Ok
-
/
()
      2014  
  . 2014.

 

  

 

P - .


1.12.2014. 30.12.2014.
 

   

  

No , No , , - , -                                         
1 No 931/2014 - - - ,
...
:
2.12.2014.
...
2 No 936/2014 . ... ... :
2.12.2014.
...
3 No 647/2014 - ,
...
:
3.12.2014.
...
4 No 764/2014 -2000 :
3.12.2014.
2000 ,...
5 No 633/2014 ... ..., ...,
..., ...,
...
:
4.12.2014.
...
6 No 717/2014 - " " - :
4.12.2014.
...
7 No 988/2014 . ... ... :
5.12.2014.
...
8 No 744/2014 ... - :
9.12.2014.
- ...
9 No 934/2014 . ... ... :
9.12.2014.
...
10 No 1055/2014 - :
11.12.2014.
...
11 No 81/2014 ...,
...
...,
...
:
15.12.2014.
...
12 No 800/2014 ... ... :
16.12.2014.
...
13 No 886/2014 ... ... :
16.12.2014.
...
14 No 973/2014 ... ... :
17.12.2014.
... ...
15 No 841/2014 ... :
19.12.2014.
...
16 No 874/2014 . ... ... :
22.12.2014.
...
17 No 967/2014 . ... ... :
23.12.2014.
...

 

 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID