Р Е Ш Е Н И Е

№ 72

гр. Севлиево, 04.07.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание  

на четвърти юли през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Павел Неделчев

              

при секретаря СИЛВИЯ СТАНЕВА

в присъствието на прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ,

като разгледа докладваното от съдията Неделчев АНД № 219 по описа за 2017 г., въз основа на данните по делото и закона:

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия К.Й.К. ***, роден на *** ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 03.12.2016 г. до 25.05.2017 г., в къща, намираща се в с. ***, общ. Севлиево, на ул. „***“ № ***, като пълнолетен, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст –***, родена на *** г., с което е извършил престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, но тъй като до приключване на съдебното производство е последвал брак между мъжа и жената, на основание чл. 191, ал. 4, във вр. с ал. 1 от НК НЕ ГО НАКАЗВА.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

 

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: