С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Август 2014  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м.Август 2014г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2014г. до 31.8.2014г.


 

 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 293/2014 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.Р.М. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО,
ИНФРАСТРОЕЖИ ООД
Докладчик:
СВЕТЛА ДОЙЧЕВА
Решение от 4.8.2014г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
..
2 Гражданско дело No 287/2014 Облигационни искове М.Е.Т.,
М.Е.Р.
В.Х.Б. Докладчик:
СВЕТЛА ДОЙЧЕВА
Решение от 6.8.2014г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на ...
3 Гражданско дело No 636/2014 Други дела С.И.Й. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД,
П.С.М.
Докладчик:
СВЕТЛА ДОЙЧЕВА
Определение от 15.8.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството
...
4 Гражданско дело No 697/2014 Изменение на издръжка Г.Б.Р. Б.Р.Р. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 20.8.2014г.
ИЗМЕНЯВА размера
...
5 Гражданско дело No 687/2014 Изменение на издръжка Г.Т.П. Ц.Л.Ц. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 21.8.2014г.
ИЗМЕНЯВА размера
...
6 Гражданско дело No 434/2014 Развод и недейств. на брака А.Н.М. Л.Е.М. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 29.8.2014г.
ПРЕКРАТЯВА брака
...

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР