С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Май 2016  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м. Май 2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2016г. до 31.5.2016г.


 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 684/2015 Облигационни искове И.Х.С. Н.Д.К. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 3.5.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровски окръжен съд.
2 Гражданско дело No 142/2016 Искове по СК Р.П.П. А.В.С. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Определение от 4.5.2016г.
3 Гражданско дело No 630/2015 Делби В.И.В.,
Д.И.М.,
С.П.С.,
М.П.И.
Е.Г.В.,
Д.В.Б.,
Е.В.И.
Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 9.5.2016г.
СЪСТАВЯ И ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ...
4 Гражданско дело No 52/2016 Развод и недейств. на брака Ц.И.Х. Г.М.Х. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 9.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
5 Гражданско дело No 157/2016 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Ф.Т.М. ПАРАЛЕЛ ЕАД Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Определение от 9.5.2016г.
Прекратено по спогодба.
..
6 Гражданско дело No 234/2016 Искове по КТ за отмяна на уволнение П.Т.Т. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 9.5.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ,...
Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от 09.05.2016 г. пред Габровски окръжен съд.
7 Гражданско дело No 71/2016 Делби Й.И.Ц.Б. И.В.Р. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 10.5.2016г.
ДОПУСКА съдебна делба ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
8 Гражданско дело No 69/2016 Искове по СК Ц.Л.Х. В.Й.С. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 11.5.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
9 Гражданско дело No 4/2016 Облигационни искове БЯЛА ЕООД П.Х.Б. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 12.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искът на БЯЛА ЕООД...
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.
10 Гражданско дело No 227/2016 Дела от и срещу търговци СТРОЙКОМЕРС ООД ПЛАМ ООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 12.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искът на СТРОЙКОМЕРС ООД...
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.
11 Гражданско дело No 191/2016 Искове по СК К.Л.Б. П.В.С. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Определение от 16.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото ...
Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.
12 Гражданско дело No 331/2016 Развод и недейств. на брака Т.Г.Г. Х.П.Г. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 16.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА брака ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
13 Гражданско дело No 144/2016 Облигационни искове ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД М.С.В. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 17.5.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
14 Гражданско дело No 178/2016 Облигационни искове ОПШЪН ЕООД Г.М.М. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСЪЖДА Г.М.М. *** ********** да заплати на „ОПШЪН” ЕООД ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
15 Гражданско дело No 195/2016 Искове по СК Н.В.Б. Т.Ю.А. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 25.5.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
16 Гражданско дело No 141/2016 Облигационни искове ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Н.И.Н. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 27.5.2016г.
ОСЪЖДА Н.И.Н. *** ЕГН ********** да заплати на...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
17 Гражданско дело No 228/2016 Искове по КТ П.Т.Т. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 27.5.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 18 от 1...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
18 Гражданско дело No 84/2016 Искове по КЗ ЗЕФИР ЕООД ЗАД АРМЕЕЦ Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 30.5.2016г.
ОСЪЖДА ЗАД АРМЕЕЦ ЕИК ...
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че и изготвено.
19 Гражданско дело No 148/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ М.Х.А. М.П.М. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 31.5.2016г.
ОСЪЖДА М.П.М., с ЕГН **********...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР