, че подс. Х.П.Г., след като на13.05.2017 година около 18:25 часа в гр. Севлиево, на ул. „Стара планина“, пред дом № 143а, в посока село Сенник, община Севлиево, управлявайки моторно превозно средство – мотопед марка „KYMCO“, си служил с табела с регистрационен номер ЕВ 1463 Р, издадена за дрвуго МПС – мотопед „Сузуки“ с рама №SC11AD101827, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. 345, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл.

 При определяне вида и размера на наказанието на подс. Х.Г. за извършеното от него престъпление, съдът има предвид обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

Извършеното от подс. Г. деяние не е тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, но се характеризира с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени признаването на вината, осъзнаването й, изразеното критично отношение към деянието, съдействието на подсъдимия за разкриване на обективната истина в пълнота още от началото на наказателното производство и не на последно място чистото му съдебно минало. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът взима предвид факта, че подсъдимият е управлявал мотопеда без да притежава СУМПС, както и това, че същият е поискал табелата от свид. Б. под предлог да ремонтира мястото на поставянето й на неговия мотопед, а не за да го управлява с нея. При съвкупната преценка на тези обстоятелства, съдът счита, че в случая са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, поради което и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК наложи на подсъдимия Г. наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т. 1 и 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител два пъти седмично и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а, ал.3, т.1 от НК.

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл. 36 от НК.

 

След определяне на наказанията за всяко едно от престъпленията, извършени от подсъдимия Х.Г., съдът му определи едно общо наказание, като на основание чл. 23, ал. 1 от НК му наложи най – тежкото от двете наказания, а именно наказанието ПРОБАЦИЯ, включващо пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т. 1 и 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител два пъти седмично и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл. 36 от НК.

По отношение на ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Регистрационна табела с номер ЕВ 1463 Р, съдът постанови след влизане на присъдата в сила същата да се върне на собственика й С.И.Б. ***.

Подсъдимият Х.П.Г. следва да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 7,50лв. /седем лева и петдесет стотинки/.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

`