П Р И С Ъ Д А

 

№ 73

 

   гр.Севлиево 24.10.2017 год.    

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание

на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

       Председател: Станислав Цветков

      

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА, в присъствието на прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.О.Х. дело № 382 по описа за 2017 год., въз основа на данните по делото и закона съдът

 

                              П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.И. ***, роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, работи като оксиженист в „Б. Демонтаж“ ЕООД гр.Ловеч, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.04.2017 г., около 13.00часа, в стопански двор в с.Крамолин, общ.Севлиево, по непредпазливост, при извършване на огневи работи /рязане на стопански инвентар с техническо средство-резак за газо-кислородно рязане/, при което се отделила искра и възпламенила твърди горивни вещества, в следствие на което запалил чужди имоти със значителна стойност: стопанска постройка / сеновал /, на стойност 27 048.00лева и намиращите се в нея 714 бали сено, на стойност 18 203.90 лева, собственост на „Агро Ловико“ ЕООД с.Горна Росица, общ.Севлиево, от което последвали значителни вреди: по стопанската постройка в размер на 21 633.00лева, а по балите в размер на 18 203.90 лева / унищожени / и метален фургон, на стойност 440.00 лева, собственост на М. А.И. ***, по който били причинени вреди в размер на 400.00 лева, като от деянието са последвали значителни вреди на обща стойност 40 236.90 лева, с което е извършил престъпление по чл.331, ал.3, предл.второ във вр. с ал.1 във вр. с чл.330, ал.1 от НК, като на осн. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 400.00 /Хиляда и четиристотин/ лева.

ОСЪЖДА подсъдимия М.И.А., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР – Габрово, направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 400.92 / четиристотин лв. и 92 ст. / лева.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

                                  

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Подсъдимият М.И. *** е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.331, ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.330, ал.1  от НК, за това, че на 02.04.2017 г., около 13.00часа, в стопански двор в с.Крамолин, общ.Севлиево, по непредпазливост, при извършване на огневи работи /рязане на стопански инвентар с техническо средство-резак за газо-кислородно рязане/, в следствие на което искра се отделила при газо-кислородното рязане и възпламенила твърди горивни вещества, като по този начин запалил чужди имоти със значителна стойност, както следва:

-стопанска постройка / сеновал /, имущество на стойност 27 048 лв. и намиращите се в нея 714 бали сено, имущество на стойност 18 203.90 лв., собственост на „Агро Ловико“ ЕООД с.Горна Росица, общ.Севлиево, с управител И.В.И. ***, като са последвали значителни вреди - по стопанска постройка / сеновал / вреда на стойност 21 633.00лева, по балите - 18 203.90 лева / унищожени /

-метален фургон, имущество на стойност 440 лв., собственост на М.А.И. ***, като е последвала вреда на стойност 400 лв.,

или са последвали значителни вреди на обща стойност 40 236.90 лв.

Прокурорът поддържа обвинението, като го счита за установено и доказано по безспорен начин.

В съдебно заседание защитникът и подсъдимия правят искане по Глава 27 от НПК, делото да бъде разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие.Подсъдимият заявява, че разбира обвинението.Съдът счете, че искането следва да бъде уважено и след като разясни на подсъдимия разпоредбата на чл.372, ал.1 от НПК, на основание чл.371, т.2 пристъпи към предварително изслушване.При изслушването подсъдимият признава вината си, признава изцяло фактите, които са изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и заявява, че е съгласен да не се събират доказателства за тези факти.

От направените самопризнания на подсъдимия М.И.А., показанията на свидетелите Д.П.Д., Б.Й.Б., И.В.И., М. А.И., К.Ц.К., П.Б.П., Г.Б.А. и А.А.А., дадени на досъдебното производство и от останалите доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното:

Подсъдимият М.И. *** и работел като оксиженист в „Б. Демонтаж“ ЕООД гр.Ловеч с управител свид.Г.Б.А..Подс.А. имал правоспособност за боравене с техническо средство – резак за газо-кислородно рязане.Свид.П.Б.П. бил управител на „Агросън“ ЕООД гр.Бяла.В бившия стопанският двор на с.Крамолин, общ.Севлиево дружеството притежавало стопански постройки, които били използвани за складова база.В същият стопански двор „Агро Ловико“ ЕООД с.Горна Росица, общ.Севлиево, с управител свид.И.В.И. притежавало сеновал, в който се съхранявали 714 броя бали със слама.В непосредствена близост до сеновала се намирал метален фургон, собственост на свид.М. А.И. ***.Същият бил ползван от свид.П. като канцелария.Тъй като в стопанския двор имало изоставен селскостопански инвентар, представляващ негодни за употреба плугове, ремаркета и други, през месец март 2017 г. свид.П. решил да изчисти двора, като за целта наеме фирма, която да демонтира въпросния инвентар, като го нареже и след това да бъде предаден за скраб.В тази връзка свид.П. се свързал със свид.Г.Б.А., чиято фирма, посочена по-горе, се занимавала с такава дейност.Двамата се уговорили в началото на месец април 2017 г. фирмата, чийто управител бил свид.А. да започне работа по демонтажа на инвентара.Преди да започне работа дружеството, управлявано от него свид.А. посетил стопанския двор, за да се уговори със свид.П. кой инвентар да бъде демонтиран.Уговорили се също така демонтажа да започне на 02.04.2017 г.На посочената дата – 02.04.2017 г. около 08.20часа подс.А., свид.А. и свидетелите Д.П.Д. и Б.Й.Б. – също работници в „Б. Демонтаж“ ЕООД гр.Ловеч отишли в стопанския двор в с.Крамолин.Последните трима започнали работа по демонтаж, като рязането на инвентара се осъществявало от подс.А., който за целта ползвал резак за газо-кислородно рязане.Около обяд свид.А. си тръгнал от стопанския двор, а на мястото останали тримата работници.Около 13.00часа подс.А. започнал да реже с резака плуг, който се намирал на поляна до асфалтов път.От посоченото място, през асфалтовия път, и на около 15 метра се намирал сеновала, собственост на „Агро Ловико“ ЕООД.Южно от него пък, и на разстояние около 6 метра се намирал металния фургон, собственост на свид.И..Докато подс.А. режел с резака, свидетелите Б. и Д. му помагали.В този момент покрай тях преминал свид.А.А.А., който ги предупредил да бъдат внимателни, тъй като в близост до тях има леснозапалими материали и съществува реална опасност от възникване на пожар.в този момент се появил и вятър, но подс.А. не обърнал внимание нито на отправеното му предупреждение, нито на появилия се вятър, а продължил да работи с резака.При извършваното от него газо-кислородно рязане се отделила искра, която била отнесена от вятъра до намиращия се наблизо сеновал с бали.От искрата се възпламенили намиращите се до вратата на сеновала бали, а след това пламъка се разпространил по цялата повърхност на складираните в постройката бали, пренесъл се върху сеновала, а в последствие и върху намиращия се в непосредствена близост метален фургон.Подс.А., а след това и двамата свидетели, които му помагали първи забелязали пламъка и веднага предприели действия по потушаването на огъня, като използвали наличните пожарогасители.Пожарът обаче се разраснал изключително бързо и след като преценили, че няма да могат да се справят с него, предприели действия по ограничаването му, като започнали да преместват настрани леснозапалимите материали, находящи се наблизо, в това число и кислородните бутилки.За възникналия пожар бил подаден сигнал в Районна служба по пожарна и аварийна безопасност в гр.Севлиево.На мястото бил изпратен екип от служители на посочената по-горе служба, който предприел действия по потушаване на възникналия пожар.При пристигането им същите заварили да гори покривната конструкция на сеновала, намиращите се в него бали и находящия се наблизо метален фургон.След предприетите от страна на пожарникарите гасителни мероприятия пожарът бил овладян, а в последствие и потушен.Отново на същата дата, на мястото била изпратена и оперативно-следствена група, в състава на която бил включен и разследващ полицай.Последният извършил оглед на местопроизшествието, за което съставил и съответният протокол.Изготвен бил и фотоалбум, представляващ неразделна част от протокола.С протокол за доброволно предаване от 02.04.2017 г. подс.А. предал на служител на РУ на МВР Севлиево техническото средство, с което извършвал газо-кислородно рязане.По случая в РУ на МВР Севлиево било образувано досъдебно производство.В хода на същото от страна на разследващия полицай на 28.04.2017 г. бил извършен и оглед на веществени доказателства – газорежещ инструмент – резак, за което бил съставен и съответният протокол.Изготвен бил и фотоалбум, представляващ неразделна част от него.В последствие с надлежно оформена разписка инструмента бил върнат на свид.Г.Б.А., в качеството му на управител на „Б. Демонтаж“ ЕООД гр.Ловеч.Междувременно на 07.08.2017 г. между „Агро Ловико“ ЕООД, представлявано от свид.И.В.И., в качеството му на управител и „Б. Демонтаж“ ЕООД, представлявано от свид.Г.Б.А. било сключено споразумение по повод нанесените от пожара вреди на първото дружество, като страните се уговорили щетите да бъдат заместени, като второто дружество демонтира сеновала и го транспортира до гр.Сухиндол в базата на „Агро Ловико“ ЕООД.С Декларация от 20.20.2017 г. свид.И.В.И., в качеството му на управител на „Агро Ловико“ ЕООД, декларирал, че споразумението между страните е изпълнено от страна на „Б. Демонта“ ЕООД, като по този начин нанесените на първото дружество съставомерни вреди са заместени и то няма никакви имуществени претенции към подс.А..С Разписка от същата дата – 20.10.2017 г. свид.М. А.И. получил от подс.А. сумата от 500.00 лева като обезщетение за причинената в следствие на пожара вреда върху металния фургон, негова собственост.

От заключението на пожаро-техническата експертиза, изготвена от вещото лице Васил Руменов Михайлов, което не се оспорва от страните и се приема от съда за мотивирано и законосъобразно, се установява, че разглеждайки приложените материали по случая и анализирайки информацията от тях, могат да бъдат съставени следните версии за възникването на пожара:

- пожар, в следствие на самозапалване на материалите;

- пожар, предизвикан от неизправност в електрическата инсталация;

- пожар, предизвикан от открит огнеизточник.

Версиите самозапалване и пожар, предизвикан от неизправност в електрическата инсталация са малко вероятни.Версията пожар, причинен от възпламеняване от открит огнеизточник / искра, отделена при газо-кислородно рязане / е най-вероятна.

Може да се заключи, че мястото на възникване на пожара най-вероятно е отпред до вратата на сеновала, неговото разпространение следва пътя на кондуктивния, радиационния и конвективния потоци, нагоре, по цялата повърхност на складираните бали и към съседната постройка-фургон.Ако се приеме най-тежката ситуация, че пожарът се е разпространил изцяло по сеновала и фургона, при стандартно развитие на пожара и благоприятни метеорологични условия, е възможно да обхване съседните селскостопански постройки, намиращи се на около 5м. от фургона.Пожарът е можело да се разпространи по съседните постройки.Минималната продължителност на пожара е било от 13.00 часа на 02.04.2017 г. до 20.30 часа на 02.04.2017 г. – приблизително 7,5 часа.Спазени са изискванията на чл.74 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.Може да се приеме, че от мястото на огневите работи до сеновала са спазени изискванията на чл.75.От материалите по досъдебното производство, разстоянието до сеновала е около 12м., в което има и асфалтиран път-приблизително 6-7м., разстояние почистено/лишено от горими материали и растителност.За всички останали изисквания на Наредбата, поради недостатъчната информация в материалите по досъдебното производство, не може да се даде точно заключение за спазване на всички противопожарни правила към момента на възникване на пожара.

От заключението на комплексната съдебно-оценъчна и строително-техническа експертиза, изготвена от вещото лице Цонка Георгиева Христова, което не се оспорва от страните и се приема от съда за мотивирано и законосъобразно, се установява, че стойността на стопанска сграда / сеновал / е 27 048.00 лева.Стойността на метален фургон е 440.00 лева.Стойността на вредите на недвижимото имущество-стопанска постройка /сеновал/ е в размер на 21 633.00 лева и на метален фургон в размер на 400.00 лева.

От заключението на съдебно-оценъчната експертиза, изготвена от вещото лице Деян Ганчев Д., което не се оспорва от страните и се приема от съда за мотивирано и законосъобразно, се установява, че средната пазарна цена на балираната слама към м.април 2017 г. е 18 203.90 лева.   

Последвалите от деянието на подс.М.И.А. вреди са значителни - в размер на 40 236.90 лева, поради което съдът прие, че е осъществен квалифициращия признак по чл.331, ал.3, предл.второ от НК.

При така установената фактическа обстановка съдът счита от правна страна, че подсъдимият М.И.А., след като на 02.04.2017 г., около 13.00часа, в стопански двор в с.Крамолин, общ.Севлиево, по непредпазливост, при извършване на огневи работи /рязане на стопански инвентар с техническо средство-резак за газо-кислородно рязане/, при което се отделила искра и възпламенила твърди горивни вещества, в следствие на което запалил чужди имоти със значителна стойност: стопанска постройка / сеновал /, на стойност 27 048.00лева и намиращите се в нея 714 бали сено, на стойност 18 203.90 лева, собственост на „Агро Ловико“ ЕООД с.Горна Росица, общ.Севлиево, от което последвали значителни вреди: по стопанската постройка в размер на 21 633.00лева, а по балите в размер на 18 203.90 лева / унищожени / и метален фургон, на стойност 440.00 лева, собственост на М. А.И. ***, по който били причинени вреди в размер на 400.00 лева, като от деянието са последвали значителни вреди на обща стойност 40 236.90 лева, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.331, ал.3, предл.второ във вр. с ал.1 във вр. с чл.330, ал.1 от НК.

За извършеното от подс.А. деяние в закона се предвижда наказание лишаване от свобода до пет години.По отношение на предходните му осъждания е настъпила реабилитация по силата на чл.86 и чл.88а, ал.4 от НК и към датата на осъществяване на деянието същият е с чисто съдебно минало.Подсъдимият не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл.VІІІ на НК.Същият е осъществил деянието при форма на вината непредпазливост, като не е предвиждал настъпването на обществено-опасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.Причинените от деянието му имуществени вреди са възстановени.

При това положение са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл.78а от НК, като подсъдимият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба.

При определяне на размера на наказанието съдът отчита като смекчаващи вината обстоятелства направените от подс.А. самопризнания на досъдебното и съдебното производство, чистото съдебно минало, оказаното съдействие за разкриването на обективната истина в досъдебното и съдебното производство, действията, предприети от подсъдимия по потушаване на пожара и ограничаване на разпространението му, изразеното съжаление за извършеното и искреното разкаяние.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита опасността пожара да се разпространи върху други постройки и вещи, намиращи се в близост до него.При съвкупната преценка на тези обстоятелства, отчитайки и формата на вината, както и материалното му положение и имотно състояние, съдът счита, че на подсъдимия А., с оглед постигане на целите на наказанието, следва да се наложи наказание при превес на смекчаващите вината обстоятеелства, в размер малко над минималния, предвиден по чл.78а НК, а именно ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 400.00 / Хиляда и четиристотин / лева.

За разноските по делото

Тъй като бе признат за виновен и осъден за извършено престъпление подсъдимият М.И.А., следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово, направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 400.92 / четиристотин лв. и 92 ст. / лева.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: