Р Е Ш Е Н И Е

 

      № 83

 

гр.Севлиево 02.08.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на четиринадесети юли през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Станислав Цветков

              

при секретаря Р.О.в присъствието на прокурора                                                                     като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.дело № 232 по описа за 2017 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбоподателят Ц.И.Х. ***, е обжалвал наказателно постановление № 17-0341-000182 от 28.03.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Габрово РУ - Севлиево, с което за извършено нарушение по чл.5, ал.1, т.1 и на осн. чл.185 от Закона за движение по пътищата / ЗДвП / му е наложено наказание глоба в размер на 20.00лева, а за извършено нарушение по чл.123, ал.1, т.3, б.“а“ и на осн. чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 50.00лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.В жалбата се твърди, че не са налице и двете нарушения, твърдяни в НП.

ИСКАНЕТО в жалбата е съдът да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – РУ „П” на МВР гр.Севлиево, редовно призован, не се явява представител при разглеждане на делото.В писмото, придружаващо административно-наказателната преписка, се прави искане жалбата да се остави без последствиe и наказателното постановление да се потвърди.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

На територията на гр.Севлиево били разположени камери за видеонаблюдение, собственост на Община Севлиево, като същевременно се извършвал и видеозапис от същите.Такива камери били монтирани и над пътното платно на ул.“Никола Д.Петков“ в същия град, в близост до закусвалня “Форинар“.На 13/14.03.2017 г. в дежурната част на РУ на МВР Севлиево бил получен сигнал от администрацията на Община Севлиево, за това, че две от посочените по-горе камери са счупени.Свид.Г.М.Н. и свид.Ц.Х.Г. работели като младши автоконтрольори в звено „Пътен контрол” при РУ-МВР Севлиево.На 14.03.2017 г. били назначени в наряд като автопатрул «Пътен контрол» за времето от 08.00 до 20.00 часа.При застъпването им на смяна били уведомени от оперативно-дежурната част на управлението за постъпилия сигнал.Първоначално бил извършен преглед на записите от камерите от вечерта на 13.03.2017 г.При прегледа било установено, че въпросните две камери са паднали от мястото на монтирането им, в следствие преминаването на товарен автомобил на пътна помощ, натоварен с друг товарен автомобил, при което поради височината на товара бил закачен захранващия кабел на камерите, същият се скъсал и камерите паднали на пътното платно.При прегледа на видеозаписа бил индивидуализиран товарния автомобил, който бил превозван с друг такъв.При проведен разговор със собственика на превозвания автомобил, полицейските служители установили товарният автомобил, който извършвал превоза.Установено било, че собственик на превозващия автомобил е фирма «Лес Трейд 2000» ЕООД гр.Севлиево, след което бил проведен разговор с управляващия – жалб.Ц.И.Х..Пред полицейските служители последният заявил, че в гр.Казанлък аварирал товарен автомобил и лично той с товарен автомобил на дружеството отишъл, за да го натовари и превози до гр.Севлиево.Не очаквал превозвания от него товар да е над габарита, нито пък разбрал, че преминавайки по въпросната улица е закачил захранващия кабел, в следствие на което са паднали и монтираните камери.Заявил също така, че чул шум, но не разбрал, че същия е от падащите камери и захранващ кабел, както и, че ако е разбрал какво се е случило е щял да остане на мястото и да съдейства на органите на реда.От страна на полицейските служители било извършено замерване на височината на превозващия, както и на превозвания автомобил, при което било установено, че общата височина е 4,50 метра.Жалб.Х. бил поканен да се яви в сградата на полицейското управление.От страна на полицейските служители бил съставен Протокол за ПТП № 1648457 от 14.03.2017 г.Същевременно, на същата дата – 14.03.2017 г. свид.Н., в присъствието на свид.Г., съставил против жалбоподателя Ц.И.Х. АУАН за това, че на 13.03.2017 г., около 19.00часа, в гр.Севлиево, ул.»Никола Д.Петков» № 65, в посока ж.к.»Д-р А.Москов» управлява товарен автомобил „Скания с рег. № ЕВ ****АХ, собственост на „Лес Трейд 2000“ ЕООД, с който превозва товарен автомобил „Ман” с рег. № ЕВ **** АС с обща височина 4,50 м., с който прекъсва захранващ ел.кабел, в следствие на което същия удря и сваля от монтажни стойки 2 бр. охранителни камери, собственост на Община Севлиево и продължава движението си без да уведоми контролните органи, с което виновно е нарушил: чл.5, ал.1, т.1 и чл.123, ал.1, т.3, б.“а“ от ЗДвП.При съставяне на АУАН и след запознаване със съдържанието му жалбоподателят е направил възражение, че не е разбрал, че е нанесъл имуществени щети.Възражения от страна на жалб.Х. по повод съставения му АУАН не са направени от него в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление на Началник сектор към ОД МВР Габрово, РУ Севлиево с № 17-0341-000182 от 28.03.2017 г.Същото е издадено против Ц.И.Х. ***, за това, че на 14.03.2017 г., в 19.00часа, в гр.Севлиево, на ул.”Никола Д.Петков”, като водач на товарен автомобил – „Скания ****” с рег. № ЕВ ****АХ, в гр.Севлиево, на ул.”Никола Д.Петков” № 65 в посока ж.к.”Д-р Ат.Москов”, управлява товарен автомобил „Скания” с рег. № ЕВ ****АХ, собственост на „Лес Трейд 200“ ЕООД, с който превозва товарен автомобил „Ман” с рег. № ЕВ **** АС с обща височина 4,50 м., с който прекъсва захранващ ел.кабел, в следствие на което същия удря и сваля от монтажни стойки 2 бр. охранителни камери, собственост на Община Севлиево.Продължава движението си без да уведоми контролните органи.Наказващият орган е приел, че жалб.Х. е участник в движението, който създава пречки за движението, имуществени вреди и опасност за живота и здравето на хората, с което виновно е нарушил чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП, за което му е наложил наказание по реда на чл.185 от ЗДвП - глоба в размер на 20.00лева, както и, че не оказва съдействие за установяване на вредите от ПТП, с което виновно е нарушил чл.123, ал.1, т.3, б.“а“ от ЗДвП, за което му е наложил наказание по реда на чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП - глоба в размер на 50.00лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.

Гореизложената фактическа обстановка съдът намира за установена от показанията на свидетелите Г.М.Н. и Ц.Х.Г. и писмените доказателства – Протокол за ПТП № 1648457 от 14.03.2017 г., АУАН № 186 от 14.03.2017 г.; Справка картон на водача; НП № 17-0341-000182 от 28.03.2017 г. и Заповед № 8121з-748 от 24.06.2015 г. на Министъра на вътрешните работи.

При така установената фактическа обстановка, въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, съдът достига до следните правни изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 29.05.2017 г.Жалбата е заведена в деловодството на РУ-МВР Севлиево на 29.05.2017 г., тоест в законноустановения срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество.

НП е издадено от компетентен орган, във връзка с което е представено заверено копие от Заповед № 8121з-748 от 24.06.2015год. на Министъра на вътрешните работи.АУАН е съставен от лице, което е оправомощено за това по силата на същата заповед, предвид заеманото от него длъжностно качество.

АУАН и издаденото в последствие въз основа на него НП са за извършени нарушения на разпоредбите на: 1. чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП и 2. чл.123, ал.1, т.3, б.“а“ от ЗДвП.

Разпоредбата на чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП гласи - “Всеки участник в движението по пътищата: с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди”.

Административно-наказващият орган на осн. чл.185 от ЗДвП е наложил на жалб.Х. наказание глоба в размер от 20.00лева.Съгласно посочената разпоредба: „За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лв.”.

Съгласно разпоредбата на чл.123, ал.1, т.3, б.“а“ от ЗДвП: “Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен: когато при произшествието са причинени само имуществени вреди: да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието.”.

Административно-наказващият орган на осн. чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложил на жалб.Х. наказание глоба в размер от 50.00лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.Съгласно посочената разпоредба: „Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който: наруши задълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие.”.

По делото не се спори, че на 13.03.2017 г., жалб.Х. управлявал товарен автомобил „Скания” с рег. № ЕВ ****АХ, с който превозвал товарен автомобил „Ман” с рег. № ЕВ **** АС с обща височина 4,50 м., като се движел по ул.”Никола Д.Петков” № 65 в посока ж.к.”Д-р Ат.Москов”.Безспорно е и това, че около 19.00часа, до № 65 на посочената по-горе улица, с превозвания от него товар закачил и прекъснал захранващ кабел, в следствие на което били свалени от монтажни стойки два броя охранителни камери, собственост на Община Севлиево, при което те били повредени.Не се спори и това, че жалб.Х. продължил движението си.

Жалбоподателят, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.С молба-становище, адресирана до съда последният поддържа жалбата против наказателното постановление, аргументите, изложени в нея и искането за неговата отмяна.

Съдът държи на първо място да отбележи, че при издаването на НП е допуснато съществено процесуално нарушение, представляващо самостоятелно основание за неговата отмяна.По делото по безспорен и несъмнен начин се установява, а и не се спори, че жалб.Х. е управлявал посоченото по-горе МПС, при което се твърди, че са допуснати нарушенията, за които е санкциониран, на 13.03.307 г.Като дата на извършване на твърдяните нарушения в АУАН е посочена същата дата.При издаване на НП обаче, административно-наказващия орган е посочил като дата на извършване на нарушението – 14.03.3017 г., която по никакъв начин не кореспондира с тази, за която се твърди, че жалб.Х. е допуснал твърдяните нарушения.Посочването на датата на извършване на нарушението е един от съществените реквизите, които следва да се съдържат както в АУАН, така и в издаденото въз основа на него НП.

На следващо място, съдът държи да отбележи следното.От разпита на полицейските служители се потвърждава твърдението в жалбата, че в посочения участък от пътното платно на ул.»Никола Д.Петков» не са поставени пътни знаци, които по някакъв начин да забраняват преминаването на пътни превозни средства с товар, надхвърлящ определена височина, или пък предупредителни такива.Безспорно е, че няма законова разпоредба, която да поставя ограничение във височината на превозвания товар.При това положение няма как жалб.Х. да узнае, че по пътя, по който се движи има препятствие, което би закачил с превозвания от него товар.Не може също така да се твърди, че жалб.Х. не е оказал съдействие за установяване на вредите от настъпилото ПТП, тъй като той не е узнал за него в момента на настъпването му, а едва в последствие, след като бил потърсен от полицейските служители за изясняване на случая.Обстоятелството, че той не е разбрал какво се е случило се установява както от писмените му възражения, вписани в АУАН след запознаване със съдържанието му, а така също и от показанията на разпитаните полицейски служители.Същите заявяват, че в разговор с жалб.Х., последният заявил, че не е узнал какво се е случило, а в противен случай би останал на мястото и съдействал на контролните органи.

При така изложеното съдът намира, че НП е неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да се отмени изцяло.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0341-000182 от 28.03.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Габрово РУ - Севлиево, с което на Ц.И.Х. ***, ЕГН **********, за извършено нарушение по чл.5, ал.1, т.1 и на основание чл.185 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 20.00 /двадесет/ лева, а за извършено нарушение по чл.123, ал.1, т.3, б.а и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 50.00 / петдесет / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: