Ok
-
/
()
      2014  
  . 2014.

 

 

 

- .


1.7.2014. 30.7.2014.

 

 

No , No , , - , -                                         
1 No 1517/2013 ...,
...
:
1.7.2014.
... *** ********** ... ***
...
2 No 620/2014 ... ... :
2.7.2014.
...
3 No 317/2014 ... :
3.7.2014.
“-”
...
4 No 424/2014 ... - :
7.7.2014.
„-”
...
5 No 627/2014 ... - :
7.7.2014.
... ***
...
6 No 508/2014 -2000 :
10.7.2014.
...
7 No 512/2014 ... - :
10.7.2014.
//...
8 No 418/2014 ... ... :
14.7.2014.
... ...
9 No 517/2014 ... - :
15.7.2014.
...
10 No 1573/2012 ...,
...,
...,
...,
...
...,
...,
...,
...
:
16.7.2014.
...
11 No 458/2014 . ... ... :
16.7.2014.
...
12 No 422/2014 ... ... :
17.7.2014.
...
13 No 489/2014 ...,
...
... :
21.7.2014.
... 
14 No 533/2014 . ... ... :
21.7.2014.
... 
15 No 1415/2012 ..., ...,
..., ...
..., ...,
..., ...,
..., ...
:
22.7.2014.
...
16 No 25/2014 ... - :
22.7.2014.
...
17 No 303/2014 ... :
28.7.2014.
. ...    

 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID