С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Септември 2016  
 Постановени съдебни актове по Наказателни дела за м.Септември 2016г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2016г. до 30.9.2016г.

 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 642/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Б.С.Я.,
Н.С.Я.,
С.Н.Н.
С.Я.Я. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 8.9.2016г.
ОСЪЖДА С.Я.Я. *** ЕГН ********** ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд по реда на чл.315 ал.2 ГПК - в двуседмичен срок, начиная от 26.09.2016 г., за което страните са уведомени в о.з.
2 Гражданско дело No 664/2016 Искове по СК - издръжка, изменение И.Г.Д. И.Г.П. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Определение от 8.9.2016г.
ОСЪЖДА И.Г.П. ЕГН ********** *** ...
Определението за прекратяване подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес с частна жалба пред Окръжен съд – гр. Габрово.
3 Гражданско дело No 473/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВАЛВЕС 2016 ЕООД ЕТ Р.Т.Ц. Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 10.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
4 Гражданско дело No 477/2016 Искове за трудово възнаграждение Л.С.К. ВАЛВЕС 2016 ЕООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 12.9.2016г.
ОСЪЖДА ВАЛВЕС 2016 ЕООД ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от 26.09.2016 г., за което страните са уведомени в о.з., на осн.чл.315 ал.2 ГПК.
5 Гражданско дело No 478/2016 Искове за трудово възнаграждение Н.С.В. ВАЛВЕС 2016 ЕООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 12.9.2016г.
ОСЪЖДА ВАЛВЕС 2016 ЕООД ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от 26.09.2016 г., за което страните са уведомени в о.з., на осн.чл.315 ал.2 ГПК.
6 Гражданско дело No 481/2016 Искове за трудово възнаграждение Ц.И.К. ВАЛВЕС 2016 ЕООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 12.9.2016г.
ОСЪЖДА ВАЛВЕС 2016 ЕООД
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от 26.09.2016 г., за което страните са уведомени в о.з., на осн.чл.315 ал.2 ГПК.
7 Гражданско дело No 626/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Ц.И.Б. С.К.С. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 14.9.2016г.
ИЗМЕНЯ размера на определената с решение № ...
Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от 14.09.2016 г. пред Габровски окръжен съд.
8 Гражданско дело No 102/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ХОЛИДЕЙ - 2006 ЕООД ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ МАРИН ПОПОВ Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 16.9.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО...

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
9 Гражданско дело No 268/2016 Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД А.М.М. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 16.9.2016г.
ОСЪЖДА А.М.М., с ЕГН **********, с адрес ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
10 Гражданско дело No 277/2016 Делба Р.Б.Я. Р.С.Т.,
Д.С.К.,
С.Г.М.,
Д.М.П.,
М.Х.А.,
П.М.Н.,
Г.Х.Н.,
Ц.Ц.Н.,
Н.Ц.К.,
В.М.И.
Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 16.9.2016г.
ДОПУСКА съдебна делба между...Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
11 Гражданско дело No 684/2016 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” И.Н.К. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СЕВЛИЕВО Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 19.9.2016г.
ПРИЗНАВА уволнението на ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от 26.09.2016 г.
12 Гражданско дело No 118/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ю.А.Ю. Е.О.М. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 26.9.2016г.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
13 Гражданско дело No 536/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МАЗАЛАТ ЕООД ПРИМА БИЛД КОНТРАКТ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 26.9.2016г.
ОСЪЖДА „ПРИМА БИЛД КОНТРАКТ” ЕООД...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
14 Гражданско дело No 679/2016 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество З.А.Д. ВАЛВЕС 2016 ЕООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 26.9.2016г.
ОСЪЖДА ВАЛВЕС 2016 ЕООД ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, от съобщението до страните, че е изготвено.
15 Гражданско дело No 680/2016 Искове за трудово възнаграждение М.Д.Г. ВАЛВЕС 2016 ЕООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 26.9.2016г.
ОСЪЖДА ВАЛВЕС 2016 ЕООД...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, от съобщението до страните, че е изготвено.
16 Гражданско дело No 681/2016 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Н.В.Т. ВАЛВЕС 2016 ЕООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 26.9.2016г.
ОСЪЖДА ВАЛВЕС 2016 ЕООД ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, от съобщението до страните, че е изготвено.
17 Гражданско дело No 682/2016 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Н.Х.И. ВАЛВЕС 2016 ЕООД Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 26.9.2016г.
ОСЪЖДА ВАЛВЕС 2016 ЕООД...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, от съобщението до страните, че е изготвено.
18 Гражданско дело No 877/2015 Делба Ц.К.Ц. А.Е.И. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 29.9.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
19 Гражданско дело No 729/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Л.Л.Я. И.М.И. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 30.9.2016г.
ОСЪЖДА И.М.И. ЕГН ********** *** ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от 13.10.2016 г.

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР