С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 КАЛЕНДАР СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  
 КАЛЕНДАР СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ
Районен съд - Севлиево - насрочени дела

Районен съд - Севлиево
Справка за насрочени дела
за периода от 21.5.2018г. до 25.5.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Насрочване на делото

1

АНД No 162/2018

РДГ

З.Р.К.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РДГ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО

21.5.2018 9:00, ЗАЛА 3

2

Гражданско дело No 1495/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Ф.К.А.

Д.Й.Д.А.

21.5.2018 9:30

3

Гражданско дело No 1530/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Д.А.Н.

21.5.2018 9:30, ЗАЛА 2

4

АНД No 411/2017

Други административни от наказателен характер дела

П.С.К.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ

21.5.2018 9:30, ЗАЛА 3

5

Гражданско дело No 1415/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Т.Ц.Т.,
В.Ц.Ш.

21.5.2018 10:00, ЗАЛА 2

6

НОХД No 104/2018

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО

В.М.В.

21.5.2018 10:30, ЗАЛА 3

7

НОХД No 191/2018

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО

А.П.И.

21.5.2018 13:30, ЗАЛА 3

8

Гражданско дело No 1596/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

МАЗАЛАТ ЕООД

МАРБА ПЛАСТ ЕООД

22.5.2018 9:00, ЗАЛА 1

9

НОХД No 172/2018

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО

Е.В.И.

22.5.2018 9:00, ЗАЛА 2

10

НОХД No 192/2018

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО

Н.Н.М.

22.5.2018 10:00, ЗАЛА 3

11

Гражданско дело No 380/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Е.Х.Д.

М.М.Д.

23.5.2018 10:00, ЗАЛА 2

12

Гражданско дело No 998/2017

Делба

М.Ю.Х.,
Б.А.Ф.

Ю.Х.Ф.,
А.М.Ф.

23.5.2018 11:00, ЗАЛА 2

13

Гражданско дело No 129/2017

Делба

И.К.Н.

К.К.Н.

23.5.2018 14:00, ЗАЛА 2

 

5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР