С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Вещи лица  
 

 ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО ЗА ВЕЩИ ЛИЦА И КАНДИДАТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ  НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА


 

 С   П   И   С   Ъ   К

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401,  АЛ. 1ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ /АКТУАЛИЗИРАН ПО ЧЛ. 402, АЛ. 1 И 2/

 

ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖЕН  И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ГАБРОВО

 
 

Първи клас. “Криминалистични експертизи”

1.1.         Криминалистични експертизи на писмени доказателства


Валентин Тодоров Иванов – Средно професионално-техническо училище, представена служебна бележка от ОД на МВР - Габрово, за заемане на длъжност в “Научно-техническа лабораория” при ОД на МВР – Габрово, и удостоверение за завършен курс по “Криминастически изследвания”, въз основа на който може да се извършва почерк-експертизи, назначени по наказателни и граждански дела.

Георги Иванов Маджаров – висше образование, представена служебна бележка от ОД на МВР-Габрово, за заемане на длъжност в “Научно-техническа лабораория” при ОД на МВР –Габрово, и удостоверение за завършен курс по “Криминастически изследвания”, въз основа на който може да се извършва почерк-технич. на док., трасолог, балистични  експертизи, назначени по наказателни и граждански дела.

 

 

Втори клас. “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

 

Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност “Съдебна медицина”, удостоверение за квалификация по “Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус”, удостоверение за квалификация по “Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми”.

Станислав Рачев Рачев – висше образование, специалност “Медицина”, диплома за специалността “Патологоанатомия с цитопатология”, Великотърновски университет  - специалност “Право”.

 

2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

Станислав Рачев Рачев - висше образование, специалност “Медицина”, диплома за специалността “Патологоанатомия с цитопатология”, Великотърновски университет  - специалност “Право”.

Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност “Съдебна медицина”, удостоверение за квалификация по “Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус”, удостоверение за квалификация по “Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми”.

 

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

 

Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образование, специалност “Биохимия и микробиология”, квалификация – биохимик - микробиолог със специализация вирусология.

Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик.

Борис Петров Шахов - висше образование, специалност “Молекулярна биология”, специализация “Микробиология”.

 

2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

 

Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик.

Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност “Съдебна медицина”, удостоверение за квалификация по “Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус”, удостоверение за квалификация по “Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми”.

Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образование, специалност „Биохимия и микробиология”, квалификация - биохимик - микробиолог със специализация вирусология.

Борис Петров Шахов - висше образование, специалност “Молекулярна биология”, специализация “Микробиология”.

 

2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

 

Станислав Рачев Рачев – висше образование, специалност “Медицина”, диплома за специалността “Патологоанатомия с цитопатология”, Великотърновски университет  - специалност “Право”.

Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност “Съдебна медицина”, удостоверение за квалификация по “Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус”, удостоверение за квалификация по “Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми”.

Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, касаещи т. 2.3 и т. 2.4.

 

2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

 

Младен Колев Пенчев – висше образование, специалност “Медицина” - вътрешни болести.

Николай Михайлов Влаев – висше образование, специалност “Медицина” - нервни болести.

Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност “Съдебна медицина”, удостоверение за квалификация по “Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус”, удостоверение за квалификация по “Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми”.

 

Трети клас. “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

 

Любомир Димитров Трифонов – висше образование, специалност “Медицина” – психиатрия, специалност “Нервни болести”, магистратура специалност ”Стопанско управление /Здравен мениджмънт/”.

Райна Досева Петрова – висше образование, специалност “Медицина” – психиатрия, сертификат удостоверяващ преминато обучение на тема “Съдебно-психиатрична и съдебно- психологична експертиза”.

 

3.2. Съдебно-психологична експертиза

 

Димитър Серафимов Серафимов – висше образование, специалност “Клинична психология” и специалност “Философия”, сертификат за едноседмичен курс “Анализ на мотивациите и механизмите  на обществено опасното поведение в съдебно-психологичната експертиза”, удостоверетие по “Позитивна психотерапия”, удостоверение за завършен курс за работа с теста на Векслер за интелигентност при деца – HAWIKR-1983.

Станислава Маринова Савовависше образование, специалност “Психология” специализация „Социална психология”.

Росица Иванова Чернева – Тодорова – висше образование, специалност „Психология”, удостоверние за допълнително обучение „Психолого-педагогическа диагностика на деца и ученици със специални образователни потребности”, детски психолог, свидетелство за професионална квалификация „Ресурсен учител”.

 

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

 

Донка Иванова Господинова – висше образование, специалност “Медицина” – психиатрия.

Сюзан Месру Садъкова - Томева – висше образование, специалност “Медицина” – психиатрия, квалификация “Здравен мениджмънт”.

Николай Стоянов Дойчев – висше образование, специалност “ Педагог”, специалност ”Медицинска психология и педагогическа рехабилитация”, сертификат удостоверяващ преминато обучение на тема “Съдебно-психиатрична и съдебно-психологична експертиза”.

Мирослава Мариянова Касамакова – висше образование, специалност “Психология”.

Росица Иванова Чернева – Тодорова – висше образование, специалност „Психология”, удостоверние за допълнително обучение „Психолого-педагогическа диагностика на деца и ученици със специални образователни потребности”, детски психолог, свидетелство за професионална квалификация „Ресурсен учител”.

 

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

 

Станислава Маринова Савовависше образование, специалност “Психология” специализация „Социална психология”.

 
 

Четвърти клас. “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

 

Вержиния Стоянова Ангелова – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”.

Дарина Василева Пенчева – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, свидетелство за специализация по “Стопанско управление на промишлени системи”.

Елена Савчева Трифонова – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”.

Мариана Тачева Ганчева – висше образование, специалност “Икономика и управление на индустрията”, сертификат за квалификация “Експерт по съдебно-счетоводни  и финансово –ценови  експертизи”.

Мария Милоева Тачева – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, сертификат за експерт-оценител “Финансово-икономически анализи  на фирмата и изготвяне на бизнес план”, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект “Инвестиционен проект. Оценка на инвестиционен прокет”.

Николина Минкова Бабарова – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”.

Стефка Иванова Чукурова – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”.

Христо Недялков Христов – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”.

Цецка Христова Мечкова – висше образование, специалност “Икономика и организация на вътрешната търговия”.

Юлияна Георгиева Стефанова – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”.

Веселин Генов Василев – средно образование, специалност “Икономика, планиране и отчетност на селското стопанство”, сертификат за експерт-оценител на машини, съоръжения,

активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, сертификат за експет-оценител на земеделски земи, подобренията  и трайните насаждения върху тях.

Георги Димитров Георгиев – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, сертификат за експерт-оценител на машини съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

Моника Тотева Тотева – висше образование, специалност “Финанси”, свидетелство за професионална квалификация  по специалност “Съдебни експертизи”.

Ради Пенков Гечев – средно образование, специалност “Счетоводна отчетност”.

Донка Маринова Атанасова – висше образование, специалност “Социално и застрахователно дело”, сертификат “Експерт по финансово-счетоводни проблеми”.

Теодора Цанева Петкова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол.

Петя Цвяткова Рачева - Иванова – висше образование, специалност “Кооперативно дело, сертификат за участие в семинар на тема “Актуални въпроси по данъчното законодателство. Закон за ДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ. Облагане на туристическите услуги, предоставяни от хотелиери и туроператори”, сертификат за участие в семинар на тема  “Предизвикателствата на Европейския съюз и счетоводното и данъчно отчитане в Република България след 1 Януари 2007 г.”, сертификат за участие в семинар на тема  “Технология за намаляване на данъците”, сертификат за участие в обучение на тема “Международни счетоводни стандарти”.

Георги Иванов Капев – висше образование, икономист.

Ивелина Георгиева Кръстинкова – висше образование, специалност “ Финанси и банково дело” – бакалавър, специалност “Счетоводство и контрол “ – магистър.

Радка Лазарова Михова – висше образование, специалност “Икономика на промишлеността”, сертификат “Вътрешен одитор в публичния сектор”, удостоверение за преминат курс “Управление, контрол и одит на средствата от Европейския съюз”.

Диана Иванова Колева – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, професионална квалификация “Счетоводна отчетност”, “Счетоводство и контрол”, сертификат за обучение по “Международни счетоводни стандарти”, удостоверение за медиатор.

Катя Недева Денева - висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”.

Ивелина Стефкова Цонева – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”.

Ваня Кънчева Кунева - висше образование, специалист “Икономика на промишлеността”.

Десислава Димитрова Русчева – висше образование, специалност “Икономика на търговията”.

Мирослава Митева Илиева - висше образование, Висш икономически институт, специалност ”Машинна обработка” квалификация “Икономист-организатор”.

Мария Христова Атанасова – висше образование, специалност “Финанси и кредит”.

Станчо Дончев Мечев – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”.

Янко Стоянов Вълчев – висше образование, специалност “Прогнозиране и планиране на икономически системи”, специалност “Право”.

Ирина Пенчева Цвяткова – висше образование, специалност “Икономика на промишлеността”.

Вяра Иванова Илиева – висше образование, специалност “Аграрна икономика”, втора специалност “Финанси”.

Милена Николаева Козарева – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол” и специалност “Компютърни системи и технологии”.

Емилия Христова Данчева – висше образование, специалност “Икономика и управление на индустрията”, свидетелство за професионална квалификация по специалност “Счетоводство и контрол”.

Весела Недева Михова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, професионална квалификация „Икономист-счетоводител”.

Станимира Ганчева Крумовависше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, професионална квалификация „Икономист-счетоводител”, специализация „Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия”, сертификат за  участие в курс за обучение на тема „Международни счетоводни стандарти”.

Иван Енчев Иванов – висше образование, специалност “Икономика на индустрията”, професионална квалификация „Икономист-индустриално производство”, специализация „Производствен мениджмънт”, свидетелство за професионална квалификация по специалността „Финансово-ревизионен контрол”, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни експертизи”.

Теодора Недялкова Славова – висше образование, специалност “Финанси”, професионална квалификация „Икономист”.

Марияна Тонева Банчева – висше образование, специалност “Стопанско управление”, професионална квалификация „Икономист”, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

Богданка Георгиева Александровависше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация „Вътрешен одитор в публичния сектор“.

Румяна Стефанова Цонева - висше образование, степен „Магистър“, специалност „Счетоводство и контрол“, допълнителна квалификация „Подготовка, възлагане и изпълнение на обществени поръчки“.

Красимир Ангелов Митев – висше образование, специалност „Икономист по промишлеността“, допълнителна квалификация „Стопанско управление на промишлени системи“.

Даниела Цветанова Иванова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.

Теодора Георгиева Бочукова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, допълнителна квалификация „Икономист-счетоводител“.

Красимира Цанева Цанева – висше образование, степен „Магистър“, специалност „Счетоводство и контрол“, допълнителна квалификация „Съдебни ексретизи“.

  4.2  Съдебна финансово-икономическа експертиза

 Стилиян Петков Събев – висше образование, специалност “Финанси и кредит”, сертификат за експерт - оценител на машини и съоръжения, активи.

Марко Минчев Пенев – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”.

Димитър Върбанов Митев – висше образование, специалност “Финанси и кредит”, сертификат за експерт “Финансово – икономически анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план. Видове фондови борси, борси и борсови операции, анализ и оценка на ценни книжа”, сертификат за участие в програма „Обучение на счетоводители по Международни счетоводни стандарти”.

Димитър Иванов Кинчев - висше образование, специалност “Икономика на промишлеността”.

Румяна Пантелеева Савчева – висше образование, специалност “Икономика на промишлеността”.

Никола Георгиев Корназов висше образование, специалност “Икономика на търговията”.

Ваня Кънчева Кунева - висше образование, специалист “Икономика на промишлеността”.

Десислава Димитрова Русчева – висше образование, специалност “Икономика на търговията”.

Йовелина Христофорова Енева – висше образование, специалност “Финанси”-бакалавър, специалност “Стопанско управление” – магистър.

Мирослава Митева Илиева - висше образование, Висш икономически институт, специалност ”Машинна обработка” квалификация “Икономист-организатор”.

Мария Христова Атанасова– висше образование, специалност “Финанси и кредит”.

Станчо Дончев Мечев – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”.

Янко Стоянов Вълчев – висше образование, специалност “Прогнозиране и планиране на икономически системи”, специалност “Право”.

Вяра Иванова Илиева – висше образование, специалност “Аграрна икономика”, втора специалност “Финанси”.

Йордан Иванов Камбуров – висше образование, специалност “Финанси и кредит”, свидетелство за професионална квалификация “Финансов мениджър”.

Виолета Стефанова Стоянова – висше образование, специалност “Финансово кредитно и застрахователно дело”.

Румяна Стефанова Митева – висше образование, специалност “Икономика на кооперации”, удостоверение за професионална квалификация “Компютърна грамотност”.

Тодор Русев Кръстев – висше образование,  специалност “Икономика и управление на селското стопанство”, сертификат за оценка на недвижими имоти.

Цоньо Колев Гичев – висше образование, специалност “Застрахователно дело”, социално дело.

Емилия Христова Данчева – висше образование, специалност “Икономика и управление на индустрията”, свидетелство за професионална квалификация по специалност “Счетоводство и контрол”.

Георги Колев Колев – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”.

Иван Енчев Иванов – висше образование, специалност “Икономика на индустрията”, професионална квалификация „Икономист-индустриално производство”, специализация „Производствен мениджмънт”, свидетелство за професионална квалификация по специалността „Финансово-ревизионен контрол”, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни експертизи”.

Теодора Недялкова Славова – висше образование, специалност “Финанси”, професионална квалификация „Икономист”.

Стилияна Иванова Събева - Тинчева – висше образование, специалност “Организация на производството и управление на промишлеността”, специализация „Икономика, организация и управление на промишлеността”.

Филип Иванов Чипев – висше образование, специалност “Управление на стопанските  дейности - промишленост ”.

Красимир Николов Халачев - висше образование, специалност “Финанси и кредит”, свидетелство за специализация „Трудово право”.

Богданка Георгиева Александровависше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация „Вътрешенн одитор в публичния сектор“.

Красимир Ангелов Митев – висше образование, специалност „Икономист по промишлеността“, допълнителна квалификация „Стопанско управление на промишлени системи“.

4.3. Съдебно - стокова експертиза

Стефка Иванова Харитонова - Пандова – висше образование, специалност “Селскостопанска техника”, удостоверение за професионална квалификация “Оценка на недвижими имоти”, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или  непреобразувани в търговски дружества, лиценз за оценка на машини и съоръжения, сертификат за квалификация - оценител на земеделски земи.

 Деян Ганчев Денчев – висше образование, специалност “Селскостопанска техника”, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, сертификат за автоексперт-оценител автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз за оценка на машини и съоръжения, сертификат за “Съдебен експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи”.

Румен Георгиев Георгиев – висше образование, специалност “Индустриален мениджмънт”, лиценз  за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

Милка Иванова Ганчева – висше образование, икономист по строителството, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за  оценка на земеделски земи.

Кунчо Христов Петров – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство, конструкции”, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Тинка Крумова Доскова висше образование, специалност ”Предприемачество и мениджмънт”, лиценз за  оценка на недвижими имоти.

Радинка Вълова Гергова – висше образование, специалност “Икономика – Бизнесадминистрация”, лиценз за  оценка на недвижими имоти и земеделски земи.

Дончо Стефанов Петров – Селскостопански техникум “Ангел Кънчев” - Русе, специалност “Растениевъдство”, лиценз за оценка на недвижими имоти и земеделски земи.

Цона Георгиева Христова – висше образование, специалност “Икономист по строителство” сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на  търговски предприятия и вземания, удостоверение за оценка на земеделски земи.

Росица Георгиева Донева – висше образование, специалност “Прецизно машиностроене и уредостроене”, сертификат за оценка на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи.

Тодор Русев Кръстев – висше образование,  специалност “Икономика и управление на селското стопанство”, сертификат за оценка на недвижими имоти.

            Пламен Христов Христов – висше образование, специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, лиценз да извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.

Радослав Христов Глухов – висше образование, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

Теодора Пенчева Гълъбарова – висше образование, специалност “Стопанско управление”, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, сертификат за оценка на машини и съоръжения.

Росица Йонкова Николова – висше образование, специалност “ ЕСЕО”, сертификат за оценка на недвижими имоти.

Николай Христов Козарев – висше образование, доктор,  eлектроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

Пети клас. “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

 Алекси Атанасов Чиликов – висше образование, специалност “Механично уредостроене”, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката и тежката промишленост, лиценз за оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.

Гатьо Рачев Гатев - висше образование, специалност “Ел.обзавеждане и автоматика на промишлеността”.

Георги Симеонов Щебунаев – висше образование, специалност “Механично уредостроене”, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

Гочо Николов Гочев – висше образование, специалност “Механично уредостроене”, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.

Йордан Симеонов Йорданов – висше образование, специалност “Електронна техника”, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост, машиностроителната и металообработващата промишленост.

Красимир Маринов Иванов – висше образование, специалност “Електроенергетика”, свидетелство за научно звание – доцент по научната специалност “Електрически мрежи и системи”, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП,  по част „Електрическа”.

Михаил Стефанов Станев – висше образование, специалност “Технология на машиностроенето”, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.

Николай Ганчев Ганчев – висше образование, специалност “Хидро- и пневмотехника”, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

Николай Христов Козарев – висше образование, доктор,  eлектроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

Първан Йорданов Илиев – висше образование, специалност ”Технология на машиностроенето”, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработването и хранително-вкусовата промишленост.

Цветан Любомиров Цонев – висше образование, специалност “ЕТМЕ”.

Генко Тодоров Иванов – висше образование, специалност “Двигатели с вътрешно горене”, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

Катя Костова Колева – висше образование, специалност “Механично уредостроене”, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за автоексперт-оценител.

Иван Стефанов Иванов – висше образование, специалност “Механично уредостроене”, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност при КИИП по част „Електрическа” и  „Автоматизация и КИП”, удостоверение за регистрация в КИИП към секция “Електротехника, автоматика и съобщителна техника”.

Доц. д-р.инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност “АВ –боеприпаси”, инженер-химик /инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества/, доцент по “Техника и технология на взривните работи".

Мариян Михаилов Пенчев – висше образование, специалност “ЕТМЕ”.

Николай Димитров Николов – висше образование, специалност „Технология и управление на транспорта”.

Лиляна Миткова Райкова – висше образование, степен „магистър“, специалност „Горско стопанство“, допълнителна квалификация „Оценител на поземлени имоти в горски територии“.

 5.2. Съдебна автотехническа експертиза

 

Божидар Митев Илиев – висше образование, специалност “ТМММ”.

Веселин Илиев Илиев – висше образование, специалност “ Механизация на селското стопанство”.

Петър Ангелов Петров – висше образование, специалност “Топлоенергетика”, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения.

            Мирослав Иванов Христов – висше образование, специалност “Селскостопанска техника”, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения.

Христофор Йорданов Христов – висше образование, специалност “Технология и управление на транспорта”.

 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

Добрин Петров Шиков – висше образование, специалност “Технология на машиностроенето”.

Стоян Лалев Лалев – висше образование, специалност “Механична технология на дървесината”.

Доц. д-р.инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност “АВ –боеприпаси”, инженер-химик /инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества/, доцент по “Техника и технология на взривните работи".

Мариян Михаилов Пенчев – висше образование, специалност “ЕТМЕ”.

Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, eлектроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

 

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

 Миглена Стефанова Атанасова – висше образование, специалност “Конструкции и технология в електронното и механичното уредостроене”, диплома за квалификация “Математическо осигуряване на изчислителни машини  и системи”.

Милена Николаева Козарева – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол” и специалност “Компютърни системи и технологии”.

Мариян Михаилов Пенчев – висше образование, специалност “ЕТМЕ”.

 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

 Анка Гатева Николова – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Велина Иванова Ракова – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Деян Иванов Георгиев – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”.

Евгения Шишева Живкова - висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство-конструкции”, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП, по части „Конструктивна” и „Организация и изпълнение на строителството”.

Йотка Петрова Станчева – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско    строителство   -   конструкции”,     диплома   за   преквалификация,   специалност “Счетоводство на предприятието”.

Лиляна Тотева Велчева – висше образование, специалност “Архитектура”, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Найда Цочева Щебунаева – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”,  лиценз за оценка на недвижими имоти.

Фанка Иванова Дочева – висше образование, специалност “Архитектура”.

Христина Владимирова Павлова – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Янка Димитрова Ралева – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Боряна Йорданова Иванова – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство-конструкции”, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП, по части „Конструктивна” и „Организация и изпълнение на строителството”, удостоверение за вписване в публичен регистър на лицата, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна на инвестиционните проекти”.

Иван Станчев Иванов – висше образование, специалност “Хидротехническо строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП, по част „Хидротехническа”.

            Владка Христова Гатева – висше образование, специалност “Водоснабдяване и канализация”.

Христо Рачев Рашеев – висше образование, специалност “Водоснабдяване и канализация”.

Юлия Георгиева Георгиева – висше образование, специалност “Водоснабдяване и канализация”.

Димитър Илиев Босев – висше образование, специалност “Земеустройство”, удостоверение за инженер-геодезист, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на земеделски земи и подобренията върху тях, свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, лиценз за специалист по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.

Цона Георгиева Христова – висше образование, специалност “Икономист по строителство” сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на  търговски предприятия и вземания, удостоверение за оценка на земеделски земи.

Доц. д-р.инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност “АВ –боеприпаси”, инженер –химик /инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества/, доцент по “Техника и технология на взривните работи".

Добрин Борисов Иванов – висше образование, специалност “Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите”, свидетелство за допълнителна квалификация “Газоснабдяване”, специалист ВиК.

Соня Емилова Белчева – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство-конструкции”, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна организация и изпълнение на строителството”, удостоверение за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна на инвестиционнните проекти конструкции на сгради и съоръжения”, сертификат за завършен курс на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със съществените изисквания / чл.169, ал.1 от ЗУТ/ на влаганите в строежите строителни продукти.

Радослав Христов Глухов – висше образование, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

Росица Йонкова Николова – висше образование, специалност “ ЕСЕО”, сертификат за оценка на недвижими имоти.

Антоанета Иванова Джагарова - висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство”.

 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза

 

Доц. д-р. инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност “АВ –боеприпаси”, инженер-химик /инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества/, доцент по “Техника и технология на взривните работи".

Соня Емилова Белчева – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство-конструкции”, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна организация и изпълнение на строителството”, удостоверение за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна на инвестиционнните проекти конструкции на сгради и съоръжения”, сертификат за завършен курс на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със съществените изисквания / чл.169, ал.1 от ЗУТ/ на влаганите в строежите строителни продукти.

Шести клас. “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

Йорданка Николова Димитрова – висше образование, специалност “Лозаро-градинарство”, удостоверение за придобита правоспособност като борсов посредник /брокер/ на Софийска стокова борса, удостоверение за управленска квалификация – “Мениджър”.

Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик.

 

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

 Делка Александрова Мезинова – висше образование, специалност “Зоотехния”.

Стефка Димитрова Игнатова – висше образование, специалност “Биология”.

Христо Димитров Митев – висше образование, специалност “Зоотехника”, диплома за следдипломна специализация, специалист по хранене на селскостопанските животни и промишлена технология на фуражите.

Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик.

 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

 Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик.

 6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност “Съдебна медицина”, удостоверение за квалификация по “Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус”, удостоверение за квалификация по “Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми.

Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик.

Седми клас. “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза

 Петър Николов Колев – висше образование, специалност “Фармация”.

Ценислав Стефанов Влъкненски – висше образование, специалност “Химия”, удостоверение за вписване в публичния регистър на експертите, извършващи екологична оценка /ЕО/ и оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ със следните заявени елементи на оценката: качество на атмосферния въздух, опасни вещества, отпадъци.

Доц. д-р.инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност “АВ –боеприпаси”, инженер –химик /инженер. по боеприпаси и химия на взривните вещества/, доцент  по “Техника и технология на взривните работи".

Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик, определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други в биологични проби и обекти.

 7.3. Съдебно физико-химическа експертизи

 Доц. д-р.инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност “АВ –боеприпаси”, инженер –химик /инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества/, доцент  по “Техника и технология на взривните работи".

Васко Христов Наков - висше образование, специалност “Фармация”, сертификат за преминал следдипломна квалификация, за хранителни добавки, по програмата NATURA SANAT”, удостоверение за преминат курс “Консултантската роля на фармацевта при отпускане на пробиотици” и “Съвременни антибактериални средства”.

Осми клас. “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

 Неделчо Михов Михов – висше образование, специалност “Ветеринарна медицина”, лиценз за ветеринарномедицинско обслужване на ветеринарен участък, издаване на ветеринарномедицински документи и изпълнение на държавната профилактична програма по чл.8а от Закона за ветеринарното дело.

Илко  Иванов Попов – висше образование, специалност “Ветеринарна медицина”.

 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

 Стояна Стоянова Илиева – висше образование, специалност “Полевъдство”, диплома за следдипломна специализация  по “Биологична и интегрирана борба с болестите и неприятелите по селскостопанските култури”.

Ангел Петков Колчевски – висше образование , специалност “Горско стопанство”, удостоверение за регистрация в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика.

Кръстю Панайотов Панайотов – висше образование, специалност “Полевъдство”.

 

Девети клас. “Съдебно-изкуствоведски експертизи”

Юлияна Мирчева Шулекова – висше образование, специалност “История”.

 

Десети клас. “Оценителни и други съдебни експертизи”

 

Павел Цонков Ванков – средно специално образование, специалност “Геодезия и картография”, сертификат за оценка на недвижими имоти.

Татяна Дешкова Стойчева – средно образование, удостоверение за изработка, преработка и ремонт на изделия от благородни метали.

Христо Петков Христов – висше образование, специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по част – „Геодезическа”, удостоверение за включване в списъка на вещите лица по чл.19а, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на  земеделските земи като оценител на земеделски земи;

Жанета Атанасова Трифонова – висше образование, специалност “Математика”.

Димитър Петров Димитров – висше образование, специалност “Ел. снабдяване и ел.обзавеждане”.

Тихомир Донков Досев – висше образование, специалност “Застрахователно и социално дело”.

Иванка Славчева Пакиданска – висше образование, специалност “Текстилна техника”, свидетелство за професионална квалификация “Мениджмънт на интелектуалната собственост”, лиценз за оценка на други активи /дизайн и приложни изкуства/, лиценз за права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.

Ана Антонова Антонова – висше образование, специалност “Хидравлична и пневматична техника”, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, експертиза по писмени данни, касаещи предходните две.

Юлиян Пенчев Пенев – висше образование, специалност “Маркшайдерство и геодезия”, удостоверение за пълна проектантска  правоспособност квалификация - минен инженер по маркшайдерство и геодезия.

Андрей Любенов Костадинов – висше образование, специалност “Техника и технология за опазване на природната среда”, специализация “Технически средства и системи за контрол и анализ на индустриалното замърсяване”.

Цоньо Колев Гичев – висше образование, специалност “Застрахователно дело”, социално дело.

            Пламен Христов Христов – висше образование, специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, лиценз да извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.

Диана Христова Гергова - Влаева – висше образование, специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, удостоверение за пълна проектантска правостопобност по част „Геодезия”, удостоверение за оценител на земеделски земи включен в списъка на вещите лица по чл.19а, ал.8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи.

Николай Димитров Николов – висше образование, специалност „Технология и управление на транспорта”, оценител в областта на железопътния транспорт.

Лиляна Миткова Райкова – висше образование, степен „магистър“, специалност „Горско стопанство“, допълнителна квалификация „Оценител на поземлени имоти в горски територии“.

 Забележка: При необходимост за вещи лица могат да се назначават и специалисти, които не са включени в този списък, както и специалисти от други съдебни райони. Промени в списъка могат да се правят и през течение на годината.
С   П   И   С   Ъ   К

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401,  АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ /АКТУАЛИЗИРАН ПО ЧЛ. 402, АЛ. 1 И 2/

 

ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖЕН  И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ГАБРОВО

 

Преводач на/от АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 Катерина Христова Михайлова – Висше образование, специалност „Български и английски език“, професионална квалификация „Специалист по английска филология и учител по български език и литература и английски език и литература“.

Преводач на/от ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 Пламен Юлиянов Петров – Удостоверение за професионално обучение за завършен квалификационен курс за професионално обучение за италиански език – ниво В1, В2, С1.

 Преводач на/от РУМЪНСКИ ЕЗИК

Добромир Стефанов Андреев – Висше образование, специалност "Транслатология с румънски език", писмен преводач от и на румънски език.5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР