С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Профил на купувача
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Структура
Контакти
Служби
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Вещи лица
Помагала за съдебни служители
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
Адвокати (списък)
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 НОВИНИ, ОБЯВИ  
 АКТУАЛНО ЗА СЪДА


 

Висшият съдебен съвет обяви конкурс за ученическо есе на тема „Законът и справедливостта”. Съгласно приетия от ВСС регламент, в конкурса могат да участват ученици от Х-ти до ХІІ-ти клас от всички учебни заведения в страната. Наградата на победителя ще бъде връчена на 6 юни 2016 г., когато във Висшия съдебен съвет ще се проведе „Ден на отворените врати”.  За по-вече информация натиснете ТУК

 

 


 

 

     СЪОБЩЕНИЕРайонен съд Севлиево обявява ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ на 15 април 2016 година.

Инициативата се провежда за четвърта поредна година и цели да допринесе за по-добрата информираност на гражданите относно структурата на съдебната система, функциите на различните органи в нея и спецификата на съдебните процедури. В Деня на отворени врати посетителите на Съдебната палата ще имат възможност да се запознаят с организацията на работа в различните служби и с някои основни моменти от процеса на правораздаване.
Инициативата ще се осъществи в рамките на работния ден от 9.00 до 17.00 часа при спазване на всички изисквания за достъп до сградата и правилата за вътрешен ред.
Ще бъдем признателни, ако уважите инициативата ни.

 

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР