С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Февруари 2016  
 

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2016г. до 29.2.2016г.


 

 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 212/2015 Дела от и срещу търговци ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕТ "Г.- П.М." Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 2.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искът на ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ...
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.
2 Гражданско дело No 260/2015 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Л.Я.Г.,
Д.Я.Д.
Ц.И.Ц. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 2.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло като неоснователни и недоказани...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 901/2015 Искове по КТ М.Д.Г. НЕШЕВТРАНС-99 ЕООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 2.2.2016г.
ОСЪЖДА НЕШЕВТРАНС-99 ЕООД -гр. Севлиево...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД Габрово в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
4 Гражданско дело No 1085/2015 Искове по СК Д.К.Й. В.Д.Й.,
АСП - ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СЕВЛИЕВО
Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Определение от 4.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба ...
Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.
5 Гражданско дело No 877/2015 Делби Ц.К.Ц. А.Е.И. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 8.2.2016г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
6 Гражданско дело No 1014/2015 Дела от и срещу търговци ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ДЕЯН ТОДОРОВ 1 ЕООД Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 8.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове, с правно основание...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
7 Гражданско дело No 1316/2015 Издръжка Г.Б.И. Б.И.Н. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Определение от 10.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба ...
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.
8 Гражданско дело No 1073/2015 Дела от и срещу търговци ХЕЛИОС АД ФОРМУЛА 3 МАРКЕТИГ ООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 16.2.2016г.
ОСЪЖДА ФОРМУЛА 3 МАРКЕТИГ ООД, ...
Неприсъственото решение не подлежи на обжалване. На осн.чл.240 ал.1 ГПК препис от неприсъственото решение да се връчи на ответника, който има право на защита срещу неприсъственото решение по чл.240 ал.1 и 2 ГПК.
9 Гражданско дело No 1105/2015 Издръжка М.П.В. П.К.М. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 16.2.2016г.
ОСЪЖДА П.К.М. ЕГН ********** ***, ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд по реда на чл.315 ал.2 ГПК - в двуседмичен срок, начиная от 25.02.2016 г., за което страните са уведомени в о.з.
10 Гражданско дело No 1294/2015 Изменение на издръжка И.С.П. П.А.П. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 16.2.2016г.
ИЗМЕНЯ размерът на присъдената издръжка ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от 18.02.16 г.
11 Гражданско дело No 968/2015 Изменение на издръжка Ж.Д.П. Д.Н.П. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 17.2.2016г.
ИЗМЕНЯ размера на определената с решение № ...
Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от 17.02.2016 г. пред Габровски окръжен съд.

 

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР