Ok
-
/
()
      2013  
  . 2013.

 

 

 

- .


1.1.2013. 31.1.2013.

   

 

 

 

No , No , , - , -                                         
1 No 1368/2012 ... :
7.1.2013.
... ********** ***
...
2 No 1452/2012 ... :
.
8.1.2013.
... *** **********,
...
3 No 1703/2012 ... ... :
.
8.1.2013., 8.1.2013.
, :...
4 No 801/2012 ...,
...
..., ..., ..., ..., ..., ...,
..., ..., ..., ..., ...
:
9.1.2013.
...
5 No 1254/2012 . ,
-
:
10.1.2013.
...
6 No 1346/2012 ... ... :
.
16.1.2013.
...
7 No 1620/2012 ... ... :
.
16.1.2013.
...
8 No 1524/2012 ... :
18.1.2013.
- 817040110 , :...
9 No 1455/2012 :
.
18.1.2013.
„ „ 107577849
...
10 No 1308/2012 . ... ... :
.
21.1.2013.
...
11 No 1422/2012 ... :
.
21.1.2013.
„” 131468980
...
12 No 1484/2012 . ... ... :
.
21.1.2013.
...
13 No 1499/2012 ... ... :
.
21.1.2013.
, ,
...
14 No 1516/2012 ... :
.
21.1.2013.
„” 107526228
...
15 No 1518/2012 ... :
.
21.1.2013.
«» 107561097
...
16 No 1554/2012 ... ... :
.
21.1.2013.
...
17 No 444/2012 ... ...,
...
:
22.1.2013.
...
18 No 1557/2012 ... :
.
22.1.2013.
„- ” 817040110 ...
19 No 1256/2012 ... . ,
. ,
- ,
-
:
.
23.1.2013.
„- - ” /...
20 No 1471/2012 ... :
.
23.1.2013.
... *** **********, „” ...
21 No 375/2008 ... ... :
24.1.2013.
... ********** *** ... **********  ***, ....
22 No 960/2008 ...,
...,
...
... :
24.1.2013.
, ....
23 No 1257/2012 . ... ... :
.
24.1.2013.
...
24 No 1467/2012 ... ... :
.
24.1.2013.
... ********** ***, ...
25 No 1581/2012 ... :
.
24.1.2013.
„ ” 130697606...
26 No 1599/2012 ... :
.
24.1.2013.
„ ” ...
27 No 1633/2012 ... :
.
24.1.2013.
... *** ********** ....
28 No 1662/2012 ... ... :
.
24.1.2013.
...
29 No 1498/2012 . / ... ... :
25.1.2013.
... ********** *** ... ********** *** ...
30 No 1461/2012 ... :
28.1.2013.
... ********** ***. ...
31 No 1421/2012 ... - :
.
31.1.2013.
„ - „ ...
32 No 1556/2012 ... :
.
31.1.2013.
“-” ...
  

 

  

 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID