С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Списък на съдебните заседатели  
 

СПИСЪК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СЕВЛИЕВО
 
№ по ред
 
Име, презиме и фамилия
1
Ангелина Георгиева Александрова
2
Валентина Събчева Колева
3
Ваня Иванова Ганчева
4
Галина Михайлова Иванова
5
Георги Петков Георгиев
6
Добринка Георгиева Иванова - Христова
7
Евгени Христов Михов
8
Екатерина Христова Спасова
9
Иван Христофоров Иванов
10
Ивелин Иванчев Димитров
11
Калина Димитрова Бурдакова
12
Кристиян Желязков Даскалов
13
Лилия Стоянова Станчева
14
Мария Гатева Петкова
15 Марияна Стефанова Иванова
16
Мариянка Недялкова Карагьозова
17 Момчил Тодоров Димов
18
Мустафа Ибрямов Падиков
19
Нели Иванова Бъчварова
20 Петя Тодорова Троянова
21 Румяна Иванова Боевска - Йоновска
22 Севда Петрова Николова
23 Теодора Марианова Конова
24 Христо Метев Станчев
 


5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР