Ok
-
/
()
      2012  
  2012

 

 

   

- .


1.5.2012. 31.5.2012.

 

 

 

No , No , , - , -                                         
1 No 1485/2011 ... :
2.5.2012.
... *** . . No ** .* .* .* **********
...... 
2 No 331/2012 ... ... :
2.5.2012.
... , ********** *** ... ************* . .
....
3 No 1706/2011 ...,
...
:
.
4.5.2012.
... ********** ... **********, ...
4 No 287/2012 ... :
.
4.5.2012.
„" 107516272
...
5 No 373/2012 :
.
7.5.2012.
. . 373 /2012 . ...
6 No 279/2012 ... :
.
8.5.2012.
... ********** *** ...
7 No 1254/2011 ... ...,
...
:
11.5.2012.
... *** . .....
8 No 139/2012 ... :
.
11.5.2012.
“ ” 123672563 . , . . . ... *** ****** * * **********
....
9 No 439/2012 ... ... :
16.5.2012.
... 
10 No 1246/2011 ... ...,
...,
...
:
.
17.5.2012.
....
11 No 182/2012 :
19.5.2012.
....
12 No 125/2012 ...,
...
:
.
28.5.2012.
...
13 No 137/2012 63 :
.
29.5.2012., 29.5.2012.
„ 63 „/ „- 3" ...
14 No 527/2012 . ... .... :
.
29.5.2012.
...
15 No 1105/2011 . ... ... :
.
30.5.2012.
.. 1105/11 . .   ...
16 No 408/2012 ... ... :
.
30.5.2012.
... *** ... *** ********** ...
 

 

 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID