Ok
-
/
()
      2013  
  . 2013.

 

 

- .


1.11.2013. 29.11.2013.
 

    

No , No , , - , -                                         
1 No 624/2013 ...,
...
...,
...,
...,
...,
...
:
1.11.2013.
...
2 No 574/2013 :
.
4.11.2013.
...
3 No 819/2013 ... :
.
4.11.2013.
...
4 No 1053/2013 ... ... :
4.11.2013.
...
5 No 1082/2013 -2000 :
.
4.11.2013.
“ „
...
6 No 892/2013 . / ... :
.
5.11.2013.
... ********** *** ...
7 No 1194/2013 . ... ... :
.
5.11.2013.
...
8 No 1213/2013 ... ... :
.
5.11.2013.
... ********** ...
9 No 1235/2013 ... - :
.
5.11.2013.
” „...
10 No 1149/2013 . ... ... :
.
6.11.2013.
...
11 No 264/2013 ... :
7.11.2013.
..., ********** *** ...
.  
12 No 1254/2013 . ... ... :
7.11.2013.
...
, .
13 No 875/2013 ... ... :
.
12.11.2013.
... ********** ...
14 No 932/2013 - -67 :
.
12.11.2013.
“-67”...
15 No 1348/2013 ... - :
.
12.11.2013.
”- „ ...
16 No 893/2013 . / ... - :
.
13.11.2013.
...
17 No 1075/2013 ... ... :
.
15.11.2013.
...
18 No 1188/2013 ... - :
.
15.11.2013.
“-” ...
19 No 1122/2013 ... - :
.
18.11.2013.
”- „..
20 No 1271/2013 ... :
.
18.11.2013.
...
22 No 919/2013 .... ... :
20.11.2013.
...
23 No 1120/2013 - 2000 - :
21.11.2013.
„ 2000” ...
24 No 1335/2013 . ... ... :
.
21.11.2013.
...
25 No 714/2013 ... ...,
- -
:
.
22.11.2013.
...
26 No 717/2013 .200 ... :
25.11.2013.
„” ...
27 No 1313/2013 ... - :
.
25.11.2013.
”- „ ...
28 No 1407/2013 ... ... :
.
25.11.2013.
...
29 No 794/2012 ... ... :
26.11.2013.
... ***, ...
30 No 832/2013 .... ... :
.
26.11.2013.
...
31 No 20/2012 ... ... :
.
27.11.2013.
...
32 No 858/2013 . / ... :
27.11.2013.
...
33 No 1195/2013 ... ... :
.
28.11.2013.
...
34 No 1196/2013 ... ... :
.
28.11.2013.5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID