С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Август 2016  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м. Август 2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2016г. до 31.8.2016г.


 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 186/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД МБАЛ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 4.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД ...Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.
2 Гражданско дело No 482/2016 Искове за трудово възнаграждение И.И.В. ВАЛВЕС 2016 ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 11.8.2016г.
ОСЪЖДА ВАЛВЕС 2016 ЕООД ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от 25.08.2016 г., за което страните са уведомени в о.з., на осн.чл.315 ал.2 ГПК.
3 Гражданско дело No 545/2016 Искове за трудово възнаграждение Г.Х.П. ВАЛВЕС 2016 ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 11.8.2016г.
ОСЪЖДА ВАЛВЕС 2016 ЕООД ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от 25.08.2016 г., за което страните са уведомени в о.з., на осн.чл.315 ал.2 ГПК
4 Гражданско дело No 591/2016 Искове за трудово възнаграждение Д.Н.В. ВАЛВЕС 2016 ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 18.8.2016г.
ОСЪЖДА ВАЛВЕС 2016 ЕООД ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от 01.09.2016 г., за което страните са уведомени в о.з., на осн.чл.315 ал.2 ГПК.
5 Гражданско дело No 592/2016 Искове за трудово възнаграждение Г.Г.П. ВАЛВЕС 2016 ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 18.8.2016г.
ОСЪЖДА ВАЛВЕС 2016 ЕООД...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
6 Гражданско дело No 476/2016 Искове за трудово възнаграждение С.Я.К. ВАЛВЕС 2016 ЕООД Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 22.8.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл. 128, т. 2 КТ, "ВАЛВЕС 2016" ЕООД ...
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните преписи от решението.
7 Гражданско дело No 480/2016 Искове за трудово възнаграждение Л.И.А. ВАЛВЕС 2016 ЕООД Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 22.8.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл. 128, т. 2 КТ, "ВАЛВЕС 2016" ЕООД...
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните преписи от решението.
8 Гражданско дело No 290/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение САЛИМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД И.К.Н. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 24.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
9 Гражданско дело No 548/2016 Искове за трудово възнаграждение С.И.А. ВАЛВЕС 2016 ЕООД Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 29.8.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл. 128, т. 2 КТ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
10 Гражданско дело No 289/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.И.М. Т.П.К. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 31.8.2016г.
РАЗРЕШАВА на Й.И.М. ЕГН ********** ***...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР