С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Юни 2016  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м.Юни 2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2016г. до 30.6.2016г.

  

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 58/2016 Искове по КЗ Х.В.Г. ЗД БУЛ ИНС АД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 1.6.2016г.
ОСЪЖДА ЗД "БУЛ ИНС" ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
2 Гражданско дело No 235/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК П.К.В. А.К.Ч. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 1.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА бракът ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Окръжен съд гр. Габрово.
3 Гражданско дело No 342/2016 Искове по СК - издръжка, изменение А.Ю.М.,
С.Х.Ш.
Е.С.Ю. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 2.6.2016г.
ОСЪЖДА Е.С.Ю. ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово, в двуседмичен срок от 14.06. 2016г.
4 Гражданско дело No 1200/2015 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДСК ЛИЗИНГ АД С.И.Х. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 3.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искът на ...
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.
5 Гражданско дело No 1109/2015 Делба Б.И.И. А.И.И. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 6.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
6 Гражданско дело No 1188/2015 Искове за обезщетение от деликт П.А.К. З.С.П.В. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 7.6.2016г.
ОСЪЖДА З.С.П.-В., ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
7 Гражданско дело No 199/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК Й.Г.П. И.Б.П. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 9.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
8 Гражданско дело No 285/2016 Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Ц.С. Н.Г.Н. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 13.6.2016г.
ОСЪЖДА Н.Г.Н. ЕГН ********** ***,...
Решението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от получаването на съобщението до страните, че е изготвено
9 Гражданско дело No 190/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК М.С.М. Р.К.М. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 14.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА бракът ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Окръжен съд гр. Габрово.
10 Гражданско дело No 270/2016 Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД М.Ю.Ч. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 15.6.2016г.
ОСЪЖДА М.Ю.Ч. ЕГН ********** *** ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
11 Гражданско дело No 229/2016 Искове, основани на неоснователно обогатяване Т.И.М. Е.П.Г. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Определение от 16.6.2016г....
12 Гражданско дело No 55/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АКТИВ КЛИЙН ООД МБАЛ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 20.6.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ...
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.
13 Гражданско дело No 329/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.А.А. Д.С.А. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 21.6.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
14 Гражданско дело No 346/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.Е.Е. М.С.Н. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 23.6.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
15 Гражданско дело No 352/2016 Искове за обезщетение от деликт С.М.Х. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 23.6.2016г.
ОСЪЖДА Община Севлиево, представлявана от...
Решенето подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено
16 Гражданско дело No 186/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД МБАЛ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 24.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искът на ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Окръжен съд гр. ГАБРОВО.
17 Гражданско дело No 1182/2015 Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Н.Ю.С. М.Н.М. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 27.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровски окръжен съд.
18 Гражданско дело No 327/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Т.М.М. М.К.М. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 29.6.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл. 149 СК,...
Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от 29.06.2016 г. пред Габровски окръжен съд.
19 Гражданско дело No 470/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение П.П.И. В.И.А. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 29.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от П.П.И. ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
20 Гражданско дело No 387/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКС КОЛЕКТ ООД Я.А.Я. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 30.6.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ...
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.
 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР