С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Октомври 2016  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м.Октомври 2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2016г. до 31.10.2016г.
 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 628/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК В.В.Й. Г.С.Й. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 4.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА бракът ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Окръжен съд гр. Габрово.
2 Гражданско дело No 731/2016 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” П.В.И. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СЕВЛИЕВО Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 5.10.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ...
Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от 05.10.2016 г. пред Габровски окръжен съд.
3 Гражданско дело No 584/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Х.С.,
Н.Т.Н.,
М.Т.Н.
И.Г.П.,
Г.Л.П.
Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 10.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искът на Д.Х.С. ..
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Окръжен съд гр. Габрово.
4 Гражданско дело No 697/2015 Делба Ц.М.Ц. Д.И.Х. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 11.10.2016г.
ДОПУСКА съдебна делба между ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните , че е изготвено. След влизането му в сила, делото да се докладва с оглед продължаване на делбата във втората фаза
5 Гражданско дело No 1168/2015 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.А.Д. Б.П.Б.,
Г.М.А.
Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Решение от 12.10.2016г.
ПРИЗНАВА за установено ...
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.
6 Гражданско дело No 686/2016 Искове, основани на неоснователно обогатяване Х.Т.И. А.Д.И. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 12.10.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл. 127, ал. 2 ЗЗД, А.Д.И., ...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
7 Гражданско дело No 820/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Б.И.К. А.В.А. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Определение от 13.10.2016г.
ОСЪЖДА А.В.А., ЕГН ...
8 Гражданско дело No 844/2016 Искове по СК - издръжка, изменение А.Х.Д. А.М.Ю. Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА
Определение от 18.10.2016г.
УТВЪРЖДАВА спогодба между страните...
9 Гражданско дело No 1109/2015 Делба Б.И.И. А.И.И. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Определение от 19.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата в настоящия протокол спогодба...
10 Гражданско дело No 397/2016 Искове по КЗ НЕНОВИ ООД ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 20.10.2016г.
ОСЪЖДА „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД ...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
11 Гражданско дело No 666/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.И.Ф. М.Х.М. Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 20.10.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО...
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
12 Гражданско дело No 433/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.П.Р. С.Ю.И.,
Ю.Б.А.,
А.С.И.
Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
Решение от 24.10.2016г.
ОСЪЖДА ...Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
13 Гражданско дело No 231/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ИНТЕРКОМ ГРУП ООД ДЪРЖАВАТА Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА
Решение от 27.10.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ДЪРЖАВАТА...
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР