С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Януари 2016  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м.Януари 2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2016г. до 31.1.2016г.
 

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 824/2015

Искове по КТ

Н.Й.С.

ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 4.1.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

2

Гражданско дело No 935/2015

Облигационни искове

П.Х.П.

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД,
ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 8.1.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

3

Гражданско дело No 1075/2015

Изменение на издръжка

М.Н.Г.

Т.С.Г.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 8.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба...
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

4

Гражданско дело No 1144/2015

Издръжка

Е.Л.С.

Е.А.Ф.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 12.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба...
Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

5

Гражданско дело No 1183/2015

Изменение на издръжка

С.Е.Я.

Е.И.Я.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 12.1.2016г.
ИЗМЕНЯВА размерът на присъдената издръжка ...
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от 21. 01.2016 г.

6

Гражданско дело No 942/2015

Облигационни искове

Х.К.С.

И.П.И.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 13.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата...
Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ГОС с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

7

Гражданско дело No 1016/2015

Други дела

М.Х.А.

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 13.1.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

8

Гражданско дело No 1051/2015

Развод и недейств. на брака

Д.С.Л.

Б.Ц.Л.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 19.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата ...
Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Габрово в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

9

Гражданско дело No 1069/2015

Развод и недейств. на брака

М.Х.М.

В.Д.М.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 19.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството...

10

Гражданско дело No 161/2015

Делби

М.К.М.

В.Т.Ц.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 20.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата ...
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

11

Гражданско дело No 1131/2015

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

С.Б.С.

К.М.К.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Определение от 21.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата ...
Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ГОС с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

12 Гражданско дело No 1043/2015 Делби М.Ц.М. Г.С.Д. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 22.1.2016г.
ДОПУСКА съдебна делба между ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните , че е изготвено.5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР