С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 НАЧАЛО    Общини / Кметства  
 Населени места към РС Севлиево

СЪДЕБЕН РАЙОН НА СЕВЛИЕВСКИ РАЙОНЕН СЪД
 

ОБЩИНА

КМЕТСТВА

 

 

Агатово

Агатово

Батошево

Батошево

Бериево

Бериево

Боазът

Боазът

Богатово

Богатово

Буря

Буря

Валевци

Валевци, Купен, Угорелец, Дрянът.

Горна Росица

Горна Росица

Градище

Градище, Дебелцово

Градница

Градница

Дамяново

Дамяново

Добромирка

Добромирка

Душево

Душево, Душевски колиби, Курията

Енев рът

Енев рът

Идилево

Идилево

Карамичевци

Карамичевци, Попска махала.

Кастел
Кастел
Кормянско

Кормянско

Крамолин

Крамолин

Крушево

Крушево

Кръвеник

Кръвеник, Войнишка, Шопите

Ловнидол

Ловнидол

Малък Вършец

Малък Вършец

Младен

Младен

Млечево

Млечево, Баева Ливада, Дисманица, Малиново, Мариновци, Рогулят

Петко Славейково

Петко Славейково

Ряховците

Ряховците

Севлиево Севлиево
Селище

Селище

Сенник

Сенник

Стоките

Стоките, Тумбалово

Столът

Столът, Делък

Табашка

Табашка

Търхово

Търхово

Хирево

Хирево

Шумата

Шумата

 

 

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР