С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Януари 2017  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м. Януари 2017г.


РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2017г. до
31.1.2017г.
No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1068/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Т.С.С.

Д.С.С.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 3.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА бракът
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

2

Гражданско дело No 1194/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

Т.В.Т.

В.Т.Т.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Определение от 4.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата в настоящия протокол спогодба…
Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Габрово в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

3

Гражданско дело No 330/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Г.М.Ю.

З.Б.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 5.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА бракът …
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО.

4

Гражданско дело No 997/2016

Делба

С.И.С.

М.И.А.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 5.1.2017г.
ДОПУСКА ДЕЛБА …
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

5

Гражданско дело No 981/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

С.Д.Х.

М.Н.Ч.Х.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 9.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА брака между

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

6

Гражданско дело No 9/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЗАГОРА СПЕД ТРАНС ЕООД

БЪЛГЕРИАН САЛТ КЪМПАНИ ЕООД

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 10.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството

7

Гражданско дело No 987/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.И.П.

А.С.А.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 13.1.2017г.
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Габровски окръжен съд в ДВУСЕДМИЧЕН СРОК от съобщението до страните, че е изготвено.

8

Гражданско дело No 889/2016

Искове за обезщетение от деликт

К.Д.Г.

П.Т.Г.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 16.1.2017г.
ОСЪЖДА, на основание чл. 50 ЗЗД, П.Т.Г.,*** да заплати на

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

9

Гражданско дело No 1138/2016

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ИЗГРЕВ 90С ООД

Ю.Н.А.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Определение от 23.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата в настоящия протокол спогодба

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр. Габрово в едноседмичен срок от днес.

10

Гражданско дело No 321/2016

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

А.Г.К.,
Н.С.К.,
Р.Г.К.

Н.А.А.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 25.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Г.К

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

11

Гражданско дело No 864/2016

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.Д.Ш.,
С.Д.И.

М.И.К.,
ИТЕМА-ПГ ЕООД

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 26.1.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

12

Гражданско дело No 546/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.В.С.

Г.Х.Л.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 31.1.2017г.
ИЗМЕНЯ, на основание чл.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

13

Гражданско дело No 1096/2016

Искове за развод и недействителност на брака

М.С.И.

Н.П.И.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 31.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА бракът

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено пре Окръжен съд Габрово.

 

 
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР