Ok
-
/
()
      . 2012  
 

 

 

- .


1.6.2012. 29.6.2012.
 

No , No , , - , -                                         
1 No 140/2012 ... :
.
1.6.2012.
„ „ .. 123672563 . . .- ... ***.******" 38 ********** , . 2011. . 2011.
...
2 No 430/2012 ... :
.
1.6.2012.
„ ” 107551758 .. .. . **, . . . . . . ... *** **********
...
3 No 471/2012 ... :
.
1.6.2012.
. .
4 No 646/2012 ... ... :
.
4.6.2012., 4.6.2012.
, :...
5 No 249/2012 ... ... :
7.6.2012.
.....
6 No 288/2012 ... :
.
7.6.2012.
”” 817055176 .....
7 No 307/2012 ... ... :
.
8.6.2012.
...
8 No 704/2011 ...,
:
11.6.2012.
...
9 No 554/2012 ... ... :
.
11.6.2012.
, :...
10 No 300/2012 . ... ... :
12.6.2012.
...
11 No 375/2012 ... :
12.6.2012.
... ***, **********, ...
12 No 379/2012 ... ...,
...
:
12.6.2012.
... ********** ***, ... ********** ... **********,...
13 No 411/2012 ... ... :
12.6.2012.
...
14 No 472/2012 ... :
12.6.2012.
„” , 107516272 . , „”, . . . - ..., ********** ***, ...
15 No 476/2012 ... ...,
...,
...
:
.
12.6.2012.
. . . ********** *** ... ... ********** ... ********** . . . ********** *** ...
16 No 436/2012 ...,
...
... :
13.6.2012.
...
17 No 415/2012 . / ...,
...
:
.
14.6.2012.
" " 131088907 ." " 15 . . . . .. ..... 
18 No 370/2012 ... :
15.6.2012.
...
19 No 1011/2011 ... ... :
19.6.2012.
...
20 No 1383/2011 -- ,
...
:
.
19.6.2012.
...
21 No 261/2012 . ... ... :
.
19.6.2012.
......
22 No 433/2012 ... & :
20.6.2012.
... ***
....
23 No 776/2012 ... ... :
.
25.6.2012.
.. 776/12 . .
24 No 573/2012 ... - :
.
26.6.2012.
“-. .” 817053862 ....
25 No 574/2012 ... - :
.
26.6.2012.
„- " ...
26 No 308/2012 . :
26.6.2012.
. .. , , .......
27 No 581/2012 ... ... :
.
26.6.2012.
......
28 No 1896/2011 63 ,
...
:
.
27.6.2012.
„ 63" / „- 3" / 107549273 ....
29 No 552/2012 - :
.
28.6.2012.
“” ......
30 No 135/2012 63 :
29.6.2012.
63" ( " - 3" ), 107549273, ...
31 No 497/2012 - ... :
.
29.6.2012.
, ... ********** *** „- " 121205881 ...
 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID