Ok
-
/
()
      . 2013  
  . 2013.

 

 

 

- .


1.2.2013. 28.2.2013.

       

 

 

 

No , No , , - , -                                         
1 No 1473/2012 ... ... :
1.2.2013.
... ********** ***,
...
2 No 1618/2012 ...,
...
... :
.
4.2.2013.
...
3 No 57/2013 ... ... :
.
4.2.2013.
, :
...
4 No 1436/2012 . ... ... :
.
5.2.2013.
...
5 No 477/2012 ... ... :
.
6.2.2013.
...
6 No 1513/2012 ... ... :
6.2.2013.
... ...
7 No 1605/2012 ... ... :
6.2.2013.
... *** , ********** ... ***, ********** ...
8 No 1655/2012 ... ... :
6.2.2013.
...
9 No 712/2012 ... ... :
7.2.2013.
... ********** *** ... ********** *** *** ...
10 No 1560/2012 ... ... :
7.2.2013.
....
11 No 941/2012 . / ...,
...
- :
8.2.2013.
- , . ...
12 No 1453/2012 ... :
8.2.2013.
...
13 No 1661/2012 ... :
.
8.2.2013.
...
14 No 1679/2012 :
.
8.2.2013.
...
15 No 1572/2012 ... :
11.2.2013.
...
16 No 1701/2012 . ... ... :
.
11.2.2013.
...
17 No 1132/2011 . ,
-
:
14.2.2013.
...
18 No 1682/2012 ... ... :
.
14.2.2013.
... *** ********** ...
19 No 553/2012 ... ... :
15.2.2013.
...
20 No 723/2012 ... - ,
-
:
.
15.2.2013.
...
21 No 1664/2012 ... :
.
15.2.2013.
„ ...
22 No 1705/2012 ... ... :
.
15.2.2013.
... ********** ***. .. ...
23 No 1702/2012 ... :
.
19.2.2013.
„ „ ...
24 No 1260/2012 ... ...,
...
:
21.2.2013.
...
25 No 1619/2012 ... :
22.2.2013.
...
26 No 1619/2012 ... :
22.2.2013.
...
...
27 No 1580/2012 ...,
...
...,
...
:
.
26.2.2013.
...
28 No 1561/2012 ... :
.
27.2.2013.
...
29 No 1779/2012 - ... :
.
27.2.2013.
...
30 No 1235/2011 ... ... :
.
28.2.2013.
, ...
31 No 715/2012 ... " - - .-1301 :
.
28.2.2013.
” - „ ...
32 No 1761/2012 . ... ... :
.
28.2.2013.
... *** ********** ... *** **********,...
 

 

 

 

 

 

 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID