С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Профил на купувача
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Структура
Контакти
Служби
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Вещи лица
Помагала за съдебни служители
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
Адвокати (списък)
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Списък на съдебните заседатели  
 

СПИСЪК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СЕВЛИЕВО
 
№ по ред
 
Име, презиме и фамилия
1
Ангелина Георгиева Александрова
2
Валентина Събчева Колева
3
Ваня Иванова Ганчева
4
Галина Михайлова Иванова
5
Георги Петков Георгиев
6
Добринка Георгиева Иванова - Христова
7
Евгени Христов Михов
8
Екатерина Христова Спасова
9
Иван Христофоров Иванов
10
Ивелин Иванчев Димитров
11
Калина Димитрова Бурдакова
12
Кристиян Желязков Даскалов
13
Лилия Стоянова Станчева
14
Мария Гатева Петкова
15 Марияна Стефанова Иванова
16
Мариянка Недялкова Карагьозова
17
Мирела Красимирова Генчева
18 Момчил Тодоров Димов
19
Мустафа Ибрямов Падиков
20 Нели Иванова Бъчварова
21 Петя Тодорова Троянова
22 Румяна Иванова Боевска - Йоновска
23 Севда Петрова Николова
24 Теодора Марианова Конова
25 Христо Метев Станчев
 


5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР