С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по граждански дела за м.Август 2010г.  
 Постановени съдебни актове по граждански дела за м.Август 2010г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 01.08.2010г. до 31.08.2010г.


No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 889/2010 Дела от и срещу търговци ТАШЕВ ТРАНС ЕООД ЕТ КОЧ ХАСАН КОЧУМОВ Докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Определение от 02.08.2010г., в законна сила от 17.08.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството
2 Гражданско дело No 882/2007 Делби П.П.Н. И.Х.И.,
Б.Х.К.,
И.И.П.,
А.И.Б.,
В.Д.П.,
Б.Д.М.,
З.П.Г.,
Н.П.В.,
И.Б.Х.,
И.В.М.
Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 06.08.2010г.
ОСЪЖДА В.Д.П. *** ЕГН ********** да заплати на Б.Д.М. *** ЕГН ********** за уравнение на дела му сумата от ....
3 Гражданско дело No 767/2010 Дела от и срещу търговци ЕТ АЛЕКС-ТОЧО ИВАНОВ БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 06.08.2010г.
ОСЪЖДА “БАЛКАНСКО ЕХО” ЕООД със седалище и адрес на управление
.......... 
4 Гражданско дело No 780/2010 Делби А.Т.А. Н.А.Б. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 09.08.2010г.
НАМАЛЯВА завещателно разпореждане на б.ж. на
......
5 Гражданско дело No 853/2010 Дела от и срещу търговци КОМО КОМЕРС ЕООД ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 10.08.2010г., в законна сила от 10.08.2010г.
ОСЪЖДА “ОРИГИНАЛ” АД със седалище и адрес на управление гр.Севлиево ул.Марин Попов № 41 ЕИК 817087416, представлявано от В. Х. да заплати на “ КОМО-КОМЕРС” ЕООД със седалище гр. Габрово и адрес на управление ул.Христо Смирненски № 38 ЕИК 107051906, представлявано от управителя Е. Н. Д. ЕГН ********** сумата от
.......... 
6 Гражданско дело No 228/2010 Развод и недейств. на брака П.Х.З. П.Ц.З. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 11.08.2010г.........
7 Гражданско дело No 960/2010 Изменение на издръжка Н.В.К. В.К.К. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 11.08.2010г.
8 Гражданско дело No 1163/2010 Изменение на издръжка Т.Д.Т. И.Т.И. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 19.08.2010г.
9 Гражданско дело No 950/2009 Дела от и срещу търговци КАБЕЛКОМЕРС ООД ТРИТЕКС-Д ООД Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 20.08.2010г.
ОСЪЖДА “ТРИТЕКС-Д” ООД със седалище и адрес на управление с.Стряма Стопански двор, Община Раковски, област Пловдив, ЕИК 115067850, представлявано от управителите Д.В.Б. и А.Р.П.-Б. заедно и поотделно да заплати на “ КАБЕЛКОМЕРС” ООД със седалище гр. Бургас и адрес на управление Северна промишлена зова “Лозово” ЕИК 812231930, представлявано от управителя Р.Д.Б. следните суми:
......


5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР