Ok
-
/
()
      2014  
  . 2014.

 

- .


1.5.2014. 30.5.2014.

 

No , No , , - , -                                         
1 No 1918/2011 ... ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
7.5.2014.
...
2 No 182/2014 ... :
9.5.2014.
...
3 No 1918/2011 ... ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
7.5.2014.
...
4 No 182/2014 ... :
9.5.2014.
...
5 No 147/2014 ... :
.
12.5.2014.
...
6 No 1471/2013 .... -2000- - ,
...,
...
:
15.5.2014.
...
...
7 No 228/2014 . ... ... :
15.5.2014.
...
...
8 No 81/2014 ...,
...
...,
...
:
19.5.2014.
...
9 No 515/2014 - 98 ... :
.
19.5.2014.
10 No 284/2014 . / ... ... :
.
20.5.2014.
... *** ********** ... *** **********...
11 No 1452/2013 - ,
-
:
.
21.5.2014.
...
12 No 263/2014 ... ... :
21.5.2014.
... ***, . .. *** . ... ...
13 No 282/2014 ... - :
.
22.5.2014.
„-” ...
14 No 308/2014 ... - :
.
23.5.2014.
...
15 No 269/2014 . ... ... :
.
26.5.2014.
...
16 No 763/2013 ... ... :
.
30.5.2014.
..353 , ...
17 No 407/2014 ... - :
.
30.5.2014.
„-” ...

 

 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID