Р Е Ш Е Н И Е

128

гр. Севлиево, 14.11.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на четиринадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Павел Неделчев

              

при секретаря СИЛВИЯ СТАНЕВА

в присъствието на прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ,

като разгледа докладваното от съдията Неделчев АНД № 383 по описа за 2017 г., въз основа на данните по делото и закона

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия К.А.Ю. ***,  ЕГН **********, за НЕВИНЕН в това на 26.09.2017 г., около 09.00 часа, в гр. Севлиево, на ул. „П. Р. Славейков“, до дом № 10, в посока „Дандолови къщи“, като е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Алфа Ромео“, модел „147“ с номер на рама ZAR93700003058160, нерегистрирано по надлежния ред, съгласно НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, с регистрационни табели с № 992Н833 за временна регистрация, изтекла на 21.06.2017 г., да е извършил престъпление, защото деянието, макар формално и да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, не е престъпно по смисъла на чл. 9, ал. 2 от НК заради явна незначителност на обществената му опасност, и го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, но тъй като гореописаното деяние съставлява административно нарушение, на основание чл. 305, ал. 6 от НПК, във вр. с чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата му налага административни наказания лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 (двеста) лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Габрово в 15-дневен срок от днес.

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: