Ok
-
/
()
  . 2011.  
  . 2011

 

 

 

- .


01.09.2011. 30
.09.2011.

 
No , No , , - , -                                         
1 No 819/2011 . ... : .   02.09.2011.
... ********** ***, „.- “ . , – , 6 103533691
......
2 No 822/2011 . ... ... : .   12.09.2011.
...... 
3 No 880/2011 . ... ... : .   12.09.2011.
......
4 No 850/2011 - - - : .   13.09.2011.
“ E” -- “ 817072097 .” ” 20 .””,.3 .5 . . . ********** “ - “ 107525731 , . . . ********** ..... 
5 No 968/2011 : .   13.09.2011.
“ ” 104671389 .. .” ” 29 ... “ “ 107557005 ..” .” .5 .3 .14 . . .
.....
6 No 641/2011 ... ... :   14.09.2011.
... ********** *** .....
7 No 1020/2011 ... : .   16.09.2011.
... *** ********** ......
8 No 974/2011 ... ... :   17.09.2011.
... *** ********** ...... 
9 No 1006/2011 . ... ... :   17.09.2011.
.....
10 No 1530/2010 ... ...,
...
:   20.09.2011.
... ***, **********, :
........ 
11 No 148/2011 . / ... ,
...
:   20.09.2011.
..., **********,***, . **, . *, . ** , " 040638060, ., , . . 59 . ... **********,***,
..... 
12 No 1133/2011 ... ... : .   20.09.2011.
. 1133/2011 . , , . 232 . . .
 
13 No 965/2011 ... ... : .   21.09.2011.
... *** **********
..... 
14 No 1580/2010 ...,
...
...,
...,
...
: .   26.09.2011..
15 No 722/2011 . ... ... : .   26.09.2011.
16 No 967/2011 - ...,
...,
...,
...
: .   27.09.2011.
... ********** ***,... ********** ,... ********** *** ... ********** *** “” “ . . . .”..” 6 817022393 .. , “” - .........
17 No 447/2010 ,
: .   29.09.2011.
.. 447/10 . -.
.
– .
 
18 No 295/2011 ... ...,
...,
...
:   30.09.2011.
..., **********,***,. ..., **********,*** ..., **********,***, ..., **********,***, . . ., : ***, .....

 

 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID