С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Април 2016  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м. Април 2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2016г. до 28.4.2016г.
 
  

 

 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 1141/2015 Искове по КТ Ф.В.К. А Я - С ЕООД Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 4.4.2016г.
ОСЪЖДА, на основание...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
2 Гражданско дело No 70/2016 Облигационни искове Х.К.Х. К.В.П. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 4.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искът на ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
3 Гражданско дело No 272/2016 Искове по СК В.Я.И.,
М.И.И.
  Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 5.4.2016г.
4 Гражданско дело No 82/2016 Облигационни искове МАКРОАДВАНС АД Д.Н.Н. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Определение от 7.4.2016г.
5 Гражданско дело No 1269/2015 Развод и недейств. на брака Л.В.Х. Х.П.Х. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 11.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД поради...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
6 Гражданско дело No 1293/2015 Дела от и срещу търговци ДРАГНЕВ И СИЕ ООД МБАЛ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 11.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искът ...
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.
7 Гражданско дело No 33/2016 Облигационни искове БЯЛА ЕООД С.Н.С. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Определение от 13.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба...
Делото да се внесе в архива, като свършено.
8 Гражданско дело No 366/2015 Облигационни искове ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Я.П.Я.,
К.С.К.
Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 15.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искът на ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Окръжен съд гр.Г..
9 Гражданско дело No 487/2015 Облигационни искове ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Я.П.Я.,
К.С.К.
Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 15.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искът на ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Окръжен съд гр. ***
10 Гражданско дело No 1012/2015 Облигационни искове Е.О.М.,
Н.А.М.
З.Е.М. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 18.4.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл. 79, ал. 1 вр. чл. 240, ал. 1 ЗЗД, З.Е.М....
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
11 Гражданско дело No 113/2016 Други дела П.И.У.К. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 20.4.2016г.
ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на Република България...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
12 Гражданско дело No 139/2016 Изменение на издръжка И.Н.И. А.Р.Р. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 20.4.2016г.
ИЗМЕНЯВА размерът на присъдената издръжка
...
13 Гражданско дело No 455/2015 Вещни искове И.М.Т. Д.А.Д.,
Б.А.П.,
С.Б.С.
Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 21.4.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровски окръжен съд.
14 Гражданско дело No 816/2015 Облигационни искове ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Т.И.Т. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 22.4.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ...
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Окръжен съд гр.Габрово.
15 Гражданско дело No 187/2016 Издръжка С.Е.Ю. Е.А.А. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 22.4.2016г.
ОСЪЖДА Е.А.А. *** ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от 05.05.2016 г.
16 Гражданско дело No 1295/2015 Делби Й.С.М. М.С.И.,
С.М.И.
Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 25.4.2016г.
ДОПУСКА да се извърши ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
17 Гражданско дело No 21/2016 Искове по КТ за отмяна на уволнение С.Х.М. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 26.4.2016г.
ПРИЗНАВА уволнението...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от 05.05.2016 г., на осн.чл.315 ал.2 ГПК, за което страните са уведомени в о з.
18 Гражданско дело No 94/2016 Искове по СК Г.Г.Р. М.К.Ч. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 27.4.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
19 Гражданско дело No 158/2016 Развод и недейств. на брака Т.М.М. П.П.М. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 28.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА брака ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР