П  Р  И  С  Ъ  Д  А

№ 46

гр. Севлиево, 27.06.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд…………………………………

на двадесет и седми юни през две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:

                                                             Председател: Павел Неделчев

                                                                                                                       

  Съдебни заседатели:1.

                                           

                                        2.

                                                                                                            

при секретаря СИЛВИЯ СТАНЕВА

в присъствието на прокурора МИЛЕН МИКОВ,

като разгледа докладваното от съдията Неделчев Н.О.Х. дело № 259 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Подсъдимият Я.И.Я. *** е предаден на съд по реда на глава 24 от НПК – Бързо производство, за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 18.06.2017 г., около 09.40 часа, в гр. Севлиево, на ул. „Васил Левски” до дом № 31, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Нисан Съни” с рег. № ЕВ 5935 АВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1.33 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 135/21.06.2017 г. на НТЛ към ОДМВР-Габрово.

В хода на съдебните прения представителят на Районна прокуратура-Севлиево заявява, че поддържа обвинението и го намира за доказано по несъмнен начин. Предлага на подсъдимия Я. да се наложи наказание лишаване от свобода за срок от една година, чието изпълнение да се отложи с тригодишен изпитателен срок, както и да му се наложат кумулативно предвиденото наказания - глоба, в размер над 300 лв. и лишаване от правоуправление за срок от една година.

В съдебно заседание подсъдимият Я. заявява, че е получил в срок препис от обвинителния акт и разбира в извършването на какво престъпление е обвинен. Дава обяснения по фактическата обстановка, като на практика не оспорва съставомерните признаци на деянието, за което е привлечен към наказателна отговорност. Твърди, че е пенсионер по болест и приема голямо количество медикаменти. Счита, че лекарствата са повлияли на резултата от кръвната проба за употреба на алкохол, тъй като бил пил малко количество алкохол и то часове преди проверката. Не взема отношения по въпросите за вида и размерите на наказанията.

От обясненията на подсъдимия Я.Я., показанията на свидетеля С.Д., както и от останалите доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следната фактическа обстановка:

Подсъдимият Я.И.Я. ***. От представената по делото справка от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Габрово и заверения препис от СУМПС се установява, че същият е правоспособен водач на МПС от категории „В”, „М” и „ТкТ“.

На 17.06.2017 г., в компанията на свои роднини, подсъдимият Я. празнувал рождения си ден. Употребил неустановено количество алкохол. На 18.06.2017 г., около 09.40 часа, се качил на лек автомобил „Нисан Съни“ с рег. № ЕВ 5935 АВ и започнал да го управлява по улиците на гр. Севлиево. Заедно с него в превозното средство пътували няколко деца. По същото време екип на РУ – Севлиево при ОД на МВР – Габрово, в състава на който бил св. С.Д., извършвал контрол по движението на ул. „Васил Левски“, в близост до дом № 31 и сградата на ДКЦ „Здраве“ ЕООД гр. Севлиево. В посочения час към полицаите приближил управлявания от подсъдимия автомобил. Направило им впечатление, че превозното средство криволичи по улицата, поради което подали сигнал и го спрели. При отваряне на вратата на водача, Я. лъхнал на алкохол. След това на подсъдимия била извършена проверка на документите, както и бил проверен за употреба на алкохол с техническо средство “Алкотест Дрегер 7510” с фабричен номер 0078, при което устройството отчело съдържание на алкохол от 1.48 на хиляда в издишвания въздух. На водача бил издаден талон за медицинско изследване. В определеното време подсъдимият се явил в ЦСМП – филиал Севлиево, където дал кръв за химически анализ.

Според заключението на химическата експертиза, материализирано в Протокол за химическа експертиза № 135/21.06.2017 г. на НТЛ при ОД на МВР – Габрово, в представената за изследване проба кръв на Я.И.Я. концентрацията на етилов алкохол е 1.33 на хиляда. Протоколът за химическа експертиза не се оспорва от страните по делото и се приема от съда за правилно и законосъобразно изготвен.   

На подсъдимия бил съставен акт за установяване на административно нарушение.

Гореизложената фактическа обстановка съдът установи въз основа на самопризнанията на подсъдимия Я.Я., съпоставени с показанията на свидетеля С.Д. и писмените доказателства - акт за установяване на административно нарушение с бланков № 884966/18.06.2017 г.; заповед за прилагане на ПАМ № 17-0341-000166/18.06.2017 г.; талон за медицинско изследване с бланков № 0420333; протокол за медицинско изследване; протокол за извършена химическа експертиза № 135/2017 г. на НТЛ при ОДМВР - Габрово, справки от сектор ПП при ОД на МВР-Габрово, заверен препис от СУМПС на подсъдимия и от контролния талон към СУМПС.

Подсъдимият Я. дава обяснения по обвинението. Не отрича, че е употребил алкохол, след което управлявал автомобила по начина посочен в обвинителния акт. Не оспорва обстоятелствата във връзка с проверката с техническото средство за употреба на алкохол и показанията му. Обяснява, че дал кръв за химически анализ и не оспорва заключението на химическата експертиза. В съдебно заседание депозира обяснения, според които страда от сериозно заболяване, като поддържащата терапия включва приемането на много медикаменти. Твърди, че в деня преди проверката, в компанията на свои роднини, празнувал рождения си ден. Заявява, че употребил малко количество алкохол – около 100 гр., и то много часове преди проверката. Отдава резултатите от проверките за употреба на алкохол на здравословното си състояние и смесването на алкохол с медикаменти.

Съдът следва да посочи, че количеството употребен алкохол не е предмет на доказване по делото. Дали подсъдимият е изпил 100 грама ракия, каквито са неговите твърдения, или е приел 300 грама концентрат, каквито са спомените на свидетеля за дадените пред него обяснения от подсъдимия, не е въпрос, отговорът на който следва да се извлича от доказателствата. Същественото в случая е, че задължение на подсъдимия е след като провежда лечение, да се запознае с информационните листовки на приеманите медикаменти, и най-вече – като водач на МПС да не управлява превозно средство след употреба на алкохол. Поначало задължение на всеки водач на МПС е да съобразява собственото си физическо и психическо състояния и да организира придвижването си по начин, който да не налага да управлява превозно средство в състояние на алкохолно опиянение.     

Въз основа на гласните и писмените доказателства, събрани и проверени по време на съдебното следствие, съдът счита за установено и доказано по един безспорен и категоричен начин, че подсъдимият Я.И.Я., след като на 18.06.2017 г., около 09.40 часа, в гр. Севлиево, на ул. „Васил Левски” до дом № 31, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Нисан Съни” с рег. № ЕВ 5935 АВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1.33 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 135/21.06.2017 г. на НТЛ към ОДМВР-Габрово, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК, за което следва да бъде признат за ВИНОВЕН и да носи наказателна отговорност. Деянието е осъществено при пряк умисъл на вината, при което подсъдимият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването на тези последици.

Не са налице предпоставките за освобождаване на подсъдимия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, пречка за което е разпоредбата на чл. 78а, ал. 7 от НК.

При определяне на вида и размера на наказанието съдът отчита обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 НК е предвидено наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от 200 лв. до 1000 лв., както и наказание, свързано с лишаване от права. Престъплението не е тежко по смисъла на чл.93, т.7 НК, но е със завишена степен на обществена опасност предвид динамиката на извършване на подобен род деяния. При индивидуализация на наказанието съдът отчита като отегчаващи обстоятелствата, че при извършване на настоящото деяние Я. е возел няколко деца в управлявания от него автомобил, както и съдебното му минало, сочещо че на 08.06.2017 г., тоест само 10 дни по-рано, е осъден с влязла в сила присъда за друго престъпление от общ характер. Като смекчаващи обстоятелства съдът има предвид направените от подсъдимия самопризнания по всички основни моменти от предмета на доказване и пълното съдействие, което оказва по време на цялото наказателно производство. При съвкупната преценка на изложените обстоятелства, имайки предвид вида и тежестта на престъплението, съдът намира, че наказанията следва да се определят при превес на смекчаващи обстоятелства и в минимални размери – а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 200 лв. Становището на настоящия съдебен състав е, че не са налице нито изключителни, нито многобройни смекчаващи обстоятелства, които да обуславят приложението на чл. 55 НК и свързаното с това определяне на наказанието лишаване от свобода под най-ниския предел.

Съдът счита, че са налице формалните предпоставките за приложение на чл. 66, ал. 1 от НК. Подсъдимият Я. не е осъждан на лишаване от свобода. Престъплението не е тежко. При тези факти, отчитайки и здравословното му състояние и обстоятелството, че е пенсиониран по болест, съдът счита, че за поправянето и превъзпитанието на Я.Я. не е наложително да изтърпи наложеното наказание лишаване от свобода, като изпълнението му следва да се отложи по реда на чл. 66, ал. 1 от НК с ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.   

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1 от НК съдът счита, че подсъдимият Я. следва да бъде лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. При определяне размера на това наказание съдът отчете вида и тежестта на нарушението, формата на вината - пряк умисъл, констатираното съдържание на алкохол в кръвта и обстоятелството, че е поставил в опасност живота и здравето на неограничен кръг от лица, включително деца. На основание чл. 59, ал. 4 от НК, при изпълнение на наказанието лишаване от права, следва да се приспадне времето, през което подсъдимият Я. е бил лишен от право да управлява МПС за същото деяние по административен ред.

Съдът счита, че с наложените наказания ще се постигнат целите по чл. 36 от НК.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият Я. следва да заплати по сметка на ОДМВР – Габрово направените по делото разноски за химическа експертиза в размер на 33 лв. 

Въз основа на гореизложеното и закона, съдът

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Я.И.Я. ***, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, пенсионер, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.2017 г., около 09.40 часа, в гр. Севлиево, на ул. „Васил Левски” до дом № 31, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Нисан Съни” с рег. № ЕВ 5935 АВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1.33 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 135/21.06.2017 г. на НТЛ към ОДМВР-Габрово, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 343б, ал. 1 и чл. 54 НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 200 (двеста) лв.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Я.И.Я., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Я.И.Я., със снета по - горе самоличност, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 НК, ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което подсъдимият Я.И.Я., със снета по - горе самоличност, за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.

ОСЪЖДА подсъдимия Я.И.Я. да заплати по сметка на ОД на МВР – Габрово направените на досъдебното производство разноски за изготвяне на химическа експертиза в размер на 33 (тридесет и три) лв., както и 5 (пет) лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 7- дневен срок от днес.

 

 

 

                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: