Ok
-
/
()
      2014  
  . 2014.

 

 

 

- .


1.11.2014. 28.11.2014.

 

No , No , , - , -                                         
1 No 803/2014 . ... ... :
11.11.2014.
...
2 No 969/2014 ...,
...
....,
...
:
11.11.2014.
, . . 129 .3 .
3 No 819/2014 ... ... :
13.11.2014.
4 No 904/2014 -44 :
13.11.2014.
„” ...
5 No 763/2014 . ... ... :
17.11.2014.
...
6 No 354/2014 :
18.11.2014.
...
7 No 825/2014 ... ,
- ,
-
:
18.11.2014.
... ...
8 No 745/2014 ... ... :
19.11.2014.
...
9 No 833/2014 - :
19.11.2014.
...
10 No 999/2014 ... ... :
20.11.2014.
, ...
11 No 941/2014   ...,
...
:
21.11.2014.
...
12 No 772/2014 ... :
26.11.2014.
...
13 No 922/2014 ... ...,
...,
...
:
26.11.2014.
...
14 No 966/2014 . ... ... :
27.11.2014.
...
15 No 1777/2012 ...,
...,
...
...,
...
:
28.11.2014.
...
16 No 1123/2014 . ... ... :
28.11.2014.5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID