С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Март 2016  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м.Март 2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2016г. до 31.3.2016г.
 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 1031/2015 Искове по СК А.Е.Я. Е.И.А. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 2.3.2016г.
РАЗРЕШАВА, на основание чл. 127а, ал. 2 вр. ал. 1 СК...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
2 Гражданско дело No 940/2014 Облигационни искове ВИВА КРЕДИТ ООД Т.М.Й. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 7.3.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 610/2015 Вещни искове Х.М.Д. АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ АДСИЦ,
БАЛДЖИЕВ ООД
Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 7.3.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
4 Гражданско дело No 1308/2015 Искове по СК П.П.П. С.С.С. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Определение от 7.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото по-горе споразумение...
Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.
5 Гражданско дело No 114/2016 Развод и недейств. на брака С.Ф.Я. О.А.Я. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Определение от 7.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството ...
Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в едноседмичен срок от днес с частна жалба.
6 Гражданско дело No 954/2015 Вещни искове А.И.Б. Г.И.С.,
С.Д.С.
Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 9.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ п...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
7 Гражданско дело No 1315/2015 Искове по КТ за отмяна на уволнение М.И.М. ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-СЕВЛИЕВО Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 9.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от 14.03.2016 г., на осн.чл.315 ал.2 ГПК, за което страните са уведомени в о з.
8 Гражданско дело No 40/2016 Издръжка Д.В.Д. Д.М.С. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Определение от 10.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата ...
Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Габрово в едноседмичен срок от днес с частна жалба.
9 Гражданско дело No 9/2016 Искове по СК Л.П.К. З.П.М. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 12.3.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
10 Гражданско дело No 1001/2015 Облигационни искове М.И.П. Н.Н.Р. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 14.3.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, Н.Н.Р....
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
11 Гражданско дело No 1074/2015 Дела от и срещу търговци ХЕЛИОС АД КЕРМАН ЕООД Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 15.3.2016г.
ОСЪЖДА „КЕРМАН" ЕООД, със седалище и адрес на управление...
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните преписи от решението.
12 Гражданско дело No 1281/2015 Облигационни искове Р.Г.К. И.Б.Б.,
Г.Б.Г.
Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 15.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
13 Гражданско дело No 320/2014 Делби М.Х.Т.,
М.М.В.
И.Х.Д. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Определение от 17.3.2016г.
М.Х.Т. ЕГН ********** ***, настоящ адрес ***...
14 Гражданско дело No 1043/2015 Делби М.Ц.М. Г.С.Д. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 22.3.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните , че е изготвено
15 Гражданско дело No 630/2015 Делби В.И.В.,
Д.И.М.,
С.П.С.,
М.П.И.
Е.Г.В.,
Д.В.Б.,
Е.В.И.
Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 30.3.2016г.
СЪСТАВЯ ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ...
16 Гражданско дело No 66/2016 Искове по КТ за отмяна на уволнение Ш.М.У. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 30.3.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ...
Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от 30.03.2016 г. пред Габровски окръжен съд.

 

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР