Ok
-
/
()
      2014  
  . 2014.

 

  

- .


1.1.2014. 31.1.2014.

    

 

 

No , No , , - , -                                         
1 No 994/2013 ...,
...,
...,
...
...,
...,
:
2.1.2014.
...
2 No 1080/2013 -2000 :
.
3.1.2014.
„ ”
....
3 No 746/2013 ...,
...
...,
...
:
7.1.2014.
..
4 No 891/2013 . / ... :
.
7.1.2014.
... *** ********** ...
5 No 1419/2013 :
.
7.1.2014.
” „ ...
6 No 1444/2013 ... ... :
.
7.1.2014.
...
7 No 1463/2013 ... ... :
7.1.2014.
...
8 No 1357/2013 ... ... :
9.1.2014.
...
9 No 1320/2013 ...,
....
... :
10.1.2014.
..., ...
10 No 1374/2013 ... :
.
13.1.2014.
...
11 No 1425/2013 ... :
.
13.1.2014.
„-" ...
12 No 1115/2013 ... ... :
15.1.2014.
...
13 No 1297/2013 ... ... :
15.1.2014.
... *** ...
14 No 1420/2013 :
.
21.1.2014.
“” ...
15 No 907/2013 ...,
...
... :
.
22.1.2014.
...
16 No 1358/2013 ...,
...
...,
...,
...
:
22.1.2014.
...
17 No 1443/2013 . ... ... :
22.1.2014.
...
18 No 1464/2013 ... ...,
...,
...
:
22.1.2014.
...
19 No 1326/2013 ... - :
.
23.1.2014.
// ...
20 No 801/2012 ...,
...
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
24.1.2014.
  0...
21 No 873/2013 ... ... :
.
24.1.2014.
...
22 No 1062/2013 ... ... :
24.1.2014.
...
23 No 1312/2013 - ... :
.
24.1.2014.
...
24 No 23/2014 ... :
.
24.1.2014.
25 No 1232/2013 ... ,
,
-
:
.
29.1.2014.
...
26 No 1344/2013 ... ... :
31.1.2014.
...
27 No 1518/2013 ... ... :
31.1.2014.
... *** **********...
28 No 1524/2013 - .. - 1929 :
31.1.2014.
- ...
29 No 1525/2013 . ... ... :
31.1.2014.
...
30 No 1566/2013 . ... ... :
.
31.1.2014.
...
31 No 1627/2013 ... :
.
31.1.2014.
„-” ...
 

 

 

 

 

 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID