П Р И С Ъ Д А

 

№ 71

 

   гр.Севлиево 17.10.2017 год.    

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание

на седемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Станислав Цветков

              

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.Ч.Х. дело № 247 по описа за 2017 год., въз основа на данните по делото и закона съдът

 

                                   П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата П.Х. ***, родена на *** ***, български гражданин, със средно образование, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 21.12.2016 г., за времето от 11.00 часа до 11.55 часа, в гр.Севлиево, в сградата на Районен съд-Севлиево, във фоайе на 2 етаж, пред съдебна зала № 2, в присъствието на П.У-К, М.Т.Т. и Д.С.М., в нейно присъствие, казала думи, унизителни за честта и достойнството на К.Г.Х. *** – „дърта кошница“, „дърта курва“, „боклук“, „не се грижи нито за децата си, нито за внуците си“, “дъщерите й курви“, „дъщеря й М.Х.Б. голяма курва, която не си сваля краката и за нищо не става”, с което е извършила престъпление, за което на осн. чл.146, ал.1, предл.първо и чл.55, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от НК, съдът я ОСЪЖДА на ГЛОБА в полза на държавата в размер на 600.00 /Шестстотин/ лева.

ПРИЗНАВА  подсъдимата П.Х.М., със снета по-горе самоличност, за НЕВИННА в това, да е осъществила гореописаното деяние публично, както и чрез отправяне на думите „възпитала курви“, поради което я ОПРАВДАВА по първоначално предявеното й по-тежко обвинение за престъпление по по чл.148, ал.1, т.1 във вр. с чл.146, ал.1, предл.първо от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимата П.Х.М., със снета по-горе самоличност, за ВИНОВНА в това, че на 21.12.2016 г., за времето от 11.00 часа до 11.55 часа, в гр.Севлиево, в сградата на Районен съд-Севлиево, във фоайе на 2 етаж, пред съдебна зала № 2, в присъствието на П.У-К, М.Т.Т. и Д.С.М., разгласила позорни обстоятелства за М.Х. ***, като я нарекла – „голяма курва и не се прибира по цели нощи и не си сваля краката“, „от нея нищо не става” и „е боклук“, с което е извършила престъпление, за което на осн. чл.147, ал.1, предл.първо и чл.55, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 и ал.3 от НК, съдът я ОСЪЖДА на ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 600.00 /Хиляда и шестстотин/ лева.

ПРИЗНАВА  подсъдимата П.Х.М., със снета по-горе самоличност, за НЕВИННА в това, да е осъществила гореописаното деяние публично, както и чрез разгласяване на позорни обстоятелства за М.Х. ***, наричайки я „възпитана като курва“, поради което я ОПРАВДАВА по първоначално предявеното й по-тежко обвинение за престъпление по чл.148, ал.2, предл.първо във вр. с ал.1, т.1 във вр. с чл.147, ал.1, предл.първо от НК.

На осн.чл.23, ал.1 от НК, по правилата на съвкупността, съдът ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата П.Х.М., със снета по-горе самоличност, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ за изтърпяване ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 600.00 / Хиляда и шестстотин / лева.

ОСЪЖДА подсъдимата П.Х.М., със снета по-горе самоличност, да заплати на тъжителката К.Г.Х. ***, ЕГН **********, сумата от 800.00 /осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, пряка и непосредствена последица от престъплението по чл.146, ал.1, предл.първо от НК, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 21.12.2016 год. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявеният граждански иск, в частта му за претендираните неимуществени вреди до размера на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА подсъдимата П.Х.М., със снета по-горе самоличност, да заплати на тъжителката М.Х. ***, ЕГН **********, сумата от 800.00 /осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, пряка и непосредствена последица от престъплението по чл.147, ал.1, предл.първо от НК, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 21.12.2016 год. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявеният граждански иск, в частта му за претендираните неимуществени вреди до размера на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА подсъдимата П.Х.М., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на Районен съд гр.Севлиево държавна такса върху уважения размер на гражданските искове в размер на 64.00 / шестдесет и четири / лева.

ОСЪЖДА подсъдимата П.Х.М., със снета по-горе самоличност, да заплати на К.Г.Х., направените от нея разноски по делото в размер на 402.50 / четиристотин и два лв. и 50ст. / лева.

ОСЪЖДА подсъдимата П.Х.М., със снета по-горе самоличност, да заплати на М.Х.Б., направените от нея разноски по делото в размер на 414.50 / четиристотин и четиринадесет лв. и 50ст. / лева.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.                                                

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: