П Р И С Ъ Д А

 

№ 74

 

   гр.Севлиево 31.10.2017 год.  

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание

на тридесет и първи октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

       Председател: Станислав Цветков

       

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА, в присъствието на прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.О.Х. дело № 268 по описа за 2017 год., въз основа на данните по делото и закона съдът

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Л.Л.М. ***, родена на *** ***, български гражданин, с основно образование, омъжена, осъждана, не работи, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че в периода от 18.11.2016 г. до 09.03.2017 г., на първокласен път ГП I-4, в района на местност „Стублата“, в землището на общ.Севлиево, като пълнолетно работоспособно лице, в продължителен период от време, не се е занимавала с общественополезен труд, като получавала нетрудови доходи по неморален начин – чрез проституция, с което е извършила престъпление за което на осн. чл.329, ал.1 и чл.54 от НК, съдът я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На осн.чл.66, ал.1 от НК, съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Л.Л.М., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

                                  

              РАЙОНЕН СЪДИЯ: