Ok
-
/
()
      2015  
  . 2015.

 

 

 

- .


1.10.2015. 30.10.2015.
    

  

 

 

No , No , , - , -                                         
1 No 788/2015 ... :
.
2.10.2015.
, ...
. .
2.10.2015.
2 No 630/2015 ...,
...,
...,
...
...,
...,
...
:
.
5.10.2015.
...
3 No 647/2015 ... :
.
5.10.2015.
...
4 No 689/2015 ...,
...
... :
.
5.10.2015.
... *** ... ...
.
5 No 467/2015 ... ...,
...
:
.
6.10.2015.
... ...
. , .
6 No 977/2014 ... :
.
7.10.2015.
“ ” .....
, , .
7 No 693/2015 - ... :
.
8.10.2015.
.. 693/2015 .
...
8 No 211/2014 ... ...,
...,
...
:
12.10.2015.
. ...
.
9 No 71/2015 -- ,
...
:
14.10.2015.
...
.
10 No 694/2015 ... ...,
...,
...
:
.
14.10.2015.
...
.
11 No 413/2015 - :
.
16.10.2015.
...
, , .
12 No 99/2015 ... :
19.10.2015.
... ***
.
13 No 767/2015 ... ... :
21.10.2015.
...
14 No 806/2015 ... :
21.10.2015.
...
.
15 No 802/2015 ... ... :
.
28.10.2015.
... ...
, .
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID