С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Юли 2016  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м.Юли 2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2016г. до 31.7.2016г.


  

 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 232/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.А.Г.,
Ю.Ю.Г.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 4.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
2 Гражданско дело No 630/2015 Делба В.И.В.,
Д.И.М.,
С.П.С.,
М.П.И.
Е.Г.В.,
Д.В.Б.,
Е.В.И.
Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Определение от 7.7.2016г.
В.И.В. ЕГН ********** ***, ПОЛУЧАВА В ДЯЛ И СТАВА СОБСТВЕНИК на....
3 Гражданско дело No 475/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК И.Х.А. А.А.А. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 7.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА бракът между ...
Решението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
4 Гражданско дело No 1295/2015 Делба Й.С.М. М.С.И.,
С.М.И.
Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Определение от 8.7.2016г.
5 Гражданско дело No 5/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.И.Ш. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 11.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
6 Гражданско дело No 343/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК В.Е.Ц. Ц.И.Ц. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 11.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
7 Гражданско дело No 426/2016 Делба А.Н.А. С.И.А.,
Н.А.М.,
Н.А.А.
Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 12.7.2016г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
8 Гражданско дело No 410/2016 Делба Р.Д.К. Д.К.В.,
В.К.Х.
Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 14.7.2016г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
9 Гражданско дело No 399/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.Д.И. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 18.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
10 Гражданско дело No 369/2016 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.Н.А. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 20.7.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
11 Гражданско дело No 1190/2015 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ ООД М.И.И. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 21.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО...


Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
12 Гражданско дело No 570/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Т.С. В.Д.Г. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Определение от 21.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба ...

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.
13 Гражданско дело No 350/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение П.С.В. М.С.М.,
М.А.М.
Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 22.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователни...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
14 Гражданско дело No 518/2016 Искове по СК - издръжка, изменение М.Т.С. Д.Щ.Б. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 22.7.2016г.
ИЗМЕНЯ размера на определената...
Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от 22.07.2016г. пред Габровски окръжен съд.
 

 

 

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР