ПРИСЪДА

№49

 

гр.Севлиево 07.07.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание на седми юли през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: С. Цветков

 

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА, в присъствието на прокурора ПАВЛИН ЙОРДАНОВ, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.О.Х. дело № 213 по описа за 2017 год., въз основа на данните по делото и закона съдът

 

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия А.М.А. ***, роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, не работи, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.04.2017 г., около 12.20 часа, в с.Добромирка, общ.Севлиево, на ул."Балванска битка", до дом № 20, управлявал МПС - мотоциклет "МЗ 150" с номер на рамата *  *и номер на двигател 6112398, което не е регистрирано по надлежният ред, с което е извършил престъпление за което на осн. чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 и чл.54 от НК, съдът го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На осн.чл.66, ал.1 от НК, съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия А.М.А., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимия А.М.А., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 7.50 / седем лв. и 50 ст. / лева.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.