Ok
-
/
()
      . 2012.  
  2012
 

- .


1.8.2012. 31.8.2012.

 

No , No , , - , -                                         
1 No 777/2012 ... " " :
.
1.8.2012.
... ********** ***
...
2 No 713/2012 ... :
3.8.2012.
. , ... – 817040119 ....
3 No 736/2012 ... :
3.8.2012.
"" ...
4 No 222/2012 . / ... . ,
...
:
6.8.2012.
, 121130788 ...
5 No 752/2012 ... ... :
.
6.8.2012.
.19 .3 ...
6 No 586/2012 :
7.8.2012.
" 114078736 ...
7 No 841/2012 ... :
9.8.2012.
. , . No 145, 817044361...
8 No 848/2012 ... :
.
15.8.2012.
”” 817044361 .”.” 145....
9 No 763/2012 ... ...,
....
:
.
16.8.2012.
... ********** *** ...
10 No 594/2012 ... :
.
17.8.2012.
... *** **********, ...
11 No 475/2012 :
.
20.8.2012....
12 No 785/2012 ... :
.
21.8.2012.
„ „ ...
13 No 637/2012 ... ... :
.
27.8.2012.
.....
14 No 733/2012 ... " " :
.
29.8.2012.
„-” . . 53 107516497, . . . . . . ... *** ********** ...
15 No 906/2012 ... " " :
.
29.8.2012.
..194 .3 . .193 .1 „-” ., ...

 
    

  5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID