С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Септември 2015  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м. Септември 2015г.

 

  

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2015г. до 30.9.2015г.

  

   

 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 529/2015 Искове по СК Д.С.В. Г.Х.Г. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 1.9.2015г.
ПОСТАНОВЯВА ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
2 Гражданско дело No 355/2015 Дела от и срещу търговци ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ЕТ А.В. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 3.9.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 643/2015 Издръжка С.К.Х. И.Т.М. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 7.9.2015г.
ОСЪЖДА И.Т.М. ЕГН ********** *** ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд по реда на чл.315 ал.2 ГПК - в двуседмичен срок, начиная от 23.09.2015 г., за което страните са уведомени в о.з.
4 Гражданско дело No 645/2015 Облигационни искове П.Г.Й. БАНКА ДСК ЕАД Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Определение от 10.9.2015г.
ОДОБРЯВА ...
Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ГОС с частна жалба в едноседмичен срок от днес.
5 Гражданско дело No 683/2015 Развод и недейств. на брака А.А.М. Е.А.М. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 15.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА брака между...
Решението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
6 Гражданско дело No 145/2015 Делби Т.М.П.К.,
П.М.Н.,
М.П.А.
В.С.Г.,
П.Г.Г.
Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Определение от 17.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата в настоящия протокол спогодба....
Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Габрово в едноседмичен срок от днес с частна жалба.Делото да се внесе в архива като свършено.Протоколът се изготви в с.з., което завърши в 09.40 часа.
7 Гражданско дело No 811/2015 Издръжка П.С.С. С.П.С. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 18.9.2015г.
ОСЪЖДА С.П.С. ЕГН ********** *** да заплаща на ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд по реда на чл.315 ал.2 ГПК - в двуседмичен срок, начиная от 01.10.2015 г., за което страните са уведомени в о.з.
8 Гражданско дело No 1120/2014 Делби П.Б.Б. Р.Д.Б.,
М.Д.Б.
Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Определение от 24.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата в настоящия протокол спогодба....
Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Габрово в едноседмичен срок от днес с частна жалба.
9 Гражданско дело No 721/2015 Развод и недейств. на брака М.Ю.М. Н.А.С. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 24.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА брака между ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
10 Гражданско дело No 759/2015 Дела от и срещу търговци САЛЕКС ГРУП ООД БЪЛГЕРИАН САЛТ КЪМПАНИ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 24.9.2015г.
ОСЪЖДА “БЪЛГЕРИАН САЛТ КЪМПАНИ” ЕООД ЕИК ...
Неприсъственото решение не подлежи на обжалване. На осн.чл.240 ал.1 ГПК препис от неприсъственото решение да се връчи на ответника, който има право на защита срещу неприсъственото решение по чл.240 ал.1 и 2 ГПК.
11 Гражданско дело No 362/2015 Облигационни искове БАНКА ДСК ЕАД В.К.Й. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Определение от 30.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата в настоящия протокол спогодба ...5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР