С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Ноември 2015  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м.Ноември 2015г.

 

  

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2015г. до 30.11.2015г.

 

 

 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 975/2015 Облигационни искове СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД М.Р.Р. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Определение от 3.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството
...
2 Гражданско дело No 739/2015 Искове по СК И.П.И. А.А.Щ. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 9.11.2015г.
ПОСТАНОВЯВА
...
3 Гражданско дело No 922/2015 Искове по КТ С.Р.С. СВЕЖЕСТ 12 ЕООД Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 9.11.2015г.
ОСЪЖДА, на основание чл. 128, т. 2 КТ...
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните преписи от решението.
4 Гражданско дело No 659/2015 Искове по СК В.Т.С. А.Б.М. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 10.11.2015г.
РАЗРЕШАВА, на основание чл. 127а, ал. 2 вр. ал. 1 СК...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
5 Гражданско дело No 666/2015 Искове по СК В.П.П.И. Г.Н.Г. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 11.11.2015г.
ОПРЕДЕЛЯ, на чл.128, ал.1 от ГПК...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
6 Гражданско дело No 873/2015 Облигационни искове ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ В.П.В. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 12.11.2015г.
ОСЪЖДА В.П.В. ***
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
7 Гражданско дело No 889/2015 Искове по СК А.С.Д. М.К.П. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 12.11.2015г.
ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
8 Гражданско дело No 716/2015 Вещни искове И.П.Д. П.И.П. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 18.11.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ...
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд – ГАБРОВО в двуседмичен срок от връчването му на страните.
9 Гражданско дело No 957/2015 Изменение на издръжка Е.Д.Д. С.Р.С. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 18.11.2015г.
ИЗМЕНЯВА размерът ...
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от 01.12.2015 г.
10 Гражданско дело No 958/2015 Искове по СК Х.С.А. Д.И.К. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Определение от 18.11.2015г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото по-горе споразумение ...
Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.
11 Гражданско дело No 982/2015 Изменение на издръжка Л.Н.Ш. Д.Т.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 19.11.2015г.
ИЗМЕНЯВА размера ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от 03.12.2015 г., за което страните са уведомени в о.с., на осн.чл.315 ал.2 ГПК.
12 Гражданско дело No 926/2015 Развод и недейств. на брака М.П.Х. И.П.Х. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 23.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
13 Гражданско дело No 1007/2015 Искове по КТ М.П.П. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 25.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ искът на ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
14 Гражданско дело No 266/2015 Вещни искове АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-МРРБ ЕТ 6.-Т.Г. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 26.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ искът на ...
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.
15 Гражданско дело No 482/2015 Дела от и срещу търговци ММ-74 ЕООД ВАЛБО СПЕД ЕООД Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 30.11.2015г.
ОСЪЖДА, на основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 372 ТЗ...
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните преписи от решението.
16 Гражданско дело No 658/2015 Облигационни искове ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД М.Ц.Н. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 30.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР