П Р И С Ъ Д А

 

№ 61

 

   гр.Севлиево 19.09.2017 год.    

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание

на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

       Председател: Станислав Цветков

       

Съдебни заседатели: 1. В.Г.

 

                                          2. Г.Г.

 

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА, в присъствието на прокурора Т.П., като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.О.Х. дело № 270 по описа за 2017 год., въз основа на данните по делото и закона съдът

 

                              П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.И.Б. ***, роден на *** год. в гр.Левски, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, не работи, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през нощта на 10.02.2017 г. срещу 11.02.2017 г., в гр.Севлиево, от база и гаражи, стопанисвани от „Узана 99“ ЕООД гр.Севлиево, находящи се на ул.“Софийско шосе“ № 4, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – изрязване на отвор в ограда, срязване халка на катинар на врата за стая и катинар на врата на гараж, чрез използване на техническо средство-ножица за арматура, туба и маркуч и чрез използване на МПС – лек автомобил „Форд Мондео“ с рег. № ЕВ ****АК, отнел чужди движими вещи – 6 бр. акумулаторни батерии, 20 литра дизелово гориво, зарядно устройство за акумулатори, 3 бр. ъглошлайфи, газова бутилка с вместимост 10 л. с маркуч и редуцир-вентил към нея, гаечни ключове от № 6 до № 24, пожарогасител „Ятрус“, флакон за подпомагане на запалването на дизелови двигатели, всичко на обща стойност 1190.40лева, собственост на „Узана 99“ ЕООД Севлиево, от владението на Управителя на дружеството, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.195, ал.1, т.3, предл.първо и т.4, предл.първо и второ във вр. с чл.194, ал.1 и чл.58а, ал.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, съдът го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На осн. чл.66, ал.1 от НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Ю.И.Б., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимия Ю.И.Б., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР – Габрово, направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 180.96 / сто и осемдесет лв. и 96 ст. / лева.

ОСЪЖДА подсъдимия Ю.И.Б., със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – Севлиево направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – две половини от прерязана халка и катинар с прерязана заключваща скоба, след влизане на присъдата в сила, ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

                                  

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                  

   СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:1.         

 

 

                                                                                    2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Подсъдимият Ю.И.Б. *** е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл.първо и т.4, предл.първо и второ във вр. с чл.194, ал.1 от НК, за това, че през нощта на 10.02.2017 г. срещу 11.02.2017 г., в гр.Севлиево, от база и гаражи, стопанисвани от „Узана 99“ ЕООД гр.Севлиево, находящи се на ул.“Софийско шосе“ № 4, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – изрязване на отвор в ограда, срязване халка на катинар на врата за стая и катинар на врата на гараж, чрез използване на техническо средство-ножица за арматура, туба и маркуч и чрез използване на МПС – лек автомобил „Форд Мондео“ с рег. № ЕВ ****АК, отнел чужди движими вещи – 6 бр. акумулаторни батерии, 20 литра дизелово гориво, зарядно устройство за акумулатори, 3 бр. ъглошлайфи, газова бутилка с вместимост 10 л. с маркуч и редуцир-вентил към нея, гаечни ключове от № 6 до № 24, пожарогасител „Ятрус“, флакон за подпомагане на запалването на дизелови двигатели, всичко на обща стойност 1190.40лева, собственост на „Узана 99“ ЕООД Севлиево, от владението на Управителя на дружеството, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

Прокурорът поддържа обвинението, като го счита за установено и доказано по безспорен начин.

В съдебно заседание защитникът и подсъдимия правят искане по Глава 27 от НПК, делото да бъде разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие.Подсъдимият заявява, че разбира обвинението.Съдът счете, че искането следва да бъде уважено и след като разясни на подсъдимия разпоредбата на чл.372, ал.1 от НПК, на основание чл.371, т.2 пристъпи към предварително изслушване.При изслушването подсъдимият признава вината си, признава изцяло фактите, които са изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и заявява, че е съгласен да не се събират доказателства за тези факти.

От направените самопризнания на подсъдимия Ю.И.Б., показанията на свидетелите Д.Н.Д. и Х.П.Б., дадени на досъдебното производство и от останалите доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното:

Подсъдимият Ю.И.Б. ***.През зимата на 2017 г. останал без работа, имал лични проблеми, а освен това дължал и значителна сума пари.Поради това и за да си набави парични средства решил да проникне в складови помещения, находящи се на ул.“Софийско шосе“ № 4 в гр.Севлиево, откъдето да отнеме вещи, които в последствие да продаде.Посочените помещения били стопанисвани от „Узана 99“ ЕООД гр.Севлиево и в тях дружеството съхранявало различни вещи.Подс.Б. познавал обстановката, тъй като с негов познат товарил дърва от същото място.В изпълнение на така взетото решение, на 10.02.2017 г. вечерта, около 20.00 часа, подс.Б. взел със себе си ножица за рязане на арматура, качил се в лек автомобил „Форд Мондео“ с рег. № ЕВ ****АК и с него се придвижил до посочените по.горе складове.Спрял автомобила до оградата на западната част на дворното място.След това с помощта на носената от него ножица за рязане на арматура, прерязъл част от телената ограда, с която било оградено дворното място.През образувалия се отвор подс.Б. проникнал в дворното място, след което влязъл в първото помещение от складовете, за което знаел, че не се заключва.Изключил охранителните камери и отишъл в друго помещение, в което имало паркиран мотокар.Отново с помощта на ножицата прерязъл кабелите на акумулатора на мотокара, след което вземал същия и го отнесъл до направения от него отвор в оградата на дворното място.След това се върнал обратно в същото помещение.Забелязъл врата, която била заключена с катинар и с помощта на ножицата прерязъл халката, за която същия бил захванат, след което отворил вратата и влязъл в друго помещение.От последното подс.Б. взел 3бр. ъглошлайфи и комплект гаечни ключове от № 6 до № 24, след което отнесъл посочените вещи отново до отвора в оградата.Върнал се обратно в същото помещение, взел два броя стари акулуматори, червена на цвят акумулаторна батерия, заедно със зарядно устройство, свързано към нея и флакон за подпомагане запалването на дизелови двигатели.Посочените вещи отнесъл отново до мястото, през което проникнал в двора.След това натоварил всички, отнети вещи от него в автомобила, с който бил и си тръгнал.В последствие размислил и решил отново да проникне и отнеме и други вещи.Със същият автомобил и намиращите се в него вещи, подс.Б. се придвижил отново до посочените по-горе складови помещения.Отново проникнал в дворното място през отвора, който преди това бил направил.След това се придвижил до друго складово помещение, находящо се в дворното място.С помощта на ножицата прерязъл скобата на катинара, с който помещението било заключено, отворил вратата му и проникнал вътре.В помещението имало паркиран товарен автомобил „Камаз“ и подсъдимият отнел монтираните на него два броя акумулаторни батерии, които пренесъл до отвора в оградата.След това се върнал обратно в същото помещение.В него намерил туба с вместимост 20 литра, както и маркуч, след което от резервоара на посочения по-горе автомобил източил дизелово гориво, като напълнил тубата до половината.В същото помещение имало паркиран товарен автомобил „Мерцедес“ и подс.Б. се придвижил до него.От резервоара на същия и с помощта на маркуча източил дизелово гориво, като напълнил посочената по-горе туба до горе.След това подс.Б. отнесъл тубата до автомобила, с който бил и се върнал обратно в същото помещение.От последното взел един брой пожарогасител, след което отново отишъл в помещението, в което първоначално бил проникнал.От там взел газова бутилка с вместимост 10 л. с маркуч и редуцир-вентил към нея.Посочените вещи подс.Б. отнесъл и натоварил в автомобила, с който бил.В същия натоварил и останалите вещи, отнети от него.След това потеглил към дома си, но по пътя усетил миризма на газ от газовата бутилка.Същата бил поставил в чувал, заедно със зарядното за акумулатори и комплекта гаечни ключове.Спрял автомобила, след което изхвърлил чувала с намиращите се в него вещи, посочени по-горе.След това продължил движението си и преминавайки покрай сградата на Митническо бюро Севлиево забелязъл, че има паркирани товарни автомобили.Спрял при тях и продал на шофьорите им отнетото от него дизелово гориво за сумата от 20.00лева.Останалите вещи, които отнел, подс.Б. откарал с автомобила до дома си, след което ги укрил в обособена „клетка“ до жилището му.На следващата сутрин – 11.02.2017 г. свид.Х.П.Б. – работник в „Узана 99“ ЕООД констатирал извършената кражба и съобщил за това на свид.Д.Н.Д. – управител на дружеството.От своя страна последният подал сигнал в РУ на МВР Севлиево.На мястото била изпратена оперативно-следствена група, в състава на която бил включен и разследващ полицай.Последният извършил оглед на местопроизшествието, за което съставил и съответният протокол.Изготвен бил и фотоалбум, представляващ неразделна част от протокола.При извършеният оглед разследващият полицай намерил, фиксирал и иззел като веществено доказателство един брой катинар с прерязана заключваща скоба.В последствие, на същата дата – 11.02.2017 г., авторството на деянието му било установено и подс.Б. с Протокол за доброволно предаване предал на служител на посоченото по-горе полицейско управление отнетите от него 6 бр. акумулаторни батерии, пожарогасител и три брой ъглошлайфи.В протокола за доброволно предаване подс.Б. собственоръчно вписъл, че въпросните вещи е откраднал от базата на „Узана 99“ ЕООД в гр.Севлиево, ул.“Софийско шосе“ № 4, срязъл оградата и проникнал в обекта, срязъл катинара и влязъл в гаража, срязъл халката на един друг катинар и от една стая взел ъглошлайфите.Срещу надлежно оформена разписка доброволно предадените от подсБлизнаков вещи била върнати на управителя на дружеството – свид.Д.Н.Д..    

От заключението на съдебно-оценъчната експертиза, изготвена от вещото лице Д.Г.Д., което не се оспорва от страните и се приема от съда за мотивирано и законосъобразно, се установява, че стойността на вещите, отнети от подс.Блазнаков е в размер общо на 1190.40 лева.   

От заключението на съдебно-трасологичната експертиза, изготвена от вещото лице Т.Е.П., което не се оспорва от страните и се приема от съда за мотивирано и законосъобразно, се установява, че представеният за изследване секретен катинар със срязана заключваща скоба, с надпис „Titan“, „security“, иззет при оглед на местопроизшествие на 11.02.2017 г., има годни трасологични следи и е годен за сравнително идентификационно изследване, възможно е срязването му да е извършено с ножица за рязане на арматура.

Подсъдимият Ю.И.Б. е осъществил деянието чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – изрязване на отвор в ограда, срязване халка на катинар на врата за стая и катинар на врата на гараж.Поради тези съображения, съдът прие, че е осъществен квалифициращия признак по чл.195, ал.1, т.3, предл.първо от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия Ю.И.Б. чрез използване на техническо средство-ножица за арматура, туба и маркуч.Поради това съдът прие, че е осъществен квалифициращия признак по чл.195, ал.1, т.4, предл.второ от НК.

Подс.Ю.И.Б. е осъществил деянието чрез използване на МПС – лек автомобил „Форд Мондео“ с рег. № ЕВ ****АК, поради което е налице квалифициращия признак по чл.195, ал.1, т.4, предл.първо от НК.

При така установената фактическа обстановка съдът счита от правна страна, че подсъдимият Ю.И.Б., след като през нощта на 10.02.2017 г. срещу 11.02.2017 г., в гр.Севлиево, от база и гаражи, стопанисвани от „Узана 99“ ЕООД гр.Севлиево, находящи се на ул.“Софийско шосе“ № 4, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – изрязване на отвор в ограда, срязване халка на катинар на врата за стая и катинар на врата на гараж, чрез използване на техническо средство-ножица за арматура, туба и маркуч и чрез използване на МПС – лек автомобил „Форд Мондео“ с рег. № ЕВ ****АК, отнел чужди движими вещи – 6 бр. акумулаторни батерии, 20 литра дизелово гориво, зарядно устройство за акумулатори, 3 бр. ъглошлайфи, газова бутилка с вместимост 10 л. с маркуч и редуцир-вентил към нея, гаечни ключове от № 6 до № 24, пожарогасител „Ятрус“, флакон за подпомагане на запалването на дизелови двигатели, всичко на обща стойност 1190.40лева, собственост на „Узана 99“ ЕООД Севлиево, от владението на Управителя на дружеството, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението кражба от НК.

Поради гореизложените съображения съдът призна подсъдимия Ю.И.Б. за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл.първо и т.4, предл.първо и второ във вр. с чл.194, ал.1 от НК, за което следва да носи наказателна отговорност.Подсъдимият е осъществил деянието при форма на вината пряк умисъл.

За вида и размера на наказанието

При определяне на вида и размера на наказанието съдът отчита обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.Извършеното от подс.Ю.И.Б. престъпление е тежко по смисъла на чл.93, т.7 от НК и е с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления.Не е завишена обаче обществената опасност на подсъдимия, тъй като по отношение на предходните му осъждания е настъпила реабилитация по силата на чл.88а, ал.4 от НК и към датата на осъществяване на деянието същият е с чисто съдебно минало.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита стойността на отнетите вещи и непълното възстановяване на същите.Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени чистото съдебно минало, направените самопризнания на досъдебното и съдебното производство, оказаното съдействие за разкриването на обективната истина в досъдебното и съдебното производство, както и възстановяването на по-голямата част от отнетите вещи, изразеното съжаление за извършеното и искреното разкаяние.При съвкупната преценка на тези обстоятелства съдът достига до извода, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при което така предвиденото наказание лишаване от свобода от една до десет години се явява несъразмерно тежко.Налице са предпоставките за приложение на чл.55, ал.1, т.1 от НК.Предвид тежестта на престъплението, размера на вредата, материалното и имотно състояние, мотивите и подбудите, съобразявайки се с императивната разпоредба на чл.373, ал.2 от НПК за определяне на наказанието при приложение на чл.58а и имайки предвид разпоредбата на чл.58а, ал.4 от НК, съдът определи на подсъдимия Ю.И.Б. наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

За поправянето и превъзпитанието на подс.Ю.И.Б., съдът счита, че така наложеното му наказание лишаване от свобода не следва да се изтърпява ефективно.По тези съображения и на осн.чл.66, ал.1 от НК отложи изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода, като определи на подс.Б. тригодишен изпитателен срок, начиная от влизане на присъдата в сила.

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл.36 от НК.

За разноските по делото

Тъй като бе признат за виновен и осъден за извършено престъпление от общ характер подсъдимият Ю.И.Б., следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово, направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 180.96 /сто и осемдесет лв. и 96 ст./ лева.

Подсъдимият Ю.И.Б., следва да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – Севлиево и направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет / лева.

За веществените доказателства

Веществените доказателства – две половини от прерязана халка и катинар с прерязана заключваща скоба, след влизане на присъдата в сила, следва да се унищожат.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: